top of page
ค้นหา

🔥🔥🔥นำบุตร เข้ามาอยู่ในฝรั่งเศสโดย“ไม่แต่งงาน”ได้หรือไม่❓❓❓🔥🔥🔥จำเป็นต้องแต่งงานกับคนฝรั่งเศสเท่านั้นหรือไม่จึงจะสามารถนำบุตรหลานเข้ามาอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสได้❓❓❓

.

💥💥💥คนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศสด้วยวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ มีสิทธิ์ทำเรื่องขอนำบุตรหลานเข้ามาอยู่ในประเทศฝรั่งเศสได้ผ่านกระบวนการที่เรียกว่า Regroupement Familial มีกรณีดังต่อไปนี้

.

✅ ผู้ที่ถือบัตรอยู่อาศัยประเภท titre de séjour "Travailleur saisonnier" หมายถึงเข้ามาทำงานตามช่วงฤดูกาล

✅ ผู้ที่ถือบัตรอยู่อาศัยประเภท titre de séjour "Retraité" หมายถึงเข้ามาอยู่อาศัยเพื่อการเกษียณ

✅ ผู้ที่ถือบัตรอยู่อาศัยประเภท titre de séjour "Passeport talent" หมายถึงผู้ที่เข้ามาอยู่อาศัยเพื่อการทำงานตาม Project เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศฝรั่งเศส

✅ ผู้ที่ถือบัตรอยู่อาศัยประเภท titre de séjour "Stagiaire ICT" ou "Salarié détaché ICT" หมายถึงเที่ยวที่เข้ามาอยู่อาศัยเพื่อมาฝึกงานหรือเข้ามาทำงานเป็นประเภทพนักงานเงินเดือนประเภทชั่วคราว

✅ ผู้ที่ถือบัตรอยู่อาศัยประเภทอื่นๆ โดยส่วนมากคือผู้ที่ถือบัตรประเภทติดตามสามี

.

🔥🔥🔥เงื่อนไขในการขอนำบุตรหลานมาอยู่อาศัยที่ประเทศฝรั่งเศส

1 ผู้สมัครจะต้องอาศัยอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสนานเกินกว่า 18 เดือน และจะต้องสามารถขอบัตรอยู่อาศัย Carte de Sejour เรียบร้อยแล้ว

2 บุตรหลานที่จะนำเข้ามาอาศัยอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสจะต้องมีอายุต่ำกว่า 18 ปี

3 ผู้สมัครต้องมีที่พักอาศัยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขด้านสุขอนามัยที่ดี มีพื้นที่ใช้สอยที่เพียงพอตามเงื่อนไขของโซน AB และ C ดังนี้

.

เช็คข้อมูลเกี่ยวกับโซนต่างๆได้ที่นี่ https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/zonage-abc

.

💥สำหรับผู้ที่มีที่อยู่ใน โซน A bis และ A: 22 ตร.ม. สำหรับคู่รักที่ไม่มีลูก คุณต้องเพิ่ม 10 ตร.ม. ต่อคนเพิ่มเติมสูงสุด 8 คน และ 5 ตร.ม. ต่อคนเพิ่มเติมที่เกิน 8 คน

💥โซน B1 และ B2: 24 ตร.ม. สำหรับคู่รักที่ไม่มีลูก คุณต้องเพิ่ม 10 ตร.ม. ต่อคนเพิ่มเติมสูงสุด 8 คน และ 5 ตร.ม. ต่อคนเพิ่มเติมที่เกิน 8 คน

💥โซน C: 28 ตร.ม. สำหรับคู่รักที่ไม่มีลูก คุณต้องเพิ่ม 10 ตร.ม. ต่อคนเพิ่มเติมสูงสุด 8 คน และ 5 ตร.ม. ต่อคนเพิ่มเติมที่เกิน 8 คน

.

🔥🔥🔥รายการเอกสารที่ต้องยื่นแสดงเพื่อขอนำบุตรหลานเข้ามาอยู่ในประเทศฝรั่งเศสมีดังต่อไปนี้

.

1 บัตรอยู่อาศัย Titre de Sejour ของผู้สมัคร สำหรับผู้ที่อาศัยกับสามีคนฝรั่งเศสให้ถ่ายเอกสารของบัตรประชาชนของชาวฝรั่งเศสมาด้วย

2 เอกสารทะเบียนสมรสกรณีจดทะเบียนสมรสกับชาวฝรั่งเศส

3 สูติบัตร ของผู้สมัครและชาวฝรั่งเศส

4 สูติบัตรของบุตรหลานที่จะนำมาอาศัยอยู่ที่ฝรั่งเศส

5 กรณีเคยหย่าร้างให้นำเอกสารอย่างมาแสดงด้วย

6 กรณีเป็นผู้มีอำนาจในการปกครองบุตรต่อผู้เดียวให้นำเอกสารหลักฐานมาแสดงด้วย

7 Livret de Famille หรือสมุดครอบครัว

8 จดหมายจากคู่สมรสชาวฝรั่งเศสเพื่อยินยอมให้บุตรหลานของผู้สมัครเข้ามาอาศัยอยู่ร่วมกัน

9 เอกสารด้านการศึกษาของบุตรหลาน

10 จดหมายจูงใจในการนำบุตรหลานเข้ามาอยู่ในประเทศฝรั่งเศส

11 เอกสารด้านการเงิน ที่แสดงว่ามีเพียงพอต่อการดูแลบุตรหลานในประเทศฝรั่งเศส

12 เอกสารด้านที่อยู่อาศัย หลักฐานที่แสดงว่าเป็นเจ้าของที่พักอาศัยในปัจจุบันหรือเป็นผู้เช่า

.

🔥🔥🔥จากนั้นให้ส่งหลักฐานทุกอย่างไปที่หน่วยงาน L'Ofii เพื่อทำการตรวจสอบเอกสาร แล้วประสานงานไปกับทางอำเภอในเขตที่อยู่อาศัยนั้นๆ Mairie เพื่อให้ตรวจสอบสถานที่อยู่อาศัยว่ายินยอมให้รับบุตรหลานเข้ามาอาศัยเพิ่มเติมหรือไม่ นายอำเภออาจจะเข้าไปเช็คที่พักของเราเลยก็ได้

.

🔥🔥🔥 จากนั้นเราจะได้รับจดหมายแจ้งว่าได้รับการอนุมัติหรือปฏิเสธ ขั้นตอนทั้งหมดนี้จะใช้เวลาทั้งหมดขั้นต่ำ 6 เดือน

.

.

✅ ✅ ✅ ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตคู่ค่ะ แต่หากท่านใดมีจำเป็นต้องเดินทางมาถึงทางแยกจริงๆ และต้องการบริการช่วยจัดหาทนาย หรือช่วยเป็นล่ามคุยกับทนาย ติดต่อสอบถามไลน์ไอดี janeguinel ได้ค่ะ หรือเช่นเคย ต้องการคำปรึกษาวีซ่าฝรั่งเศสหรือขอรับบริการเตรียมเอกสารสำหรับการจดทะเบียนปักส์ จดทะเบียนสมรส หรือการขอเอกสารราชการไทยเพื่อนำไปใช้ในติดต่องานราชการฝรั่งเศส เช่น การขอบัตร Carte de Sejour หรือขอ Document de circulation pour étranger mineur (DCEM) สำหรับผู้เยาว์ ติดต่อสอบถามได้ที่ Line ID janeguinel หรือ Whatsapp +33781994174

.

เจน กิเนล

#วีซ่าฝรั่งเศส #จดทะเบียนฝรั่งเศส #แต่งงานฝรั่งเศส #วีซ่าเยี่ยมเยือน #วีซ่าทำงาน #วีซ่านักเรียน #วีซ่าท่องเที่ยว #จดปักส์ฝรั่งเศส #PACS #แฟนฝรั่งเศส #รับรองนิติกรณ์ #วีซ่าไม่ผ่าน #จดหมายอุทธรณ์ #ล่ามฝรั่งเศส #Sophrologie #Sophrology #ครูฝรั่งเศส #แปลหนังสือฝรั่งเศส #หย่าฝรั่งเศส


ดู 10 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page