top of page
ค้นหา

🔥ขอต่ออายุวีซ่าเชงเก้นให้นานขึ้น หลังจากเดินทางไปแล้วได้หรือไม่? 3 เหตุผลต่ออายุได้ตามกฏของ EU 🔥

เนื้อหาเริ่มนาทีที่ 11:08 ค่ะ :)

#ต่ออายุวีซ่า #ขอต่ออายุ #วีซ่าหมดอายุ


คำถาม: ได้รับวีซ่า schengen วีซ่าฝรั่งเศสทั้งหมด 30 วัน เราสามารถขอต่ออายุวีซ่าSchengen วีซ่าฝรั่งเศสมากขึ้น หรือขออยู่ให้นานขึ้นหลังจากที่เราเดินทางไปแล้วได้หมดหรือไม่คะ คำตอบ: สำหรับเหตุผลเพื่อท่องเที่ยวให้นานขึ้นหรือต้องการเยี่ยมเยือนเพื่อนให้นานขึ้นนั้น โอกาสที่จะขอต่ออายุวีซ่าได้มีน้อยมากค่ะ จากกฎหมายของสหภาพยุโรปกำหนดว่าผู้ที่จะขอต่ออายุวีซ่าได้หลังจากที่เดินทางไปแล้วจะสามารถขอได้ดังในกรณีดังต่อไปนี้

1 Late Entry เป็นกรณีที่ผู้สมัครวีซ่า schengen ผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสมีเหตุที่ไม่สามารถเดินทางได้ตั้งแต่วันเริ่มอายุวีซ่าทำให้เสียสิทธิ์ในการพำนักอาศัยตามระยะเวลาที่วีซ่าอนุญาต ตัวอย่างเช่นวีซ่าอนุมัติให้อยู่ได้ 30 วันและมีอายุตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึง 31 มกราคม มกราคม ผู้สมัครวีซ่าเชงเก้น ผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสมีเหตุที่ต้องเดินทางตั้งแต่วันที่ 15 มกราคมทำให้เสียสิทธิ์ในการพำนักอาศัย 30 วัน ผู้สมัครวีซ่า schengen ผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสสามารถที่จะยื่นขอคำร้องขออยู่ต่อได้เพิ่มอีก 15 วันตามระยะเวลาที่ได้รับสิทธิ์ในครั้งแรก หรือขยายเวลาได้ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ เป็นต้น

2 Humanitarian Reasons เป็นกรณีที่ผู้สมัครวีซ่าเชงเก้น ผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศส หรือบุคคลใกล้ชิด ญาติพี่น้องคนในครอบครัว เกิดการเจ็บป่วยกระทันหัน หรือมรณภาพกะทันหันในประเทศเชงเก้นที่เราไปพักอาศัย ทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องอยู่นานขึ้น

3 Force Majeure เป็นกรณีที่ประเทศของผู้สมัครวีซ่า schengen ผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศส ในกรณีนี้คือประเทศไทยนะคะ เกิดเหตุที่ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้สมัครวีซ่าในการเดินทางกลับประเทศตามเวลาที่กำหนด เช่น เกิดเหตุภัยธรรมชาติ เกิดสงคราม เป็นต้น

4 Important Personal Reasons ซึ่งในกรณีนี้เป็นเหตุผลส่วนตัวที่สำคัญมากๆ แต่ขอตั้งตรงนี้เลยนะคะว่าโอกาสผ่านหรือได้รับอนุมัติจะน้อยมากในกรณีนี้เนื่องจากเป็นเหตุผลส่วนตัว เช่น มีงานแต่งงานของผู้ใกล้ชิดในประเทศกลุ่มเชงเก้นอย่างกระทันหัน หรือมีงานโปรเจคที่ไม่จบตามเวลาที่กำหนด (กรณีวีซ่าระยะสั้นประเภททำงาน) สรุปได้ว่าถ้าผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสผู้สมัครวีซ่าเชงเก้น มีความตั้งใจตั้งแต่ก่อนการเดินทางแล้วว่า อายุของวีซ่าฝรั่งเศสวีซ่าเชงเก้นที่ได้รับไม่เพียงพอ และมีแผนการที่จะไปขอยืดเวลาหรือยืดอายุของวีซ่าฝรั่งเศสวีซ่าเชงเก้นหลังจากที่เดินทางไปแล้วเพื่อต้องการจะขอท่องเที่ยวให้มากขึ้นหรือต้องการเวลาในการเยี่ยมเยียนเพื่อนมากขึ้น จะให้ความสำคัญ 4 ข้อตามกฎหมายของ EU พบว่าโอกาสที่จะได้รับอนุมัติขอขยายอายุวีซ่าด้วยเหตุผลส่วนตัวแบบนี้มีน้อยมากหรือแทบไม่มีเลย ดังนั้นถ้าต้องการอายุของการพำนักนานๆ ก็ควรจะต้องขอวีซ่าฝรั่งเศส วีซ่าเชงเก้น ให้ได้รับอนุมัติตามเวลาที่เราต้องการตั้งแต่แรกตื่นตั้งแต่ก่อนการเดินทางจะดีที่สุดค่ะ


สำหรับผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสประเภทท่องเที่ยวหรือเยี่ยมเยือนเป็นครั้งแรก ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไง หรือผู้ที่ถูกปฏิเสธวีซ่า ไม่ทราบว่าจะยื่นใหม่ยังไงให้ผ่านได้ ผู้สมัครที่ทำงานอิสระ หรือช่วยงานที่บ้าน ประกอบอาชีพที่ไม่มีใบรับรอง รวมถึงผู้ที่ต้องการขอวีซ่านานเกิน 60 วันขึ้นไป ไม่ทราบวิธีการขอวีซ่าให้ผ่านง่าย ขอแนะนำสูตรสำเร็จอนุมัติวีซ่าฝรั่งเศส มีวิธีการกรอกแบบฟอร์มโดยละเอียด รายการเอกสารที่จำเป็นที่ต้องยื่นและควรยื่นเพิ่มในแต่ละอาชีพ กรณีช่วยงานที่บ้านมีตัวช่วยตัวเลือกตำแหน่งงานที่สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่สถานทูต มีแบบฟอร์มจดหมายรับรองการทำงานกรณีให้ที่บ้านออกให้ แบบฟอร์มจดหมายแนะนำตัวผู้สมัครในแต่ละอาชีพที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ และที่สำคัญที่สุดค่ะ ระบุชัดเจนถึง ”เหตุผลที่จะกลับประเทศ” 6 รูปแบบที่เรียกคะแนนให้ผู้สมัครได้แน่นอน นอกจากนี้มีแบบฟอร์มหนังสือเชิญและเอกสารยืนยันความสัมพันธ์ในกรณีขอวีซ่าเยื่ยมเยือนอีกด้วย แบบฟอร์มเอกสารทุกฉบับเป็นภาษาอังกฤษ แค่เปลี่ยนชื่อและรายละเอียดการเดินทางของผู้สมัครก็สามารถนำไปใช้ได้เลย ไม่ต้องเหนื่อยหาข้อมูลเอง ไม่ต้องเขียนจดหมายเอง ด้วยตัวช่วยแบบมืออาชีพที่นำเทคนิคอนุมัติวีซ่าจากหน่วยงานด้านกฏหมายคนเข้าเมืองประเทศฝรั่งเศส อเมริกา อังกฤษ และแคนาดา การันตีคุณภาพ หากนำไปใช้แล้ววีซ่ายังไม่ผ่าน คืนเงินให้ 100% ค่ะ สนใจชมรายละเอียดที่ www.gofranceswiss.com/visa ค่ะ หรือ line ID janeguinel ขอให้ผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศส ผู้สมัครวีซ่าเชงเก้น ได้รับวีซ่าการอย่างง่ายๆ วีซ่าผ่านฉลุย ผ่านแบบไม่เครียด ทุกท่านนะคะ ขอบคุณและสวัสดีค่ะ


💖ด้วยรัก💖

เจน กิเนล

ดู 2,178 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

💥เคสหย่าสูงสุดเกิดจากการไม่พอใจในนิสัยบางอย่างของกันและกัน . 💥แล้วเก็บสะสมไม่พูดออกมาให้ชัดเจน . 💥หลายคนหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาด้วยการไม่พูดแต่กลายเป็นทำให้เกิดปัญหามากขึ้นไปอีก คำว่า “ปรับความเข้าใ

. 🕵🏻‍♀️คุณต้องการทนาย แต่🙅‍♀️ไม่มีเงินใช่หรือไม่? . 📝ขั้นตอนที่ 1 - คุณสามารถขอคำปรึกษาทางกฎหมายฟรีจากทนายความโดยไปที่ศาลากลาง (Mairie) ศาลแขวงและศาลสูง ( des tribunaux d'instance et de grande ins

”ผ่าน” แบบไม่ต้องลุ้นใน 3 วัน วีซ่าเยี่ยมเยือนระยะยาว 6-เดือน อยู่กับแฟนโดยยังไม่จดทะเบียน อยู่ยาวๆไปอีก ไม่ต้องรีบกลับนะคะรอบนี้  ขอแสดงความยินดีด้วยและขอให้เดินทางปลอดภัยโดยสวัสดิภาพนะคะ . Q: กรณีผู

bottom of page