top of page
ค้นหา

🔥🔥🔥ทำไมการขอวีซ่านักเรียนฝรั่งเศส เพื่อเรียนภาษาจึงผ่านยากขึ้น❓❓❓วันนี้ เจ้าหน้าที่สถาบันภาษา EFI Paris แจ้งกับเจนว่า หน่วยงาน Prefecture ดูแลเกี่ยวกับการเข้าประเทศของคนต่างชาติ ต้องการให้โรงเรียนสอนภาษาในประเทศฝรั่งเศส ควบคุมการสมัครเรียนภาษาให้เข้มงวดมากขึ้น เนื่องจากมีนักเรียนต่างชาติจำนวนมาก มาสมัครเรียนภาษาเพื่อต้องการแค่วีซ่านักเรียน แต่เมื่อเข้ามาจริงๆ ไม่ได้ไปเรียนตามที่แจ้งไว้ แต่กลับเข้ามาทำงานแทน

.

👩‍💼วีซ่านักเรียน เป็นวีซ่าประเภทที่ผู้สมัครจะได้รับสิทธิประโยชน์มากกว่าวีซ่าประเภทท่องเที่ยว🧖‍♀️หรือเยี่ยมเยือนทั่วไป เช่น ได้รับสวัสดิการการรักษาพยาบาลฟรี วีซ่าประเภทนี้ไม่ต้องทำประกันการเดินทางแต่อย่างใด อีกทั้งยังได้รับสิทธิ์การทำงานในประเทศฝรั่งเศสอีก 60%

.

👩‍💼ดังนั้น จึงมีผู้สมัครเป็นจำนวนมากที่สนใจทำวีซ่านักเรียน โดยที่มีความประสงค์การเข้ามาทำงานแอบแฝง และการขอเข้ามาเรียนภาษาฝรั่งเศสเป็นวิชาที่สมัครง่าย โดยไม่จำเป็นต้องสอบเข้า หรือมีพื้นฐานมาก่อนก็สามารถสมัครเรียนได้

.

🔥Q: ผู้สมัครที่เข้ามาเรียนภาษาจริงๆ และสามารถขอวีซ่านักเรียนได้สำเร็จได้อย่างไร?

💯 A: หลักการสำคัญในการขอวีซ่านักเรียนมี 2 ข้อคือ

.

✅ ประวัติหรือคุณลักษณะของผู้สมัครจะต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการไปเรียนที่ประเทศฝรั่งเศส โดยแสดงหลักฐานให้มากที่สุดว่าเราเป็นผู้ที่มีความสนใจในภาษาฝรั่งเศสหรือประเทศฝรั่งเศสมานานแล้ว เคยมีการปูพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสอย่างไรบ้าง หรือเคยเข้าร่วมกิจกรรมอะไรบ้างที่เกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส ผู้สมัครควรยื่นแสดงหลักฐานที่ช่วยสนับสนุนความสนใจในการเรียนภาษาให้ได้มากที่สุด

.

✅ สามารถอธิบายโครงการหลังจากที่มาเรียนภาษาฝรั่งเศสที่ประเทศฝรั่งเศส ว่าจะนำวิชาชีพนี้ไปใช้ที่ประเทศไทยหรือต่อยอดชีวิตได้อย่างไรบ้าง

.

✅ คนอธิบายเพิ่มเติมว่าทำไมจึงเลือกเรียนภาษาฝรั่งเศสที่ประเทศฝรั่งเศสแทนที่จะเรียนที่ประเทศไทยและเหตุใดจึงคิดว่ามันคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปจำนวนมาก ข้อนี้เป็นข้อควรระวังที่ผู้สมัครส่วนมาก มักจะโชว์เงินในบัญชีที่เตรียมมาเรียนอย่างพอดิบพอดี โดยลืมคำนึงถึงไปว่าหากเราเป็นผู้ที่ไม่ได้มีเงินเก็บหรือมีเงินเหลือใช้จำนวนมาก หรือมาจากครอบครัวที่ร่ำรวย การเรียนประเทศภาษาฝรั่งเศสที่ประเทศไทยย่อมเป็นทางเลือกที่ดีกว่า

.

💯💯💯 ต้องการคำปรึกษาและบริการยื่นอุทรณ์ ล่ามประสานงานฝรั่งเศส ทนาย ธุรกิจ หย่าสามีฝรั่งเศส เตรียมเอกสารวีซ่าฝรั่งเศสหรือขอรับบริการเตรียมเอกสารสำหรับการจดทะเบียนปักส์ จดทะเบียนสมรส หรือการขอเอกสารราชการไทยเพื่อนำไปใช้ในติดต่องานราชการฝรั่งเศส เช่น การขอบัตร Carte de Sejour หรือขอ Document de circulation pour étranger mineur (DCEM) สำหรับผู้เยาว์ ติดต่อสอบถามได้ที่ Line ID janeguinel หรือ Whatsapp +33781994174

.

เจน กิเนล

#อุทรณ์ฝรั่งเศส #วีซ่าฝรั่งเศส #จดทะเบียนฝรั่งเศส #แต่งงานฝรั่งเศส #วีซ่าเยี่ยมเยือน #วีซ่าทำงาน #วีซ่านักเรียน #วีซ่าท่องเที่ยว #จดปักส์ฝรั่งเศส #PACS #แฟนฝรั่งเศส #รับรองนิติกรณ์ #วีซ่าไม่ผ่าน #จดหมายอุทธรณ์ #ล่ามฝรั่งเศส #Sophrologie #Sophrology #ครูฝรั่งเศส #แปลหนังสือฝรั่งเศส #หย่าฝรั่งเศส


ดู 18 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page