top of page
ค้นหา

🔥🔥🔥 จดทะเบียนสมรสกับชาวฝรั่งเศสที่ประเทศไทย ใช้เวลานานแค่ไหน และฝ่ายชายต้องอยู่ในขั้นตอนไหนบ้าง❓❓.

📌ขั้นตอนที่คู่สมรสชาวฝรั่งเศสจะต้องมาดำเนินการด้วยตนเอง

.

1 ขั้นตอนการยื่นเอกสารของคู่สมรส เพื่อขอปิดประกาศที่หน้าอำเภอและขอใบรับรองความสามารถในการแต่งงาน CCAM (Certificat de Capacité à Mariage)

.

2  ขั้นตอนเตรียมเอกสารสำหรับจดทะเบียนสมรสในเขตที่ประเทศไทย เอกสารสำคัญ 3 ฉบับได้แก่ ใบรับรองความสามารถในการแต่งงาน CCAM (Certificat de Capacité à Mariage) สำเนาพาสปอร์ตของฝ่ายชายและใบรับรองโสดซึ่งจะต้องรับรองที่กงสุลฝรั่งเศสและนำไปแปลเป็นภาษาไทยสำหรับเตรียมนำไปใช้จดทะเบียนที่เขต

3.  ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรส คู่สมรสสามารถนำเอกสารจากข้อ 2 ไปจดทะเบียนที่เขตใดก็ได้ในประเทศไทย

.

หลังจากเสร็จขั้นตอนทั้งหมดข้างต้นแล้วฝ่ายชายเตรียมเอกสารสำหรับขอทะเบียนสมรสฝรั่งเศสแล้วสมุดครอบครัว โดยสามารถให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้ค่ะ 

.

📌ใช้ระยะเวลาทั้งหมดเท่าไหร่?

ในขั้นตอนที่ 1 ฝ่ายชายสามารถเตรียมตั้งแต่อยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสได้ บินมายื่นเอกสารขอ  CCAM ได้เลยโดยใช้เวลาเพียง 1 วัน

.

โดยขั้นตอนที่ใช้ระยะเวลายาวนานที่สุดคือหลังจากขั้นตอนที่ 1 คือยื่นขอCCAM (Certificat de Capacité à Mariage) โดยกินระยะเวลาประมาณ 1-2 เดือนกรณีที่ฝ่ายชายไม่สามารถอยู่ที่ประเทศไทยเป็นระยะเวลานานๆหลังจากที่ยื่นเอกสารในขั้นตอนที่ 1 เสร็จแล้วก็สามารถบินกลับไปที่ประเทศฝรั่งเศสแล้วกลับมาใหม่หลังจากที่ได้รับแจ้งว่าใบCCAM เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

.

ในขั้นตอนที่ 2 การเตรียมเอกสารสำหรับจดทะเบียนสมรสในเขตที่ประเทศไทย ไปจนถึงขั้นตอนที่ 3 คือการจดทะเบียนสมรสใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 1-3 สัปดาห์ (ขึ้นอยู่กับคิวการรับรองเอกสาร สามารถเตรียมการล่วงหน้าได้มากแค่ไหน)

.

💯💯💯 ต้องการคำปรึกษาหรือรับบริการวีซ่าฝรั่งเศส หรือขอรับบริการเตรียมเอกสารสำหรับการจดทะเบียนปักส์ จดทะเบียนสมรส หรือการขอเอกสารราชการไทยเพื่อนำไปใช้ในติดต่องานราชการฝรั่งเศส ล่ามประสานงานกับอำเภอหรืองาน event พิธีกรฝรั่งเศส ปรึกษาการวางแผนชีวิตหลังแต่งงานหรือจดปักส์  Life Planner ติดต่อสอบถามได้ที่ Line ID janeguinel หรือ Whatsapp +33781994174 ค่ะ

.

เจน กิเนล

#วีซ่าฝรั่งเศส #จดทะเบียนฝรั่งเศส #แต่งงานฝรั่งเศส #จดปักส์ฝรั่งเศส #แฟนฝรั่งเศส #รับรองนิติกรณ์ #วีซ่าไม่ผ่าน #จดหมายอุทธรณ์ #ล่ามฝรั่งเศส #Sophrologie #Sophrology #ครูฝรั่งเศส #แปลหนังสือฝรั่งเศส #PACS #หย่าฝรั่งเศส #lifeplanner #นักวางแผนอาชีพ #อาชีพฝรั่งเศส #งานฝรั่งเศส


ดู 13 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page