top of page
ค้นหา

🎯ตั้งใจไปหางาน ควรขอวีซ่าประเภทไหน

#หางานฝรั่งเศส #ทำงานฝรั่งเศส #วีซ่าฝรั่งเศส #วีซ่าทำงาน #สามีฝรั่งเศส


❌คนส่วนมากยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับวีซ่าทำงานว่า เราขอวีซ่าประเภทนี้เพื่อที่จะเดินทางมาหางาน มาสมัครงาน หากนายจ้างรับก็อยู่ต่อเพื่อทำงานในประเทศฝรั่งเศสได้เลยโดยไม่ต้องกลับประเทศไทย


✅ความจริงแล้ววีซ่าทำงานคือวีซ่าที่เราได้รับการว่าจ้างเข้าทำงานเรียบร้อยแล้วและต้องการขอวีซ่าเพื่อเดินทางเข้ามาทำงานตามระยะเวลาที่ระบุในสัญญาว่าจ้าง หากผู้สมัครยังไม่เคยสมัครงานไปจนถึงการได้รับการว่าจ้างงานได้รับการเซ็นสัญญาเขาทำงาน ก็จะไม่สามารถขอวีซ่าประเภททำงานได้


Q: ถ้าอยากเดินทางมาเพื่อมาเดินหางาน มาสมัครงานกับนายจ้างที่ฝรั่งเศส ควรขอวีซ่าประเภทไหนคะ?

✅ วีซ่าท่องเที่ยว ในกรณีที่ต้องการมาศึกษาดูลู่ทางการทำงาน หรือต้องการมาร่วมงาน Event ที่รวมนายจ้างออกมารับสมัครงาน มีการจัดขึ้นทุกปีที่ประเทศฝรั่งเศส

✅ วีซ่าเยี่ยมเยือน (Private Visit) ในกรณีที่ตั้งใจเดินทางมาเพื่อสัมภาษณ์กับนายจ้าง มีการติดต่อนายจ้างไว้ก่อนแล้วและได้รับการเชิญจากนายจ้างให้เดินทางมาเพื่อสัมภาษณ์ดูตัว เป็นต้น

.

ต้องการที่ปรึกษายื่นวีซ่าฝรั่งเศสให้ผ่านง่าย ติดต่อสอบถามที่ไลน์ janeguinel ค่ะ

เจน กิเนล

ดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น

תגובות


bottom of page