top of page
ค้นหา

วิธีการขอวีซ่าออแพร์ Au Pair เลี้ยงเด็กในประเทศฝรั่งเศส

#Aupair #ออแพร์ฝรั่งเศส #เลี้ยงเด็กฝรั่งเศส #exchangeฝรั่งเศส #แลกเปลี่ยนฝรั่งเศส #เรียนฝรั่งเศส #นักเรียนฝรั่งเศสออแพร์ Au Pair เป็นโครงการที่เรียกว่า Exchange Program เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนเด็กที่จบการศึกษาอย่างน้อยระดับมัธยมปลายที่สนใจเรียนรู้และเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมที่ประเทศฝรั่งเศสโดยผ่านกิจกรรมการเลี้ยงเด็กและได้เข้ามาอยู่ในครอบครัวคนฝรั่งเศสโดยผู้ที่เข้าโครงการนี้จะต้องออกค่าใช้จ่ายค่าเดินทางและค่าวีซ่าเอง โดยจะได้รับเบี้ยเลี้ยงจากครอบครัวหรือค่าตอบแทนประมาณ 80 ยูโรต่อสัปดาห์ โดยสามารถรับประทานอาหารและอยู่ในที่พักเดียวกับโฮส

.

น่าจะเป็นโครงการแลกเปลี่ยนผู้สมัครจำเป็นต้องเข้ามาสมัครเรียนภาษาฝรั่งเศสด้วยโดยมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 120 ยูโรต่อเดือน ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง

.

คุณสมบัติ

1. มีความรู้พื้นฐานภาษาฝรั่งเศส

2. ระดับการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย

3. ชอบหรือมีประสบการณ์การเลี้ยงเด็กมาก่อน

4. ไม่มีประวัติอาชญากรรมมาก่อน

.

ขั้นตอนการสมัคร

1 ผู้สมัครติดต่อโฮส โดยติดต่อโดยตรง หรือผ่านเอเจนซี่ก็ได้ ปัจจุบันมีเว็บไซต์ที่เราสามารถพบปะกับหัวข้อโดยตรงเช่น Aupairworld.com สำหรับ Agency ปัจจุบันมีเอเจนซี่มากมายในเมืองไทยแต่ถ้าใครต้องการ Agency ในประเทศยุโรปที่ได้รับการรับรองที่สามารถช่วยสกรีนโฮสให้เราได้ ให้เข้าไปดูในเว็บไซต์ที่ www.ufaap.org

2 โฮสมีการสัมภาษณ์ผู้สมัคร หากโฮสสนใจจะรับเราเป็น Aupair จะออกเอกสารสัญญา ที่เป็นเอกสารสำคัญในการใช้ยื่นขอวีซ่า

.

ระยะเวลาสัญญา - ตั้งแต่ 3 เดือนถึง 1 ปี

.

Q: การขอวีซ่าประเภท Aupair สามารถปฏิเสธได้หรือไม่?

A: วีซ่าทุกประเภทสามารถถูกปฏิเสธได้หากเอกสารไม่ครบเอกสารดูไม่น่าเชื่อถือทำให้เจ้าหน้าที่ไม่มั่นใจว่าเราเดินทางเข้ามาด้วยเหตุผลการเป็น Aupair จริงๆ

.

Q: เมื่อเข้ามาเป็น Aupair แล้วสามารถขอต่อวีซ่าได้หรือไม่?

A: เมื่อเข้ามาเป็นวีซ่าประเภท Aupair และโฮสต้องการให้เราอยู่ต่อ สามารถขอต่อวีซ่าประเภท Au Pair ได้ค่ะ

.

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ Line ID janeguinel ค่ะ :)

ดู 1,772 ครั้ง0 ความคิดเห็น

تعليقات


bottom of page