top of page
ค้นหา

วิธีขอวีซ่า สำหรับผู้ทำงานอิสระและไม่ได้จดทะเบียน #3 - รับรองอาชีพตัวเองอย่างไร ให้น่าเชื่อถือขอแบ่งผู้ที่ประกอบอาชีพทำงานอิสระออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้นะคะ


กลุ่มแรกคือกลุ่มที่ให้บริการแบบรับจ้างทั่วไปให้แก่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เช่นรับจ้างเล่นดนตรีตามร้านอาหาร รับจ้างนวดตามบ้าน รับจ้างเขียนโปรแกรม รับจ้างสอนพิเศษเป็นต้น


กลุ่มที่ 2 คือกลุ่มที่รับจ้างผลิตแล้วขายต่อให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นร้านค้าหรือนิติบุคคล เช่น รับจ้างทำอาหารหรือขนม


วิธีการยืนยันว่าเราประกอบอาชีพนี้จริงๆคงจะหนีไม่พ้นใบ Order ของลูกค้า สัญญาว่า จ้างใบรับงาน เนื่องจากเราไม่มีใบจดทะเบียนที่สามารถยืนยันได้ทางกฎหมายเราจึงต้องมีหลักฐานที่แสดงว่าเรามีการปฏิบัติงานจริงๆปลาส่วนใหญ่สถานทูตจากต้องการระยะเวลา 3 เดือนล่าสุด

มีจดหมายอยู่ประเภทหนึ่งที่จะอยากสนับสนุนให้ผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสวีซ่าเชงเก้นหรืออื่นๆก็ได้นะคะออกจดหมายฉบับนี้ด้วยคือเอกสารที่เรียกว่า ใบรับรองการทำงาน ที่มีลายเซ็นของลูกค้าของเราหรือผู้ว่าจ้างของเรา


ข้อดีของการออกจดหมายรับรองการทํางาน

1 เสมือนมีพยานจากบุคคลที่สองหรือที่สามที่ยืนยันว่าเราประกอบอาชีพนี้จริงๆ

2 ในจดหมายฉบับนี้สามารถข้อความให้แก่ผู้สมัครด้วยว่าจะต้องกลับมาปฏิบัติงานต่อ พอลูกค้ารายนี้มีการ Order ต่อเนื่องหรือว่ามีการจ้างงานต่อเนื่องเป็นต้น แน่นอนว่าข้อความดังกล่าวจะเป็นอีกหนึ่งหลักฐานสำคัญที่แสดงว่าผู้สมัครจะต้องกลับประเทศไทยค่ะ

ผู้สมัครวีซ่า วีซ่าฝรั่งเศส วีซ่าเชงเก้น สามารถออกจดหมายฉบับนี้เป็นภาษาอังกฤษให้ตัวเองก็ได้ อธิบายเนื้อความให้ลูกค้าและให้ผู้ที่มีสิทธิ์ในการออกจดหมายช่วยเซ็นไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือแผนก hr หากเป็นบริษัทขนาดใหญ่ค่ะ


เนื้อความที่ควรมีในจดหมายประกอบไปด้วย

1 กล่าวถึงผู้สมัครวีซ่าด้านอาชีพและหน้าที่ความรับผิดชอบระบุวันที่เริ่มว่าจ้างผู้สมัคร หรือหากมีสัญญาว่าจ้างต่อเนื่องให้ระบุถึงวันสิ้นสุดการว่าจ้างด้วย

2 ระบุจำนวนเงินที่ว่าจ้างผู้สมัครเป็นรายเดือน

3 ระบุว่าได้รับรู้แผนการเดินทางไปท่องเที่ยวของผู้สมัครและยืนยันว่าผู้สมัครจะต้องกลับประเทศไทยเพราะผู้สมัครจะต้องกลับมาทำงานให้กับตนเองในวันที่ xxx ( ระบุวันที่หลังจากวันเดินทางของผู้สมัคร)

4 หากมีสัญญาว่าจ้าง แยกออกมาอีกฉบับนึง ให้ใส่เป็นหลักฐานประกอบจดหมายฉบับนี้ด้วยค่ะ


แบบฟอร์มจดหมายรับรองการทำงาน มีในสูตรสำเร็จอนุมัติวีซ่าฝรั่งเศสประเภทท่องเที่ยวหรือเยี่ยมเยือน สำหรับผู้ที่ทำงานอิสระและไม่มีใบรับรองการทำงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมถึงแบบฟอร์มจดหมายแนะนำตัวที่มีตัวเลือกของการเดินทางที่น่าเชื่อถือ อาชีพและตำแหน่งหน้าที่การงานที่ยกระดับตัวผู้สมัคร และตัวเลือกเหตุผลการกลับประเทศที่มากเพียงพอต่อการได้รับอนุมัติวีซ่า และแบบฟอร์มเอกสารอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้แก่การยื่นวีซ่าฝรั่งเศส หากผู้สมัครวีซ่าท่านใดสนใจสามารถชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gofranceswiss.com ค่ะ มี Guarantee Approval หากนำไปใช้แล้ววีซ่าไม่ผ่านยินดีคืนเงิน 100% ค่ะ


ขอให้ผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสทุกท่านโชคดีนะคะ สวัสดีค่ะ

เจน กิเนล

ดู 26 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page