top of page
ค้นหา

จดทะเบียน PACS กับทะเบียนสมรสฝรั่งเศส ต่างกันอย่างไร

อัปเดตเมื่อ 15 ส.ค. 2563

#PACS #ทะเบียนสมรสฝรั่งเศส #จดทะเบียนฝรั่งเศส

วิธีการจดทะเบียน PACS และทะเบียนสมรสฝรั่งเศส Updateล่าสุด ปี 2020


Click เลย


>>> https://www.gofranceswiss.com/pacs <<<

#จดทะเบียนฝรั่งเศส #PACS #แต่งงานฝรั่งเศส #ทำงานฝรั่งเศส

ความแตกต่างหลักๆ 3 ประการของการจด PACS และทะเบียนสมรสค่ะ :)

1. การหย่าร้าง

2. สิทธิ์ในการทำงาน

3. สิทธิ์ในการขอสัญชาติ


ติดตามความรู้กฏหมายฝรั่งเศส วิธีการหางานให้ได้งาน วิธีแก้ปัญหาซึมเศร้าในต่างประเทศที่เพจ https://www.facebook.com/janeguinel ค่ะ :)


เจน กิเนล

ดู 41 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page