top of page
ค้นหา

🔥🔥🔥วิธีอุปการะบุตรหลานเข้ามาอาศัยอยู่กับเราที่ประเทศฝรั่งเศส โดยไม่ต้องรับบุตรบุญธรรม


สำหรับคนไทยที่อยู่ในประเทศฝรั่งเศส ไม่ว่าจะแต่งงาน จด PACS หรืออยู่อาศัยเพื่อทำงานเป็นระยะเวลาหนึ่ง และต้องการนำหลานที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี สามารถเข้ามาด้วยวีซ่าเยี่ยมเยือนระยะยาว (Visiteur) เพื่อมาอยู่อาศัยกับผู้อุปการะซึ่งมีความสัมพันธ์ทางครอบครัวเป็นลุงป้าน้าอาได้ โดยยังไม่จำเป็นต้องรับบุญธรรมโดยให้เตรียมเอกสารสำคัญดังต่อไปนี้ .


1 ใบมอบอำนาจจากผู้ปกครองของเด็ก และยินยอมให้เด็กอาศัยอยู่และได้รับการอุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่ประเทศฝรั่งเศส ใบมอบอำนาจนี้จะต้องไปออกที่สำนักงานเขตที่ประเทศไทยโดยทั้งบิดามารดาต้องแสดงตัวต่อหน้าเจ้าหน้าที่และนำพยานอีก 2 คนไปด้วย .


2 ใบลงทะเบียนเรียนหรือจดหมายรับรองการรับเข้าเรียนจากโรงเรียนที่ประเทศฝรั่งเศส .


3 หลักฐานการเงินของผู้อุปการะ ไม่ว่าจะเป็นของตัวเราเอง หรือของสามีชาวฝรั่งเศส หรือคู่PACS ควรแสดงหลักฐานการเงินที่มากพอในการอุปการะเลี้ยงดูเด็กค่ะ .


4 กรณีที่อยู่ในขั้นตอนการรับบุตรบุญธรรม สามารถแสดงหลักฐานเอกสารจากผู้มีอำนาจทางกฎหมาย เพื่อยืนยันว่าอยู่ในขั้นตอนการรับบุตรบุญธรรมจริง .


สำหรับรายการเอกสารอื่นๆโดยละเอียด สำหรับการใช้ยื่นวีซ่า สามารถเช็คได้ที่ https://france-visas.gouv.fr/en/online-application .


Q: เหตุใดจึงจำเป็นต้องอายุต่ำกว่า 13 ปี? .

A: จริงๆแล้วผู้เยาว์ตามกฎหมายของประเทศฝรั่งเศสคืออยู่ที่อายุ 18 ปี ในกรณีที่ผู้เยาว์มีความสัมพันธ์เป็นบุตรแท้ๆของคู่สมรสชาวไทย จะมีสิทธิ์ขอใบที่เรียกว่า « Document de circulation délivré à l'étranger mineur » (DCEM) เป็นใบที่ใช้แทนบัตรอยู่อาศัยในประเทศฝรั่งเศสระยะยาวได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้วีซ่า และมีอายุทุกๆ 5 ปี โดยเด็กจะต้องมีอายุต่ำกว่า 18 ปี .


แต่ในกรณีที่ไม่ได้มีความสำคัญทางครอบครัวที่ไม่ใช่บุตรแท้ๆของผู้อุปการะ เงื่อนไขในการขอบัตรนี้ได้ระบุว่าเด็กจะต้องมีอายุต่ำกว่า 13 ปีจึงจะมีสิทธิ์ขอบัตรนี้ได้ . “Le mineur qui est entré en France avant l'âge de treize ans sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois délivré en qualité de visiteur et qui justifie avoir résidé habituellement en France depuis” แปลว่า “ผู้เยาว์ที่เข้าฝรั่งเศสก่อนอายุ 13 ปีภายใต้การคุ้มครองของวีซ่าที่มีระยะเวลานานกว่าสามเดือน จะออกให้ในฐานะผู้มาเยือน (visiteur) และผู้ที่พิสูจน์ได้ว่าได้อาศัยอยู่ในฝรั่งเศสเป็นปกติวิสัยตั้งแต่นั้นมา” .


💯💯💯 ต้องการคำปรึกษาหรือรับบริการวีซ่าฝรั่งเศส หรือขอรับบริการเตรียมเอกสารสำหรับการจดทะเบียนปักส์ จดทะเบียนสมรส หรือการขอเอกสารราชการไทยเพื่อนำไปใช้ในติดต่องานราชการฝรั่งเศส เช่น การขอบัตร Carte de Sejour หรือขอ Document de circulation pour étranger mineur (DCEM) สำหรับผู้เยาว์ ติดต่อสอบถามได้ที่ Line ID janeguinel หรือ Whatsapp +33781994174 ค่ะ


เจน กิเนล #วีซ่าฝรั่งเศส #จดทะเบียนฝรั่งเศส #แต่งงานฝรั่งเศส #จดปักส์ฝรั่งเศส #แฟนฝรั่งเศส #รับรองนิติกรณ์ #วีซ่าไม่ผ่าน #จดหมายอุทธรณ์ #ล่ามฝรั่งเศส #Sophrologie #Sophrology #ครูฝรั่งเศส #แปลหนังสือฝรั่งเศส #PACS #หย่าฝรั่งเศส #lifeplanner #นักวางแผนอาชีพ #อาชีพฝรั่งเศส #งานฝรั่งเศส

ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page