top of page
ค้นหา

🔥🔥🔥มาดามฝรั่งเศส สามีตาย ได้อะไรบ้าง❓❓❓เมื่อสามีฝรั่งเศสตาย เรามีสิทธิ์ได้อะไรบ้าง

 .

 มรดก (ทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตแล้ว ไม่อาจเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวข้องกับสินสมรส) 100% คือ สินส่วนตัวก่อนสมรส ที่ดิน ธุรกิจ เงินลงทุน ที่เป็นชื่อเจ้าของคนเดียว

.

วิธีการแบ่งมรดก

หากผู้ตายมีลูก มรดกจะถูกแบ่งระหว่างคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่และบุตร

หากผู้ตายมีลูกจากการแต่งงานครั้งแรก คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่จะได้รับกรรมสิทธิ์เต็มจำนวนเพียงหนึ่งในสี่เท่านั้น ส่วนอดีตคู่สมรสไม่ได้รับอะไรเลย

ในกรณีที่ไม่มีบุตรหรือหลาน: - คู่สมรสจะได้รับมรดกในมรดกที่เขาแบ่งปันกับบิดาและมารดาของผู้ตายหากยังมีชีวิตอยู่ ผู้ปกครองแต่ละคนจะได้รับหนึ่งในสี่ และคู่สมรสจะได้รับส่วนที่เหลือ (ครึ่งหรือสามในสี่กรณีที่เหลือเพียงบิดาหรือมารดา)

ข้อมูลจาก https://www.justice.fr/printpdf/75313

.

เงินแม่หม้าย (Allocation Veuvage)

Votre époux(se) doit avoir été affilié(e) à l'assurance vieillesse au moins 3 mois, continus ou non, durant l'année précédant le décès.

.

เช็คได้ที่ https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F744

.

เงื่อนไข

คู่สมรสจะต้องมีประกันชราภาพ (l'assurance vieillesse) อย่างน้อยต่อเนื่องจำนวน 3 เดือนระหว่างปีก่อนหน้าที่จะเสียชีวิต

    ผ่านทางประกันการเกษียณ l’Assurance retraite (CNAV และ AGIRC-ARRCO) เช็คที่ https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1339

    ผ่านทาง caisse de retraite เช็คที่ https://www.previssima.fr/lexique/caisse-de-retraite.html

    ผ่านทาง Mutualité sociale agricole (MSA). https://www.msa.fr/lfp

คุณต้องอายุน้อยกว่า 55 ปี Vous devez avoir moins de 55 ans.

คุณต้องอาศัยอยู่ที่ฝรั่งเศส

คุณมีทรัพย์สินในช่วง 3 เดือนก่อนยื่นคำร้องจะต้องไม่เกิน €2,485.1250 หรือ €828.3750 ต่อเดือน

.

เงินบำนาญของคู่สมรส Pension de réversion

.

เงื่อนไข

เป็นคู่สมรสโดยมีการจดทะเบียนสมรส ไม่ว่าจะกี่ปีก็ตาม แต่ต้องไม่ใช่การจดปักส์หรือ Concubinage

ทั้งคู่มีรายได้รวมกันไม่เกิน € 37,506.56 กรณีอาศัยอยู่รวมกัน

คู่สมรสจะต้องมีระยะเวลาทำงานตามกำหนด

.

เช็คได้ที่ https://www.service-public.fr/parti.../vosdroits/F35774/0...

.

สิทธิการต่อบัตร Titre de Sejour ที่ฝรั่งเศส ยังคงอยู่เช่นเดิม ต้องเป็นการต่อบัตร ไม่ใช่การขอบัตรใหม่

ข้อมูลจาก https://www.alexia.fr/.../renouvellement-d-un-titre-de...

.

เจน กิเนล

#วีซ่าฝรั่งเศส #จดทะเบียนฝรั่งเศส #แต่งงานฝรั่งเศส #จดปักส์ฝรั่งเศส #PACS #แฟนฝรั่งเศส #รับรองนิติกรณ์ #วีซ่าไม่ผ่าน #จดหมายอุทธรณ์ #ล่ามฝรั่งเศส #Sophrologie #Sophrology #ครูฝรั่งเศส #เช่าบ้านฝรั่งเศส #ซื้อบ้านฝรั่งเศส #ธุรกิจฝรั่งเศส #แปลหนังสือฝรั่งเศส #หย่าฝรั่งเศส

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

💥เคสหย่าสูงสุดเกิดจากการไม่พอใจในนิสัยบางอย่างของกันและกัน . 💥แล้วเก็บสะสมไม่พูดออกมาให้ชัดเจน . 💥หลายคนหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาด้วยการไม่พูดแต่กลายเป็นทำให้เกิดปัญหามากขึ้นไปอีก คำว่า “ปรับความเข้าใ

. 🕵🏻‍♀️คุณต้องการทนาย แต่🙅‍♀️ไม่มีเงินใช่หรือไม่? . 📝ขั้นตอนที่ 1 - คุณสามารถขอคำปรึกษาทางกฎหมายฟรีจากทนายความโดยไปที่ศาลากลาง (Mairie) ศาลแขวงและศาลสูง ( des tribunaux d'instance et de grande ins

”ผ่าน” แบบไม่ต้องลุ้นใน 3 วัน วีซ่าเยี่ยมเยือนระยะยาว 6-เดือน อยู่กับแฟนโดยยังไม่จดทะเบียน อยู่ยาวๆไปอีก ไม่ต้องรีบกลับนะคะรอบนี้  ขอแสดงความยินดีด้วยและขอให้เดินทางปลอดภัยโดยสวัสดิภาพนะคะ . Q: กรณีผู

bottom of page