top of page
ค้นหา

ครอบครัวมีกิจการอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส และต้องการพาคนในครอบครัวมาทำงานด้วยกัน ควรจะเริ่มต้นอย่างไร❓❓❓Q: กรณีมีครอบครัวอาศัยอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส และมีกิจการอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส และต้องการพาคนในครอบครัวที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมาทำงานด้วยกันที่ประเทศฝรั่งเศส ควรจะเริ่มต้นอย่างไร❓❓❓

.

👍วีซ่าประเภทที่ให้คนในครอบครัวมีสิทธิ์ทำงานได้ในประเทศฝรั่งเศสเป็นระยะเวลานานๆได้คือ “วีซ่าประเภททำงานระยะยาว” โดยผู้ที่เป็นนายจ้างหรือคนที่มีชื่อเป็นเจ้าของธุรกิจในประเทศฝรั่งเศสจะต้องเป็นผู้ติดต่อกับหน่วยงานคนต่างด้าวที่ชื่อว่า Prefecture เพื่อขอใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าวให้กับคนในครอบครัวของเราในประเทศไทย เอกสารที่ต้องใช้ในการขอใบอนุญาตทำงานประกอบด้วยพาสปอร์ต สูติบัตร ของผู้ขอวีซ่าทำงาน และเอกสารของเจ้าของธุรกิจ ทาง Prefecture อาจมีการสอบถามเพิ่มเติมโดยตรงหรือเข้ามาตรวจสอบกิจการโดยตรงโดยหลักๆแล้วต้องการจะทราบว่าเหตุใดจึงต้องการคนต่างด้าวเข้ามาทำงานที่นี่ และอาจจะขอหลักฐานยืนยันว่าไม่สามารถหาแรงงานฝรั่งเศสได้ในตำแหน่งงานที่ระบุ และในทำเลที่ตั้งนี้ จึงจำเป็นต้องให้คนในครอบครัวเข้ามาทำงานที่นี่ เนื่องจากกิจการไม่สามารถหาแรงงานฝรั่งเศสได้

.

👍หลังจากที่ได้รับอนุมัติใบอนุญาตทำงานเรียบร้อยแล้วให้ส่งใบอนุญาตทำงานไปให้คนในครอบครัวที่ประเทศไทยทางอีเมลเพื่อใช้ประกอบการยื่นวีซ่าทำงานพร้อมกับเอกสารอื่นๆค่ะ

.

👍รายการเอกสารวีซ่าทำงานทั้งหมดสามารถเช็คได้ที่ https://france-visas.gouv.fr/web/france-visas/

.

✅ ✅ ✅ ต้องการคำปรึกษาวีซ่าฝรั่งเศสหรือขอรับบริการเตรียมเอกสารสำหรับการขอวีซ่าทุกประเภท การจดทะเบียนปักส์ จดทะเบียนสมรส หรือการขอเอกสารราชการไทยเพื่อนำไปใช้ในติดต่องานราชการฝรั่งเศส เช่น การขอบัตร Carte de Sejour หรือขอ Document de circulation pour étranger mineur (DCEM) สำหรับผู้เยาว์ ติดต่อสอบถามได้ที่ Line ID janeguinel หรือ Whatsapp +33781994174

.

เจน กิเนลดู 7 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page