top of page
ค้นหา

🔥🔥🔥ถูกปฏิเสธวีซ่าฝรั่งเศส “เหตุผลในการเดินทางและเงื่อนไขที่พำนักไม่ชัดเจน” แก้อย่างไร?


🔥🔥🔥ถูกปฏิเสธวีซ่าฝรั่งเศส “เหตุผลในการเดินทางและเงื่อนไขที่พำนักไม่ชัดเจน” แก้อย่างไร?

.

“Les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions de séjour envisagé ne sont pas fiables”

.

💥จากประสบการณ์ เหตุผลการถูกปฏิเสธวีซ่าฝรั่งเศสข้อนี้แก้ไขยากที่สุด เพราะมันเกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือของคุณลักษณะของผู้สมัครเอง เป็นเหตุผลเชิงนามธรรมที่แม้ว่าผู้สมัครยื่นเอกสารครบถ้วนตามรายการที่สถานทูตต้องการแล้ว แต่ยังความน่าเชื่อถือในคุณลักษณะของผู้สมัครที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่จะเดินทางไปประเทศฝรั่งเศส

.

👍 ลองพิจารณาง่ายๆดังนี้

.

🔥🔥🔥กรณีที่ 1 ผู้สมัครต้องการขอวีซ่าประเภทท่องเที่ยว ให้พิจารณาว่าคุณลักษณะของผู้สมัครมีความเป็น”นักท่องเที่ยวที่ดี” หรือไม่

.

👍ตัวอย่างคุณลักษณะของ “นักท่องเที่ยวที่ดี” เป็นอย่างไร

.

มีสถานภาพการเงินอาชีพที่ดี แสดงถึงเป็นผู้มีความมั่นคงในประเทศไทย ไม่ต้องถึงขั้นกับต้องมีตำแหน่ง ยศสูงๆ เพียงแค่สามารถอธิบายว่าเราประกอบอาชีพมีมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งนานพอพี่จะพิสูจน์ได้ว่าเราเป็นผู้มีความมั่นคงในอาชีพของเราในประเทศไทย

มีเงินหมุนเวียนอยู่ในบัญชีเป็นประจำ จากอาชีพมั่นคงที่เราทำอยู่ และมีเงินเหลือๆในบัญชี ในแบบที่สามารถใช้จ่ายได้อย่างฟุ่มเฟือยและไม่ต้องเสียดาย

เดินทางแบบกลุ่ม (กับเพื่อน ครอบครัว กรุ๊ปทัวร์) บ่งบอกถึงลักษณะนักท่องเที่ยวได้ดีกว่าการเดินทางคนเดียวแม้ว่าสมัยนี้การเดินทางคนเดียวเป็นเรื่องธรรมดา แต่สำหรับผู้ที่ไม่เคยเดินทางต่างประเทศมาก่อน และจู่ๆต้องการเข้าประเทศฝรั่งเศสเป็นครั้งแรกแบบคนเดียวเป็นสิ่งที่น่าสงสัยได้มากกว่า

.

💥💥💥หากผู้สมัครมีคุณลักษณะที่น่าสงสัยจากการเป็น “นักท่องเที่ยวที่ดี” เช่น ประกอบอาชีพแบบไม่ได้มีใบจดทะเบียน โดยมีรายได้น้อยและไม่แน่นอน ไม่เคยมีประวัติการเดินทางในต่างประเทศมาก่อน และต้องการเดินทางเข้าประเทศฝรั่งเศสแบบคนเดียว ก็จะมีโอกาสได้รับเหตุผลการถูกปฏิเสธวีซ่าข้อนี้ได้ง่ายๆ ด้วยคุณลักษณะมีความน่าเชื่อถือไม่เพียงพอว่าจะไปท่องเที่ยวนั่นเอง

.

🔥🔥🔥กรณีที่ 2 ผู้สมัครต้องการขอวีซ่าประเภทนักเรียน ที่เลือกมาเรียนต่อในประเทศฝรั่งเศส ให้พิจารณาว่าคุณลักษณะของผู้สมัครมีความเป็น”นักเรียนที่ฝรั่งเศส” หรือไม่

.

👍 ตัวอย่างคุณลักษณะของ “นักเรียนที่ฝรั่งเศส” เป็นอย่างไร

.

มีประวัติการศึกษา หรือประวัติการทำงาน และความสนใจที่สอดคล้องกับประเทศฝรั่งเศสมาก่อน ลองสังเกตว่าผู้ที่มีประวัติและแสดงออกมาเป็นหลักฐานออกมาโชว์ได้ว่าเป็นผู้ชื่นชอบหรือหลงใหลในประเทศนี้ หรือในวัฒนธรรมฝรั่งเศส ไม่ว่าจะเป็นการเรียนภาษา กิจกรรมในโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับภาษาฝรั่งเศส หรืองานอดิเรกที่เกี่ยวข้องกับประเทศฝรั่งเศส การเลือกเรียนสายศิลป์ภาษาในระดับมัธยมปลาย จะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้สมัครได้มากกว่าผู้ที่ไม่สามารถโชว์ประวัติเหล่านี้ออกมาได้

สามารถอธิบายได้ว่าเหตุใดจึงเลือกมาเรียนที่ประเทศฝรั่งเศสมากกว่าประเทศอื่นๆ สำหรับผู้ที่ต้องการมาเพื่อเรียนภาษาจะต้องสามารถอธิบายได้ว่าการเรียนภาษาที่ประเทศฝรั่งเศสต่างกับการมาเรียนภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทยอย่างไร

มีเงินทุนที่เพียงพอในการมาเรียนและพำนักอาศัยตลอดระยะเวลาที่ขอวีซ่านักเรียน

.

💥💥💥หากผู้สมัครมีคุณลักษณะที่น่าสงสัยไปจากการเป็น “นักเรียนที่ฝรั่งเศส” เช่น ผู้ที่เรียนจบมัธยมปลายที่ประเทศไทย และต้องการจะมาเรียนภาษาฝรั่งเศสโดยพำนักอาศัยอยู่กับครอบครัว เช่นคุณแม่ที่อาศัยอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสอยู่แล้ว โดยผู้สมัครไม่มีประวัติที่แสดงถึงความสามารถ หรือความสนใจในประเทศและภาษาฝรั่งเศสมาก่อนเลย ก็จะมีโอกาสได้รับเหตุผลการถูกปฏิเสธวีซ่าข้อนี้ได้ง่ายๆ ด้วยคุณลักษณะมีความน่าเชื่อถือไม่เพียงพอว่าจะไปเป็นนักเรียนที่ฝรั่งเศสนั่นเองค่ะ

.

👍👍👍หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะช่วยตอบคำถามผู้สมัครหลายๆท่านที่ไม่เข้าใจว่า ยื่นเอกสารครบถ้วนตามรายการแล้วแต่ทำไมจึงได้รับเหตุผลการถูกปฏิเสธวีซ่าในข้อนี้ ให้ลองกลับมาพิจารณาคุณลักษณะของตนเองกับวัตถุประสงค์ในการขอวีซ่า โดยให้คำนึงด้วยว่ากระบวนการขอวีซ่ามีไว้เพื่อป้องกันผู้ที่จะเข้ามาทำผิดกฎหมายในประเทศ โดยเฉพาะการหลบหนีเข้ามาทำงาน ดังนั้นหากเราเป็นผู้ที่มีสถานภาพความมั่นคงในประเทศไทยที่เพียงพอ และมีคุณลักษณะที่ถูกต้องตามประเภทวีซ่า ยังไงเราก็มีโอกาสสูงที่จะได้รับวีซ่าแน่นอนค่ะ

.

✅ ✅ ✅ ต้องการคำปรึกษาหรือขอรับบริการเตรียมเอกสารสำหรับการจดทะเบียนปักส์ จดทะเบียนสมรส หรือการขอเอกสารราชการไทยเพื่อนำไปใช้ในติดต่องานราชการฝรั่งเศส เช่น การขอบัตร Carte de Sejour หรือขอ Document de circulation pour étranger mineur (DCEM) สำหรับผู้เยาว์ ติดต่อสอบถามได้ที่ Line ID janeguinel หรือ Whatsapp +33781994174 ค่ะ

.

เจน กิเนล

#วีซ่าฝรั่งเศส #จดทะเบียนฝรั่งเศส #แต่งงานฝรั่งเศส #จดปักส์ฝรั่งเศส #แฟนฝรั่งเศส #รับรองนิติกรณ์ #วีซ่าไม่ผ่าน #จดหมายอุทธรณ์ #ล่ามฝรั่งเศส #Sophrologie #Sophrology


ดู 26 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page