top of page
ค้นหา

🔥 ยุทธวิธี วีซ่าผ่านได้แม้ไร้ซึ่งอาชีพ 🔥

3 ยุทธวิธีสำหรับคนที่ไม่มีอาชีพ หรือหาอาชีพให้ตัวเองไม่ได้จริงๆนะคะ หวังว่าคลิ้ปนี้จะช่วยให้หลายๆคนให้ไอเดียในการยื่นหลักฐานยกระดับตัวตนได้ดียิ่งขึ้นนะคะ

#ไม่มีอาชีพ #ไม่มีใบรับรองการทำงาน


3 ยุทธวิธีวีซ่าฝรั่งเศสผ่านได้แม้ไร้ซึ่งอาชีพ . จากประสบการณ์ให้คำปรึกษาการทำวีซ่าฝรั่งเศสกับคนไทย ปัญหาใหญ่ของหลายๆคน คือผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสไม่สามารถอธิบายตัวตนให้แก่สถานทูตเข้าใจ และไม่มีเอกสารทางกฎหมายยืนยันอย่างชัดเจนได้ว่า “เราคือใคร” “ เรามีความสำคัญต่อครอบครัวองค์กรหรือประเทศชาติมากขนาดไหน” “เราเลี้ยงปากท้องอย่างไรด้วยลำแข้งของตัวเอง (หมายถึงเราหาเลี้ยงชีพด้วยความรู้ความสามารถของตัวเองอย่างไร เราเป็นเจ้าของอะไรบ้าง)


คำถาม ทำไมการยืนยันตัวตนจึงสำคัญต่อการทำวีซ่าฝรั่งเศส

คำตอบ เพราะนั่นคือวัตถุประสงค์หลักของการทำวีซ่าฝรั่งเศส กระบวนการทำวีซ่าฝรั่งเศสเป็นกระบวนการคัดกรองคนเข้าประเทศสถานทูตเหมือนเป็นผู้ตัดสินว่าเราเป็นบุคคลคุณภาพจริง หรือไม่มีคุณลักษณะที่เป็นอันตรายต่อประเทศชาติของเขา จึงเป็นหน้าที่ของสถานทูตที่ต้องตั้งข้อสงสัยกับผู้สมัครทุกคน ดังนั้นเอกสารทางกฎหมายจึงสำคัญมาก ผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสทุกคนจำเป็นต้องมีเอกสารทางกฎหมายที่ยืนยันตัวตนของเรา ได้แก่ ใบจดทะเบียนการค้าพาณิชย์ ใบรับรองการทำงานที่ออกโดยบริษัท หรือหน่วยงานที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ใบประกอบวิชาชีพต่างๆ เป็นต้น . ผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ แต่มีความจำเป็นจริงๆที่จะเข้าประเทศฝรั่งเศส เจนขอแนะนำ 3 ยุทธวิธีการขอวีซ่าฝรั่งเศสให้ผ่านชัวร์ดังต่อไปนี้นะคะ


1 ระบุอาชีพให้ตัวเองให้ได้ ผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสอย่าระบุว่าตนเองไม่มีงานทำหรือเป็นผู้ว่างงานเด็ดขาด ในแบบฟอร์มวีซ่าจะใช้คำว่า No profession หรือ Unemployed . จึงขอแนะนำ 2 อาชีพที่น่าจะพอเป็นไปได้ดังนี้

1.1 Retired แปลว่าเกษียณเหมาะสำหรับผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสที่มีการเงินและสินทรัพย์จำนวนมากจนไม่ต้องทำงานแล้วให้เหตุผลแก่สถานทูตที่น่าเชื่อถือได้ว่าเหตุผลใดจึงไม่ทำงานอาทิเช่น ตนเองหรือบุคคลในครอบครัวสุขภาพไม่แข็งแรงเป็นอุปสรรคแก่การเลี้ยงชีพ ทั้งนี้การให้เหตุผลด้านสุขภาพจำเป็นต้องมีใบรับรองแพทย์เพื่อยืนยันเหตุผลที่ให้แก่สถานทูตด้วย

1.2 Student, Trainee สำหรับผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสที่หางานไม่ได้จริงๆ และสนใจที่จะลองไปสมัครเรียนศูนย์ฝึกวิชาชีพต่างๆในเมืองไทย ซึ่งมีราคาที่ประหยัดมากๆ เช่นเรียนทำอาหารทำขนม เรียนช่าง เรียนเย็บปักถักร้อยเรียนจัดดอกไม้เป็นต้น ผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสสามารถนำใบสมัครเรียนมายื่นเป็นหลักฐานได้ว่าเราจะมีการเข้าเรียนจริงและเขียนในจดหมายแนะนำตัวถึงแผนการในอนาคต เราต้องการประกอบอาชีพอะไรในเมืองไทยหลังจากที่เรียนจบ ระบุในจดหมายด้วยว่าผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสจำเป็นต้องกลับมาเรียนต่อจนจบหลังจากที่ไปเยี่ยมเพื่อนหรือไปเที่ยวที่ฝรั่งเศสแล้ว


2 หาคนไปด้วย หากผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสมีตัวตนที่ยังดูน่าสงสัย โอกาสที่จะได้รับอนุมัติวีซ่าฝรั่งเศสจากการเดินทางคนเดียวยิ่งน้อยลง แนะนำว่าหาเพื่อนหรือคนในครอบครัวที่เขามีตัวตนที่น่าเชื่อถือ มีตำแหน่งงานที่ดี ไปสมัครวีซ่าร่วมกับเรา และใช้วีซ่าประเภทท่องเที่ยว (ไปสมัครวีซ่าร่วมกัน แต่อาจจะไม่ต้องเดินทางร่วมกันจริงๆก็ได้)


3 หาสินทรัพย์ที่เป็นชื่อเราและวิธีการจัดการสินทรัพย์ ผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสบางคนไม่มีอาชีพเลยแต่มีทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราไม่ว่าจะเป็น บ้าน รถยนต์ ที่ดิน หุ้น ทองคำ พันธบัตร หากเราเลี้ยงชีพด้วยสิ่งเหล่านี้เราสามารถเลือกอาชีพว่า Other หรืออื่นๆระบุว่าเราเป็นนักลงทุนก็ได้ เพราะดอกเบี้ย เงินปันผล และกำไรจากสิ่งเหล่านี้เป็นแหล่งรายได้ของเรา ทั้งนี้ผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสจำเป็นต้องอธิบายการจัดการสินทรัพย์เหล่านี้ และประเมินรายได้ให้แก่สถานทูตในจดหมายแนะนำตัว รวมถึงใบโฉนดและเอกสารที่เป็นที่ใช้ในทางกฎหมายใครยืนยันว่าเราเป็นเจ้าของจริงแปลเป็นภาษาอังกฤษเป็นฝรั่งเศส . ตัวอย่างการจัดการทรัพย์สินเช่น เราเป็นเจ้าของรถยนต์ 1 คัน เราใช้ประโยชน์จากรถยนต์คันนี้ในการให้เขาเช่า ครั้งละ 1,000 บาท เราเป็นเจ้าของที่ดิน 1 แปลง เราใช้ประโยชน์จากในการปลูกพืชผักสวนครัว เรามีรายได้เท่าไหร่จากการขายผักสวนครัว รายได้เข้ามาจากทางไหน . พยายามอธิบายให้สถานทูตมองเห็นว่าผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสไม่สามารถทิ้งสินทรัพย์ของเราไว้ในเมืองไทยโดยขาดการจัดการ ผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสจำเป็นต้องกลับประเทศเพื่อจัดการสินทรัพย์ของตัวเองให้ว่างอกเงยต่อไป ทำให้สถานทูตเชื่อว่าผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสจะต้องกลับประเทศแน่นอน


ด้วยรัก

เจน กิเนล 😉 Line ID: janeguinel, facebook @janeguinel


✨"ทำวีซ่าฝรั่งเศสด้วยตัวเอง ใครว่ายาก เชิญทางนี้"✨ ไม่ว่าจะเป็นการขอวีซ่าท่องเที่ยวระยะสั้นหรือวีซ่าเยี่ยมเพื่อน/เยี่ยมครอบครัวระยะสั้น สำหรับผู้ที่มีอาชีพประจำหรืออาชีพอิสระ เจนมีสูตรสำเร็จสำหรับยื่นวีซ่าให้ผ่านชัวร์สำหรับปี 2019-2020 ชมรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ค่ะ https://www.gofranceswiss.com/visa 🔥🔥🔥สูตรสำเร็จสำหรับผู้ที่ไม่มีอาชีพ หรือมีอาชีพอิสระที่ไม่มีใบรับรองการทำงาน หรือเป็นค้าขาย รับจ้างแบบไม่จดทะเบียน เช่น ค้าขายทั่วไปในตลาด ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ทำการเกษตร (ปลูกผัก เลี้ยงปลา) รับเลี้ยงเด็ก ทำความสะอาดบ้าน ทำอาหารกล่องส่ง เล่นดนตรีในร้านอาหาร ครูสอนพิเศษ ดูแลผู้สูงอายุ รับจ้างแต่งหน้าทำผม รับจ้างนวด ตัดเย็บเสื้อผ้า รับจ้างถ่ายภาพ ซ่อมแซมบ้าน ซัก-รีด หรือ ค้าขายออนไลน์ตาม Social Media เช่น Facebook, Youtube, Instragram เป็นต้น ที่ผู้สมัครไม่ได้เป็นเจ้าของเว็บไซด์ 🔥🔥🔥สูตรสำเร็จสำหรับผู้ที่มีอาชีพหรือค้าขาย เจ้าของธุรกิจ ร้านค้าจดทะเบียน

ดู 468 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page