top of page
ค้นหา

🔥🔥🔥การยื่นอุทรณ์ สามารถพลิกคดีวีซ่าถูกปฏิเสธ จนได้อนุมัตวีซ่าจริงหรือไม่ ❓


“La préparation de ces recours sera facilitée si l’autorité consulaire a répondu à la demande de visa et si elle a communiqué les motifs de son refus, ce qui n’est pas toujours le cas en pratique.

.

Si les recours exercés ne permettent pas d’obtenir la délivrance du visa, l’étranger n’aura pas d’autre choix que de déposer une nouvelle demande de visa.”

.

🔥🔥🔥เมื่อวีซ่าถูกปฏิเสธผู้สมัครมี 2 ทางเลือกคือ “ยื่นใหม่” หรือ “ยื่นอุทธรณ์”

.

💥การยื่นอุทธรณ์ หมายถึง การโต้แย้งคำตัดสินของสถานทูต ผู้สมัครมีสิทธิ์โต้แย้งผลการตัดสินได้และไม่เห็นด้วยกับเหตุผลการถูกปฏิเสธวีซ่า โดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 2 เดือนเป็นต้นไป

.

👉Q: ผลจากการอุทธรณ์ที่ผู้สมัครจะได้รับคืออะไร❓❓❓

.

👉A: ผลการอุทธรณ์สามารถออกมาได้เป็น ”บวก” และ “ลบ” ❌เช่นเดียวกับผลของวีซ่า นั่นคือผู้สมัครอาจมีสิทธิ์ได้รับการ “อนุมัติวีซ่า” จากการอุทธรณ์ก็เป็นได้ แต่หากคำโต้แย้งของเรายังไม่สามารถหักล้างเหตุผลการถูกปฏิเสธจากสถานทูตได้ เรายังคงไม่มีสิทธิ์ได้รับวีซ่าอย่างที่ตั้งใจไว้เช่นเดิม

.

💥ดังนั้น หากผู้สมัครเชื่อมั่นว่าเอกสารที่ยื่นไปทั้งหมดนั้น เป็นเอกสารที่ถูกต้องอัพเดทล่าสุดและเป็นหลักฐานที่ใช้หักล้างเหตุผลการปฏิเสธวีซ่าของสถานทูตได้ ในกรณีนี้แนะนำให้ลองยื่นอุทธรณ์ดูค่ะ ”


แต่หากผู้สมัครยังมองเห็นจุดอ่อนของเอกสารที่ทำให้เกิดการปฏิเสธวีซ่า และมองเห็นลู่ทางในการแก้ไขเอกสาร ในกรณีนี้แนะนำให้ยื่นขอวีซ่าใหม่จะดีกว่าค่ะ พอแม้แต่ผู้สมัครยังมองเห็นจุดอ่อนของเอกสาร หน่วยงานรับอุทรณ์ย่อมมองเห็นจุดอ่อนนี้เช่นเดียวกัน

.

💯Q: เขียนอุทธรณ์อย่างไร ให้เป็นบวก?

.

🔥A: คุณภาพในการเขียนคำร้องขออุทธรณ์จึงมีผลมากต่อการตัดสิน เช่นเดียวกับการเขียนจดหมายแนะนำตัว ขอแนะนำเทคนิคการเขียนจดหมายอุทธรณ์ ซึ่งควรมีข้อมูลสำคัญ 3 สิ่งดังต่อไปนี้

.

📝แนะนำตัวผู้สมัครและเจตจำนงในการเดินทางไปประเทศฝรั่งเศส และอธิบายเหตุผลการถูกปฏิเสธวีซ่าตามจดหมายของสถานทูต

.

📝แสดงเจตจำนงในการโต้แย้งคำตัดสินนี้ โต้แย้งด้วยเหตุผลออกมาเป็นข้อๆ เช่น “คุณไม่ได้แสดงการเงินที่เพียงพอต่อการพำนักในประเทศฝรั่งเศส” ผู้สมัครเขียนโต้แย้งได้ว่า ได้ยื่นแสดงเงินในบัญชีทั้งหมดจำนวนเท่าไหร่ (เป็นยูโร) มีการสปอนเซอร์จากผู้ใดบ้าง และยืนยันว่าด้วยจำนวนเงินเท่านี้จะสามารถอยู่ในประเทศฝรั่งเศสได้ตามจำนวนวันพำนักทั้งหมด

.

หรือหากได้รับการปฏิเสธด้วยเหตุผลว่า “ผู้สมัครมีสิทธิ์หลบหนีหรือทำผิดกฎหมายที่ประเทศฝรั่งเศสและมีสิทธิ์ไม่กลับประเทศตาม” ผู้สมัครสามารถเขียนโต้แย้งว่า ได้ระบุในจดหมายแนะนำตัวเรียบร้อยแล้วว่าจะต้องกลับประเทศไทยแน่นอนด้วยเหตุผลใดบ้าง เช่น ต้องกลับมาทำงานและดูแลทรัพย์สินที่มีประเทศไทย ต้องกลับมาดูแลพ่อแม่ เป็นต้น

.

💥💥💥 สำคัญมาก การโต้แย้งทุกข้อจะต้องมีสำเนาหลักฐานยื่นแนบไปเพิ่มด้วย เพื่อยืนยันการได้ยื่นหลักฐานไปแล้วให้กับสถานทูตจริง

.

📝สุดท้าย แนะนำให้เขียนลงท้ายเพื่อยืนยันความสุจริตใจ เช่น ตลอดชีวิตเป็นผู้สุจริตทางในอาชีพการงานและเป็นผู้ที่มีการศึกษาที่ดี เติบโตมาในครอบครัวที่ดี ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม เหตุผลการเดินทางในครั้งนี้ไม่ต่างจากผู้เดินทางท่องเที่ยวโดยทั่วไปที่ต้องการไปพักผ่อนในประเทศที่ตนเองใฝ่ฝัน ขอยืนยันว่าไม่เคยคิดที่จะทำให้ตนเองและประเทศไทยที่เรารักเสียเครดิตจากการประพฤติผิดในประเทศฝรั่งเศส ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินของสถานทูตในการปฏิเสธวีซ่าในครั้งนี้

.

💥💥💥หมายเหตุ

  1. จดหมายอุทธรณ์จะต้องออกเป็นภาษาฝรั่งเศสเท่านั้น หากไม่สามารถออกเป็นภาษาฝรั่งเศสได้ให้ออกเป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วนำไปแปลใน Application แปลภาษาก็ได้ค่ะ

  2. หลักฐานต่างๆที่ยื่นแสดงเพิ่มเติมควรเขียนกำกับเป็นภาษาฝรั่งเศสให้ด้วย เช่น จดหมายแนะนำตัวที่ยื่นกับสถานทูต จดหมายเชิญกรณีออกเป็นภาษาอังกฤษ มิเช่นนั้นอาจได้รับจดหมายแจ้งให้ไปแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสแล้วกลับมายื่นใหม่ค่ะ

  3. การยื่นอุทธรณ์จะต้องยื่นที่หน่วยงานอุทธรณ์ในประเทศฝรั่งเศสเท่านั้น ❌ไม่ใช่ที่สถานทูตฝรั่งเศสนะคะ

.

💯💯💯 ต้องการคำปรึกษาและบริการยื่นอุทรณ์ ล่ามประสานงานฝรั่งเศส ทนาย ธุรกิจ หย่าสามีฝรั่งเศส เตรียมเอกสารวีซ่าฝรั่งเศสหรือขอรับบริการเตรียมเอกสารสำหรับการจดทะเบียนปักส์ จดทะเบียนสมรส หรือการขอเอกสารราชการไทยเพื่อนำไปใช้ในติดต่องานราชการฝรั่งเศส เช่น การขอบัตร Carte de Sejour หรือขอ Document de circulation pour étranger mineur (DCEM) สำหรับผู้เยาว์ ติดต่อสอบถามได้ที่ Line ID janeguinel หรือ Whatsapp +33781994174

.

เจน กิเนล

#อุทรณ์ฝรั่งเศส #วีซ่าฝรั่งเศส #จดทะเบียนฝรั่งเศส #แต่งงานฝรั่งเศส #วีซ่าเยี่ยมเยือน #วีซ่าทำงาน #วีซ่านักเรียน #วีซ่าท่องเที่ยว #จดปักส์ฝรั่งเศส #PACS #แฟนฝรั่งเศส #รับรองนิติกรณ์ #วีซ่าไม่ผ่าน #จดหมายอุทธรณ์ #ล่ามฝรั่งเศส #Sophrologie #Sophrology #ครูฝรั่งเศส #แปลหนังสือฝรั่งเศส #หย่าฝรั่งเศสดู 7 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page