top of page
ค้นหา

❓ ยื่นอุทธรณ์เมื่อไรดี กรณีวีซ่าไม่ผ่าน?

🎯กรณีวีซ่าไม่ผ่านผู้สมัครจะได้รับจดหมายที่ระบุถึงเหตุผลขอวีซ่าไม่ผ่าน และจะมีคำลงท้ายทุกฉบับว่าคุณสามารถยื่นอุทธรณ์เพื่อย้อนแย้งคำตัดสินของสถานทูตได้โดยให้ยื่นคำอุทธรณ์ของคุณไปตามที่อยู่นี้


📝Commission de recours contre les Décisions de refus de visa d’entrée en France

BP 83609

44036 NANTES Cedex 01

.

❓ วัตถุประสงค์ของการยื่นอุทธรณ์คืออะไร?

.

✅ เพื่อโต้แย้งการตัดสินของสถานทูตว่าไม่ถูกต้อง

✅ เพื่อยืนยันความสมบูรณ์ของเอกสารของผู้สมัคร และชี้แจงว่าด้วยความสมบูรณ์ของเอกสารที่เรายื่นให้กับสถานทูตเราไม่สมควรที่จะได้รับเหตุผลการถูกปฏิเสธวีซ่าข้อดังกล่าว

✅ ด้วยความสมบูรณ์และถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร ขอให้สถานทูตเปลี่ยนจากการปฏิเสธวีซ่าเป็นการอนุมัติวีซ่า

.

❓ เคสใดที่ควรยื่นอุทธรณ์?

❗ ไม่ใช่ทุกเคสที่ถูกปฏิเสธวีซ่าควรยื่นอุทธรณ์ การยื่นอุทธรณ์ควรเป็นกรณีที่เรามองไม่เห็นเอกสารของเรามีจุดไหนผิดพลาด เราเชื่อมั่นว่าเราได้ยื่นแสดงหลักฐานครบถ้วนทั้งหมดแล้ว มั่นใจอย่างที่สุดว่าเอกสารที่เรายื่นนั้นไม่มีจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องใดๆ และไม่ควรสมควรจะได้รับเหตุผลการถูกปฏิเสธนั้นๆอีก

.

🎯ตัวอย่างเหตุผลการถูกปฏิเสธข้อ 5 ผู้สมัครมีความเสี่ยงว่าจะไม่กลับประเทศหรือเป็นบุคคลที่อาจจะไปทำผิดกฎหมายในประเทศฝรั่งเศส

.

🎯กรณีที่ 1 ผู้สมัครขอวีซ่าระยะสั้น(ท่องเที่ยว/เยี่ยมเยือน) โดยที่ปัจจุบันไม่ได้ทำงาน มีเงินในบัญชีเพียงพอต่อการเดินทางแบบพอดีๆ แต่ไม่ได้มีการยื่นแสดงสินทรัพย์อื่นๆ หนี้สินหรือภาระผูกพันที่มีในเมืองไทย

.

❌เคสนี้ไม่ควรยื่นอุทธรณ์ เพราะเห็นได้ชัดเจนว่าของการถูกปฏิเสธสมเหตุสมผล สำหรับวีซ่าระยะสั้นผู้ที่ไม่มีอาชีพจะขอได้ยากกว่าผู้ที่มีอาชีพเพราะเคยมีประวัติการหลบหนีเข้ามาทำงานในประเทศวีซ่าท่องเที่ยวระยะสั้น ดังนั้นเคสนี้ควรแก้ไขโดยยืนแสดงสินทรัพย์ ภาระหนี้สินที่เราต้องดูแลรับผิดชอบในประเทศไทยหรือหากเราเป็นผู้ดูแลครอบครัวหรือมีบุตรอายุน้อยๆอาศัยอยู่ในประเทศไทยก็ควรยื่นบอกสถานทูตไปด้วย หรือ หากมีแพลนที่จะเริ่มงานหลังจากไปเที่ยวกลับมาแล้วก็จะยิ่งเป็นผลดี เช่น สัญญาว่าจ้างงานหลังจากไปเที่ยวจบแล้ว หรือเอกสารใดๆที่แสดงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่ดึงให้เรากลับประเทศหลังจากที่เราเดินทางไปฝรั่งเศสเรียบร้อยแล้ว

.

🎯กรณีที่ 2 ผู้สมัครคนเดิมยื่นใหม่ ขอวีซ่าระยะสั้น(ท่องเที่ยว/เยี่ยมเยือน) โดยที่ปัจจุบันไม่ได้ทำงาน มีการยื่นหลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน ยื่นแผนการเดินทางท่องเที่ยวที่ฝรั่งเศสแบบรายวัน ยื่นจดหมายค้ำประกันจากครอบครัวว่าจะกลับประเทศ ยื่นหลักฐานอาชีพที่เคยทำในอดีตและแผนการลงทุนเปิดธุรกิจใหม่หลังจากกลับจากฝรั่งเศส แต่ยังได้รับเหตุผลการถูกปฏิเสธเหมือนเดิมคือ ข้อ 5 ผู้สมัครมีความเสี่ยงว่าจะไม่กลับประเทศหรือเป็นบุคคลที่อาจจะไปทำผิดกฎหมายในประเทศฝรั่งเศส


✅ เคสนี้ควรยื่นอุทธรณ์ เพราะเอกสารครบถ้วนที่บ่งบอกว่าเป็นผู้มีอาชีพและโครงการที่จะประกอบอาชีพในอนาคตในประเทศไทย รวมถึงมีผู้ค้ำประกันว่าจะกลับประเทศ มีทรัพย์สินในเมืองไทย ซึ่งแสดงเอกสารที่ผู้สมัครไม่ควรเข้าข่ายบุคคลที่มีความเสี่ยงในการทำผิดกฏหมายอีกแล้ว กรณีนี้สมควรจะแจ้งต่อหน่วยงานว่าไม่เห็นด้วยกับข้อกล่าวหาดังกล่าว

.

❓ ผลการยื่นอุทธรณ์ทำให้เราได้วีซ่า 100% หรือไม่?

การยื่นอุทธรณ์ไม่สามารถการันตีได้ว่าเราจะอุทรณ์ได้สำเร็จและได้วีซ่าในที่สุด ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหน่วยงานที่รับเรื่องค่ะ

.

❓ ถ้าไม่ยื่นอุทธรณ์และต้องการขอใหม่ โดยที่ไม่รู้ว่าจะต้องแก้ไขเอกสารตัวไหน ควรจะขอมาอย่างไรดีคะ?

ลองเปลี่ยนประเภทวีซ่าหรือเปลี่ยนระยะเวลาของการขอวีซ่า เช่น เคยขอวีซ่าเยี่ยมเยือนระยะยาวแล้วไม่ผ่านก็ลองเปลี่ยนเป็นขอวีซ่าเยี่ยมเยียนระยะสั้นหรือเปลี่ยนประเภทเป็นวีซ่าท่องเที่ยวแทนค่ะ

.

ขอให้สมัครทุกท่านโชคดี มีคำถามเพิ่มเติม ต้องการคำปรึกษาการขอวีซ่าฝรั่งเศส ต้องการบริการล่ามงานแต่งงาน หรืองานอีเว้นท์ งานประชุมในประเทศฝรั่งเศส ติดต่อที่ Line ID janeguinel หรือ Whatsapp +33781994174 ค่ะ

.

เจน กิเนล

#วีซ่าฝรั่งเศส #ล่ามฝรั่งเศส #แต่งงานฝรั่งเศส #จดปักส์ฝรั่งเศส #หางานฝรั่งเศส


ดู 4,882 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page