top of page
ค้นหา

🔥🔥🔥วีซ่าถูกปฏิเสธจนท้อ ยื่นยังไงก็ไม่ผ่าน ลองฟังคลิ้ปนี้.

✨ผู้สมัครมีอาชีพ มีรายได้ เคยมีประวัติการเดินทางที่ดี มีการแสดงเหตุผลการเดินทางที่ชัดเจนพร้อมหลักฐาน มีการแสดงหลักฐานความสัมพันธ์กับทางผู้เชิญที่น่าเชื่อถือ แต่ยังถูก❌ปฏิเสธวีซ่าติดต่อกัน 3-5 ครั้ง อาจะเป็นไปได้ว่าไม่ได้เกิดจากตัวผู้สมัครเอง

.

✅ ผู้เชิญ “จำเป็นต้อง” มีความน่าเชื่อถือด้วย วีซ่าจึงจะผ่านได้❗❗❗️

.

💥เหตุผลถูกปฏิเสธที่เกิดจากตัวผู้เชิญมักจะอยู่ในเรื่องของการเงินค่ะ

Vous n'avez pas fourni la preuve que vous disposez des ressources suffisantes pour couvrir vos frais de toute nature durant votre séjour en France. หมายถึงคุณไม่ได้ยื่นเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงถึงการมีทรัพย์สินที่เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายระหว่างการพำนักในประเทศฝรั่งเศส

.

💥แม้ว่าจะมีผู้สมัครและผู้เชิญความสัมพันธ์กันจริงหรือ แม้กระทั่งได้จดทะเบียน PACS ร่วมกันแล้ว แต่หากผู้เชิญยังไม่มีความมั่นคงด้านอาชีพการงาน เช่น ยังคงใช้เงินจากครอบครัวหรือเงินประกันคนว่างงานจากรัฐบาล ยังมีโอกาสเสี่ยงสูงได้ที่จะถูกปฏิเสธวีซ่าด้วยเหตุผลนี้ แม้ว่าจะให้ทางครอบครัวของผู้เชิญเป็นผู้ค้ำประกันเพิ่มเติมแล้วก็ตาม

.

✅ ✅ ✅ ต้องการคำปรึกษาวีซ่าฝรั่งเศส หรือขอรับบริการเตรียมเอกสารวีซ่าฝรั่งเศส บริการเตรียมเอกสารสำหรับการจดทะเบียนปักส์ จดทะเบียนสมรส หรือการขอเอกสารราชการไทยเพื่อนำไปใช้ในติดต่องานราชการฝรั่งเศส เช่น การขอบัตร Carte de Sejour หรือขอ Document de circulation pour étranger mineur (DCEM) สำหรับผู้เยาว์ ล่ามฝรั่งเศสในงานพิธีการ ติดต่อสอบถามได้ที่ Line ID janeguinel หรือ Whatsapp +33781994174 ค่ะ

.

เจน กิเนล

#วีซ่าฝรั่งเศส #จดทะเบียนฝรั่งเศส #แต่งงานฝรั่งเศส #จดปักส์ฝรั่งเศส #แฟนฝรั่งเศส #รับรองนิติกรณ์ #วีซ่าไม่ผ่าน #จดหมายอุทธรณ์ #ล่ามฝรั่งเศส #Sophrologie #Sophrology #ครูฝรั่งเศส #เช่าบ้านฝรั่งเศส #ซื้อบ้านฝรั่งเศส #ธุรกิจฝรั่งเศส #แปลหนังสือฝรั่งเศส


ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page