top of page
ค้นหา

🔥ตัวอย่างเคสที่เกิดขึ้นจริง วีซ่าฝรั่งเศสเยี่ยมเพื่อนเยี่ยมญาติถูกปฏิเสธ เพราะ? และวิธีแก้🔥

#วีซ่าถูกปฏิเสธ #วีซ่าไม่ผ่าน #ตัวอย่างวีซ่าไม่ผ่าน #วิธีแก้ไขวีซ่าถูกปฏิเสธ


จากสมัยที่ยังไม่เข้าใจเงื่อนไขหรือหัวใจของการอนุมัติวีซ่าฝรั่งเศสอย่างถ่องแท้ เคยถูกปฏิเสธวีซ่าฝรั่งเศส 2 ครั้ง จึงขอยกเคสนี้ออกมาแชร์เพราะน่าจะมีคนไทยหลายคนที่มีความเข้าใจคล้ายๆกัน จะได้เห็นภาพชัดเจนถึงแนวคิดของสถานทูตฝรั่งเศสและ ช่วยผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่า ควรยื่นเอกสารอย่างไรให้มีได้รับอนุมัติง่ายขึ้น เป็นเคสที่เจนขอวีซ่าฝรั่งเศสให้พี่สาวตัวเองค่ะ วัตถุประสงค์คือ ขอวีซ่าฝรั่งเศสประเภทเยี่ยมญาติ เพื่อไปช่วยน้องสาวเลี้ยงน้องที่ประเทศฝรั่งเศสเป็นเวลา 1 ปี ลักษณะตัวตนของผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศส และเอกสารที่แสดงกับสถานทูต


ตัวตนของผู้สมัคร: พี่สาวไม่ได้ประกอบอาชีพที่เอกสารรับรองหรือหลักฐานที่ใช้ได้ทั้งกฎหมายใดๆเลย


เอกสารและข้อความที่แสดงต่อสถานทูต:

1 ใบสมัครเรียนภาษาฝรั่งเศสขั้นต้นที่ Alliance Francais กรุงเทพฯ จำนวน 6 เดือน (เพื่อแสดงว่าเตรียมพร้อมที่จะไปอยู่ประเทศฝรั่งเศส)

2 ใบจบการศึกษาระดับปริญญาตรีของผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสในประเทศไทย

3 จดหมายแนะนำตัว แสดงตัวตนของผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสว่าไม่ได้ทำงาน ต้องการไปช่วยเหลือน้องสาวที่เพิ่งคลอดลูกใหม่ๆ เขียนยืนยันว่าจะกลับประเทศไทยแน่นอนหลังจากที่อยู่ครบ 1 ปี (แต่ไม่ได้แสดงเอกสารทางกฎหมายใดๆ) เอกสารที่ไม่มี: แหล่งที่มาของรายได้ของผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศส เพราะปัจจุบันยังไม่ได้ประกอบอาชีพที่เป็นหลักแหล่งแน่นอน


หลักฐานทางการเงิน

1 ใบรับรองทางการเงินจากสามีของน้องสาวที่เป็นคนฝรั่งเศส มีใบรับรองที่พัก จดหมายรับรองของผู้ค้ำประกันที่รับรองค่าใช้จ่ายทุกประเภทที่เกิดขึ้นตลอดการพำนักของพี่สาว (ผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศส)

2 ใบรับรองทางการเงินจากคุณแม่ของผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศส บัญชีออมทรัพย์และรายการสินทรัพย์ทั้งหมดของคุณแม่

3 statement บัญชีออมทรัพย์ย้อนหลัง 3 เดือนของผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสมีเงินในบัญชีหลักล้าน หลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ของผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศส จดหมายยืนยันความสัมพันธ์ของผู้ค้ำประกันกับผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสว่าเป็นพี่สะใภ้จริง มีหลักฐานทางกฎหมายครบถ้วน(สูติบัตร ใบจดทะเบียนสมรส) ใบสูติบัตรของหลาน(ลูกของน้องสาวผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศส)


สรุปจุดที่ผิดพลาด


1 การระบุอาชีพให้แก่ผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสว่าไม่ได้ทำงาน จุดผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดของการยื่นเอกสารขอวีซ่าฝรั่งเศสครั้งนี้คือการระบุตัวตนให้แก่ผู้สมัครว่าไม่ได้ทำงาน พร้อมด้วยความเข้าใจว่ามีครอบครัวที่มีฐานะดี และมีจดหมายค้ำประกันจากสามีทางด้านการเงินและที่พักอาศัยก็น่าจะเพียงพอแล้ว วิธีแก้ไข ระบุอาชีพที่มีหลักฐานทางกฎหมายยืนยันให้แก่ผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศส ในกรณีนี้พี่สาวดูแลคุณพ่อที่ป่วยอยู่ที่บ้าน เราควรจะแจ้งอาชีพของผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสแก่สถานทูตว่า Other ระบุรายละเอียดว่าได้รับเงินจากคุณพ่อคุณแม่เนื่องจากต้องดูแลคุณพ่อที่ป่วยที่บ้าน สามารถนำจะมารับรองแพทย์ของคุณพ่อไปยื่นต่อสถานทูตเพื่อยืนยันว่าเป็นโรคที่ต้องมีคนดูแลอย่างใกล้ชิด และจดหมายยืนยันจากคุณพ่อว่าผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสทำงานดูแลคุณพ่อส่วนตัวและมีการให้เงินรายเดือนด้วยพร้อมรูปถ่าย ที่สำคัญคือระบุว่าอนุญาตให้ผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสไปช่วยน้องสาวที่ประเทศฝรั่งเศสเป็นเวลา 1 ปี แต่ต้องกลับมาดูแลคุณพ่อหลังจากกลับมาจากฝรั่งเศสแล้ว นอกจากนี้ถ้าหาอาชีพอื่นเสริมด้วยจะดีมาก เช่น ค้าขายออนไลน์ หรือเป็นนักลงทุนเช่นเล่นหุ้นกองทุนซื้อทองและอื่นๆ


2. การให้เอกสารเรื่องใบสมัครเรียนฝรั่งเศส เป็นเอกสารที่ไม่ได้อยู่ในรายการเอกสารของการขอวีซ่าฝรั่งเศส และการเรียนภาษาฝรั่งเศสเป็นสิ่งที่ไม่ได้จำเป็นแก่การขอวีซ่าฝรั่งเศสประเภทนี้ และการเตรียมตัวเรียนภาษาฝรั่งเศสอาจทำให้ทางสถานทูตเข้าใจได้ว่า เราต้องการไปหางานหรือไม่


วิธีแก้ไข: ไม่จำเป็นต้องยื่นเอกสารตัวนี้เลย หรือถ้าเราต้องการยื่นจริงๆ ควรเป็นเอกสารที่ช่วยยืนยันว่าผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสจะกลับประเทศ เช่น ผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสเรียนภาษาเพราะต้องการสมัครงานเป็นอาจารย์สอนภาษาในประเทศไทย มีแผนการเป็นครูสอนภาษาฝรั่งเศสหลังจากกลับจากการช่วยเลี้ยงน้องเป็นเวลา 1 ปี


3 ขาดการให้เอกสารที่บ่งบอกถึงความจำเป็นของการไปช่วยเลี้ยงน้องที่ประเทศฝรั่งเศส หากมีจดหมายทางการแพทย์ที่ยืนยันว่าน้องสาวของผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสมีสภาวะที่ไม่สามารถเลี้ยงน้องคนเดียวได้ จะสามารถช่วยอธิบายความจำเป็นของการไปช่วยเหลือน้องสาวได้ดีมาก และเหตุผลการขอวีซ่าระยะยาวดูหนักแน่นและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น


4 ขาดการให้รายละเอียดความจำเป็นของการกลับประเทศ ไม่ได้ระบุถึงภาระผูกพันต่างๆที่มีในเมืองไทยของผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศส ความสำคัญของผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสที่จะต้องกลับประเทศเมื่อจบภารกิจในประเทศฝรั่งเศส


นี่คือตัวอย่างการวิเคราะห์จุดบกพร่องของการยื่นขอวีซ่าฝรั่งเศสค่ะ จะเห็นว่าตัวตนของผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสเป็นสิ่งสำคัญมาก การมีผู้อุปถัมภ์หรือมีเงินในบัญชีเยอะมหาศาล ไม่สามารถช่วยให้การขอวีซ่าฝรั่งเศสผ่านง่ายขึ้นแต่อย่างใด แต่หลักฐานทางกฎหมายที่ช่วยยืนยันและยกระดับตัวตนของผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศส รวมถึงยืนยันความสำคัญของการกลับประเทศ มีผลอย่างมากต่อการอนุมัติวีซ่าฝรั่งเศส ยิ่งไปอยู่นานยิ่งต้องแสดงหลักฐานถึงความจำเป็นของการเข้าประเทศฝรั่งเศส และความจำเป็นในการการกลับประเทศไทย เจนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ตัวอย่างเคสนี้จะช่วยให้ผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสเข้าใจแนวคิดและวิธีการเงื่อนไขในการอนุมัติวีซ่าฝรั่งเศสของทางสถานทูตได้มากและถ่องแท้ยิ่งขึ้นนะคะ ต้องการทางลัด สูตรสำเร็จยื่นวีซ่าฝรั่งเศสให้ผ่านชัวร์ สำหรับผู้ที่มีอาชีพ หรือไม่มีอาชีพ หรือรับจ้างทั่วไป ค้าขายแบบไม่ได้จดทะเบียน ค้าขายออนไลน์ มีตัวอย่างแบบฟอร์ม จดหมายแนะนำตัว และเอกสารอื่นๆที่ช่วยให้วีซ่าผ่านง่ายขึ้น ชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gofranceswiss.com/visa ค่ะ ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนนะคะ :)


ด้วยรัก

เจน กิเนล

ดู 294 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page