top of page
ค้นหา

การจดทะเบียนปักส์ PACS จะต้องใช้ใบรับรองโสดหรือไม่❓❓❓

🎉🎊🎉ขอแสดงความยินดีวีซ่าเยี่ยมเยือนแฟนค่ะ ขอให้พี่จิตตาความสุขกับการใช้ชีวิตในฝรั่งเศส สุขสมหวัง สมความปรารถนาทุกประการ💖💖💖

.
Q: การจดทะเบียนปักส์ PACS จะต้องใช้ใบรับรองโสดหรือไม่❓❓❓

.

A: 📝ตามรายการเอกสารจากหน่วยงานรัฐของฝรั่งเศส Service Public ใบรับรองโสดไม่ได้อยู่ในรายการที่ต้องยื่นใช้ในการจดทะเบียนปักส์ ใบสำคัญที่ต้องใช้แทนใบนี้เรียกว่า “ใบรับรองว่าไม่เคยจดปักส์มาก่อน” 📝 หรือภาษาฝรั่งเศสคือ “certificat de non-Pacs” 📝 ซึ่งจะต้องออกโดยหน่วยงานของประเทศฝรั่งเศสเท่านั้น (ไม่ใช่หน่วยงานในประเทศไทยนะคะ) เพราะระบบการจดปักส์ มีเฉพาะประเทศฝรั่งเศสเท่านั้น คู่ปักส์ทุกคู่จะต้องขึ้นทะเบียนที่ประเทศฝรั่งเศส และถูกบันทึกไว้ในทะเบียนของประเทศฝรั่งเศสค่ะ วิธีการขอใบ certificat de non-Pacs สามารถขอได้หลายวิธี สามารถศึกษาวิธีการขอได้จากลิงค์นี้ https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R2107

.


✅ ที่มา https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1618

.

Q: หมายความว่าเราไม่จำเป็นต้องขอใบรับรองโสดที่ประเทศไทย สำหรับผู้ที่ต้องการจดทะเบียน PACSใช่หรือไม่❓❓❓

.

A: 📝 ต้องขอใบรับรองโสดที่ประเทศไทย สำหรับผู้ที่ต้องการจดทะเบียน PACS ค่ะ เพราะในรายการเอกสารจะต้องใช้ “ใบประเพณี” หรือ “Certificat de coutume” ออกโดยกงสุลไทยในปารีส ซึ่งทางกงสุลจะขอใบรับรองโสดที่รับรองนิติกรณ์แล้วเพื่อประกอบการออกใบประเพณี ดังนั้น ให้ขอใบรับรองโสดติดตัวมาด้วยค่ะ

.

🎉🎊🎉ต้องการสอบถามเพิ่มเติม หรือต้องการรับบริการเตรียมเอกสารขอวีซ่าระยะสั้นและระยะยาว บริการเตรียมเอกสารและรับรองนิติกรณ์สำหรับจดทะเบียน PACS และทะเบียนสมรส หรือต้องการบริการออกจดหมายอุทธรณ์พร้อมส่งไปรษณีย์ที่ประเทศฝรั่งเศส ติดต่อที่ Line ID janeguinel หรือ เป็นWhatsapp +33781994174 ค่ะ

.

เจน กิเนล

#วีซ่าฝรั่งเศส #จดทะเบียนฝรั่งเศส #แต่งงานฝรั่งเศส #จดปักส์ฝรั่งเศส #แฟนฝรั่งเศส #รับรองนิติกรณ์ #วีซ่าไม่ผ่าน #จดหมายอุทธรณ์ #ล่ามฝรั่งเศส #Sophrology #Sophrologie


ดู 8 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page