top of page
ค้นหา

ทำแผนการเดินทางอย่างไร ที่ช่วยให้การขอวีซ่าฝรั่งเศสผ่านง่ายขึ้น#แผนการเดินทาง #วีซ่าท่องเที่ยว #วีซ่าเยี่ยมเยือน #แบบฟอร์มแผนการเดินทาง1 ยื่นผ่านการเดินทางช่วยเพิ่มคะแนนความเชื่อใจให้แก่ผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสได้ทันที แผนการเดินทางไม่ได้อยู่ในรายการเอกสารที่จำเป็นสำหรับผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศส ช่วยให้การขอวีซ่าฝรั่งเศสผ่านง่ายขึ้น เพราะแค่ยืนแผนการเดินทาง ก็ช่วยเพิ่มคะแนนความเชื่อใจให้แก่ผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสได้ทันที เพราะแผนการเดินทางแสดงถึงการเตรียมตัวที่พร้อมในการเดินทางของผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศส ยังช่วยพิสูจน์ได้ว่าผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสต้องการไปเที่ยวจริงๆหรือไปเยี่ยมเพื่อนจริงๆ ผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสรู้จริงว่าตนเองกำลังจะไปไหนอย่างไรในแต่ละวัน


2 ทำแผนการเดินทางที่ช่วยตอบคำถามสถานทูตต้องการอย่างครบถ้วน สิ่งที่สถานทูตต้องการทราบจากผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสคือ กิจกรรมและแผนการเดินทางในแต่ละวันตรงตามวัตถุประสงค์ที่ขอวีซ่าฝรั่งเศสหรือไม่ ตรงตามเจตจำนงของผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสหรือไม่ สอดคล้องกับที่พัก ตั๋วเครื่องบิน ระยะเวลาที่พำนัก ตามที่แจ้งไว้กับทางสถานทูตหรือไม่ เช่นหากผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสต้องการขอวีซ่าท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวจริงๆจะต้องมีการวางแผนการเดินทางแต่ละวันโดยละเอียดที่เมืองใดเดินทางด้วยวิธีใดและ สอดคล้องกับที่พักที่ผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสแจ้งกับทางสถานทูต สถานทูตสามารถเช็คข้อมูลหรือสัมภาษณ์ผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสตามข้อมูลในแผนการเดินทางได้อีกด้วย ข้อมูลที่ควรมี คือสถานที่ที่ผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสต้องการจะไปในแต่ละวันหรือสรุปเป็นกิจกรรมสั้นๆ วิธีการเดินทาง และที่พัก ข้อมูลเสริม ค่าใช้จ่ายของผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสโดยประมาณในแต่ละวัน


3 ทำแผนการเดินทางในรูปแบบที่ช่วยให้สถานทูตทำงานง่ายขึ้น รูปแบบเอกสารแผนการเดินทางที่นิยมมากที่สุดคือเป็นตาราง เพราะเป็นรูปแบบโครงสร้างที่อ่านง่าย และสามารถสรุปได้ภายใน 1ถึง 2 หน้า แผนการเดินทางช่วยเพิ่มความเชื่อใจให้แก่ผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสมากกว่าการไม่มีแผนการเดินทาง แปลว่าจะไปในระยะเวลาสั้นๆ ผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสควรยื่นแผนการเดินทางไปด้วยนะคะ ขอให้ผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสทุกท่านขอวีซ่ากันอย่างง่ายๆและผ่านกันอย่างสบายๆนะคะ สวัสดีค่ะ ด้วยรัก เจน กิเนล Line ID: janeguinel, facebook @janeguinel

สำหรับผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสประเภทท่องเที่ยวหรือเยี่ยมเยือนเป็นครั้งแรก ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไง หรือผู้ที่ถูกปฏิเสธวีซ่า ไม่ทราบว่าจะยื่นใหม่ยังไงให้ผ่านได้ ผู้สมัครที่ทำงานอิสระ หรือช่วยงานที่บ้าน ประกอบอาชีพที่ไม่มีใบรับรอง รวมถึงผู้ที่ต้องการขอวีซ่านานเกิน 60 วันขึ้นไป ไม่ทราบวิธีการขอวีซ่าให้ผ่านง่าย ขอแนะนำสูตรสำเร็จอนุมัติวีซ่าฝรั่งเศส มีวิธีการกรอกแบบฟอร์มโดยละเอียด รายการเอกสารที่จำเป็นที่ต้องยื่นและควรยื่นเพิ่มในแต่ละอาชีพ กรณีช่วยงานที่บ้านมีตัวช่วยตัวเลือกตำแหน่งงานที่สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่สถานทูต มีแบบฟอร์มจดหมายรับรองการทำงานกรณีให้ที่บ้านออกให้ แบบฟอร์มจดหมายแนะนำตัวผู้สมัครในแต่ละอาชีพที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ และที่สำคัญที่สุดค่ะ ระบุชัดเจนถึง ”เหตุผลที่จะกลับประเทศ” 6 รูปแบบที่เรียกคะแนนให้ผู้สมัครได้แน่นอน นอกจากนี้มีแบบฟอร์มหนังสือเชิญและเอกสารยืนยันความสัมพันธ์ในกรณีขอวีซ่าเยื่ยมเยือนอีกด้วย แบบฟอร์มเอกสารทุกฉบับเป็นภาษาอังกฤษ แค่เปลี่ยนชื่อและรายละเอียดการเดินทางของผู้สมัครก็สามารถนำไปใช้ได้เลย ไม่ต้องเหนื่อยหาข้อมูลเอง ไม่ต้องเขียนจดหมายเอง ด้วยตัวช่วยแบบมืออาชีพที่นำเทคนิคอนุมัติวีซ่าจากหน่วยงานด้านกฏหมายคนเข้าเมืองประเทศฝรั่งเศส อเมริกา อังกฤษ และแคนาดา การันตีคุณภาพ หากนำไปใช้แล้ววีซ่ายังไม่ผ่าน คืนเงินให้ 100% ค่ะ สนใจชมรายละเอียดที่ www.gofranceswiss.com/visa ค่ะ หรือ line ID janeguinel ขอบคุณค่ะ เจน กิเนล

ดู 17 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page