top of page
ค้นหา

🔥วีซ่าเชงเก้น วีซ่าฝรั่งเศสท่องเที่ยวกับวีซ่าเยี่ยมเพื่อนเยี่ยมญาติ ประเภทไหนอนุมัติง่ายกว่ากันคะ🔥

คำตอบ วีซ่าฝรั่งเศสประเภทท่องเที่ยวค่ะ

#วีซ่าผ่านง่าย #วีซ่าท่องเที่ยว


หากผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสเป็นผู้มีอาชีพและมีรายได้ของตัวเองที่ค่อนข้างดีอยู่แล้ว หรือแม้ว่าเป็นผู้ไม่ได้ประกอบอาชีพที่มีใบรับรองการทำงาน (ระบุหาอาชีพให้ตัวเอง และนำเงินจากผู้อุปถัมภ์ใส่ลงไปในบัญชีของตัวเอง) และไปไม่เกิน 30 วัน  แม้ว่าจะมีผู้เชิญจากประเทศฝรั่งเศสและเป็นผู้ที่ช่วยออกค่าใช้จ่ายต่างๆให้ผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสทั้งหมด รวมถึงที่พัก เจนขอแนะนำว่าให้คำนึงถึงการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวเป็นอันดับแรกก่อนด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ .  


1 จำนวนเอกสารทางการน้อยกว่ามาก วีซ่าฝรั่งเศสท่องเที่ยวไม่จำเป็นต้องใช้จดหมายเชิญ เอกสารรับรองจากที่พัก (มีค่าใช้จ่ายอีกประมาณ 30 ยุโร) ของผู้เชิญ และจดหมายค้ำประกันของผู้เชิญ  

2 ความเชื่อใจของสถานฑูตต่อนักท่องเที่ยวว่าจะกลับประเทศจริงมีสูงกว่า เพราะวีซ่าฝรั่งเศสท่องเที่ยวหมายถึงสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่รู้จักใครเลยในประเทศฝรั่งเศส   

3  วีซ่าฝรั่งเศสเยี่ยมเพื่อนเยี่ยมญาติไม่สามารถใช้ขอลดภาษีจากการซื้อของ Shopping ในฝรั่งเศสได้เลย แล้วปกติวีซ่าท่องเที่ยวสามารถขอลดภาษีได้ 17 ถึง 20 % . อย่างไรก็ดีหากผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสเป็นผู้ไม่มีอาชีพที่เป็นหลักแหล่ง ไม่มีใบรับรองการทำงาน (จำเป็นต้องระบุหาอาชีพให้ตัวเองให้ได้) รวมถึงมีเงินในบัญชีไม่มาก ต้องการเดินทางคนเดียว ที่สำคัญคือไปอยู่เป็นระยะเวลานานคือเกิน 60 วันขึ้นไป ในกรณีนี้ควรจะทำเป็นวีซ่าฝรั่งเศสเยี่ยมเพื่อนเยี่ยมญาติ มีคนค้ำประกันด้านค่าใช้จ่ายต่างๆและที่พักให้กับผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศส  . การทำวีซ่าฝรั่งเศสเยี่ยมเพื่อนเยี่ยมญาติ แม้ว่าจะมีคนค้ำประกันด้านค่าใช้จ่ายต่างๆและที่พักให้กับผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศส อย่างไรก็ตามผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสยังคงต้องสามารถยืนยันตัวตนของตัวเองได้อย่างชัดเจนเช่นเดิม ดังนั้นหากผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสเป็นผู้ที่ไม่มีใบรับรองการทำงาน ก็ยังคงหาอาชีพให้ตัวเองเพื่อให้ได้รับอนุมัติวีซ่าฝรั่งเศสเช่นเดียวกับวีซ่าท่องเที่ยวค่ะ . และในกรณีขอวีซ่าฝรั่งเศสประเภทเยี่ยมเพื่อนเยี่ยมญาติจำนวนหลายวันให้ผ่านชัวร์ มีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องระบุภาระผูกพันต่างๆให้มากเข้าไว้ที่มีน้ำหนักพอที่จะบอกว่าเราจะมีความจำเป็นต้องกลับประเทศ เช่น ความจำเป็นด้านครอบครัว (เช่นผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสเป็นหัวหน้าครอบครัว เป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดในบ้าน) การงาน (เช่นผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศส  จำเป็นต้องกลับมาสานต่อการงานที่ค้างไว้ มีโปรเจคที่ต้องกลับมาดูแล มีนัดหมายลูกค้าที่ต้องกลับมาดูแล) เป็นต้น . 🙏ขอให้ผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสทุกท่านโชคดี ได้รับข่าวดี วีซ่าผ่านฉลุยทุกคนเลยนะคะ สวัสดีค่ะ🙏 .


💖ด้วยรัก💖


เจน กิเนล Line ID: janeguinel, facebook @janeguinel


ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page