top of page
ค้นหา

ขอวีซ่า เอกสารใดบ้างที่ต้องแปล?

#วีซ่าฝรั่งเศส #เอกสารแปล #หางานฝรั่งเศส #เรียนฝรั่งเศส #ทำงานฝรั่งเศส #สามีฝรั่งเศส


มีหลายคนเข้าใจว่าการขอวีซ่า ต้องนำเอกสารไปแปลเป็นจำนวนมาก ตั้งแต่บัตรประชาชน สูติบัตรทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส ทะเบียนการค้า และอื่นๆมากมาย

.

หลักการยื่นเอกสารการขอวีซ่าที่ถูกต้องคือการยื่นเอกสารเฉพาะที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราแจ้งต่อสถานทูตไม่ว่าจะเป็น

ตัวตนของผู้สมัคร อาชีพ ที่มาของรายได้

สิ่งที่เกี่ยวข้องกับเหตุผลการเดินทาง

สิ่งที่เกี่ยวข้องกับเหตุผลการกลับประเทศ

สิ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้ค้ำประกันค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เฉพาะกรณีมีผู้ค้ำประกัน

.

ตัวอย่างที่ 1 หากผู้สมัครเป็นพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่งสามารถยื่นจดหมายรับรองการทำงานของบริษัทเป็นภาษาอังกฤษได้เลย

.

แต่หากผู้สมัครเป็นเจ้าของบริษัท จำเป็นต้องยื่นทะเบียนการค้าเพื่อยืนยันถึงอาชีพ เนื่องจากต้นฉบับทะเบียนการค้าออกเป็นภาษาไทย จึงจะเป็นต้องนำทะเบียนการค้าไปแปลเป็นภาษาอังกฤษค่ะ

.

ตัวอย่างที่ 2 หากผู้สมัครแจ้งวัตถุประสงค์ของการเดินทางว่าต้องการมาเยี่ยมคุณแม่ที่อาศัยอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส กรณีนี้จำเป็นต้องใช้สูติบัตรฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ(หรือฝรั่งเศส)เพื่อยืนยันว่าชื่อของผู้เชิญหรือคุณแม่อยู่ในสูติบัตรของผู้สมัคร

.

ตัวอย่างที่ 3 หากผู้สมัครแจ้งว่ามีลูกอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยที่ต้องกลับมาดูแล เป็นเหตุผลในการกลับประเทศ ผู้สมัครจำเป็นต้องนำทะเบียนบ้านที่มีชื่อของลูกร่วมชายคาบ้านเดียวไปแปลเป็นภาษาอังกฤษเพื่อยืนยันว่าอาศัยอยู่ร่วมกันจริงในประเทศไทย

.

ตัวอย่างที่ 4 หากผู้สมัครแจ้งว่า เป็นเจ้าของสินทรัพย์และอยู่ในช่วงการผ่อนบ้านหรือผ่อนรถ เป็นเหตุผลของการกลับประเทศ ผู้สมัครจำเป็นต้องนำหลักฐานการผ่อนสินทรัพย์หรือสัญญาการซื้อขายที่มีชื่อของผู้สมัครนำไปแปลเป็นภาษาอังกฤษค่ะ

.

รายการเอกสารที่จำเป็นต่อการยื่นขอวีซ่าสามารถเช็คได้ที่ https://france-visas.gouv.fr/en_US/web/france-visas/ ค่ะ

.

ต้องการที่ปรึกษายื่นวีซ่าฝรั่งเศสให้ผ่านง่าย ติดต่อสอบถามที่ไลน์ janeguinel ค่ะ

เจน กิเนล

ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page