top of page
ค้นหา

ขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่าฝรั่งเศส กรณีไปเที่ยวหลายประเทศ

#เที่ยวยุโรป #เที่ยวหลายประเทศ #แผนการเดินทาง


ไปเที่ยวหลายประเทศในยุโรปจริงๆแล้วต้องการพำนักที่ฝรั่งเศสน้อยที่สุดแต่อยากจะขอวีซ่าฝรั่งเศสเพราะของ่ายกว่าประเทศอื่น สามารถทำได้ไหมคะและควรทำอย่างไร หากเราต้องการยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตไหนก็แล้วแต่ เราจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขของสถานทูตนั้นๆ ดังนั้นหากต้องการขอวีซ่าฝรั่งเศสจริงๆมีเงื่อนไขที่เราจะต้องปฏิบัติตาม คือ เราต้องพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศสนานที่สุดกว่าประเทศอื่นๆ จึงจะมีสิทธิ์ขอวีซ่าฝรั่งเศสได้


ดังนั้นการยื่นขอวีซ่าฝรั่งเศสที่สถานทูตฝรั่งเศส ก็มีความเป็นไปได้ถ้าเราจองที่พักที่ฝรั่งเศสให้นานที่สุดและยื่นแผนเที่ยวในการทำนาในฝรั่งเศสนานที่สุด ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการไปเที่ยวยุโรป 10 วันเราควรจองที่พักในฝรั่งเศสอย่างน้อย 5 วัน ก็จะมีน้ำหนักพอที่เป็นไปตามเงื่อนไขของการขอวีซ่าฝรั่งเศสได้ สรุปเอกสารที่ต้องมีเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของการขอวีซ่าฝรั่งเศส

1. แผนการเดินทางหรือ agenda จะต้องระบุว่ามีการท่องเที่ยวในประเทศฝรั่งเศสมากที่สุดมากกว่าประเทศอื่นๆ

2. ใบจองที่พัก จองที่พักในประเทศฝรั่งเศสระยะเวลายาวนานกว่าประเทศอื่นๆ ที่สำคัญคือระหว่างการรอผลอนุมัติวีซ่าฝรั่งเศสเราไม่ควรเปลี่ยนแปลงหรือ Cancel ใบจองที่พักเป็นอันขาด เพราะถ้าสถานทูตตรวจเช็คแล้วพบว่าไม่ได้มีการจองจริง วีซ่าก็จะถูกปฏิเสธได้ ขอให้ผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสทุกท่านได้รับอนุมัติกันอย่างง่ายๆ หากใครต้องการความช่วยเหลือขอคำปรึกษาส่วนตัวในการขอวีซ่าฝรั่งเศส โดยเฉพาะกรณีเอกสารไม่ครบหรือวีซ่าฝรั่งเศสถูกปฏิเสธ สามารถเช็คบริการได้ที่ www.gofranceswiss.com/visa หรือเข้ามาโพสต์คำถามได้ที่เช็คกรุ๊ป Facebook คลินิกวีซ่าฝรั่งเศส ยินดี ยินดีให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลและตอบคำถามทุกวันจันทร์ อังคาร พฤหัส ศุกร์เวลา 21:00 น เมืองไทย ขอบคุณและสวัสดีค่ะ


ด้วยรัก

เจน กิเนล Line ID: janeguinel, facebook @janeguinel

ดู 44 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page