top of page
ค้นหา

วิธีเลือกประเทศที่จะไปขอวีซ่าเชงเก้น กรณีพำนักหลายประเทศสวัสดีวันอากาศดีค่ะ ขอแบ่งวิธีการเลือกประเทศที่จะไปขอวีซ่ากรณีพำนักในประเทศออกเป็น 3 กรณีดังนี้


กรณีที่ 1 เลือกขอกับประเทศที่เราพำนักนานที่สุด กรณีนี้ง่ายมากๆเราพักที่ประเทศไหนมากที่สุด ก็ให้ขอวีซ่าที่ประเทศนั้นค่ะ


กรณีที่ 2 เลือกขอกับประเทศที่เราลงเครื่องเป็นอันดับแรก ในกรณีที่ประเทศที่เราพำนักนานที่สุด มีจำนวนเท่ากับอีกประเทศหนึ่ง ก็ให้ดูว่าเราลงเครื่องที่ไหนเป็นที่แรก

ตัวอย่างเช่นผู้สมัครวีซ่าต้องการไปเที่ยวที่ฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์สเปน ผู้สมัครลงเครื่องที่สวิตเซอร์แลนด์และอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ 4 วัน จากนั้นไปประเทศฝรั่งเศส 4 วัน และประเทศสเปน 2 วัน ในกรณีนี้ผู้สมัครเลือกขอวีซ่าที่สถานทูตของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะ


กรณีที่ 3 เรื่องขอวีซ่ากับประเทศใดก็ได้ ในกรณีที่มีจำนวน 2ประเทศที่เราพำนักนานที่สุด และพักเท่าๆกัน แต่ไม่ได้ลงเครื่องที่ใดที่หนึ่งในสองประเทศนี้ ก็สามารถเลือกขอวีซ่าในประเทศใดก็ได้ในสองประเทศนี้ค่ะ

ตัวอย่างเช่นผู้สมัครวีซ่าต้องการไปเที่ยวที่ฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์สเปน ผู้สมัครลงเครื่องที่สวิตเซอร์แลนด์แต่อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์เพียง 2 วัน จากนั้นไปประเทศฝรั่งเศส 4 วัน และประเทศสเปน 4 วัน ในกรณีนี้ผู้สมัครสามารถเลือกขอวีซ่าที่ประเทศฝรั่งเศสหรือประเทศสเปนก็ได้ค่ะ

ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

💯💯💯เอกสารแต่งงาน ต้องทำให้ดีและถูกต้องที่สุด ขอบคุณที่ไว้วางใจค่ะ https://www.facebook.com/photo/?fbid=798256815422626&set=a.524078599507117 ส่งต้นฉบับมา ที่เหลือเราจัดการเอง ช่วยวิ่งเอกสารตั้งแต่ร

🔥🔥🔥Q: อยากไปเรียนภาษาฝรั่งเศส 6เดือน ถึง 1ปี สามารถขอวีซ่าท่องเที่ยวฝรั่งเศส แล้วเปลี่ยนเป็นวีซ่านักเรียนที่ประเทศฝรั่งเศสได้ไหมคับ? https://www.facebook.com/photo/?fbid=798083698773271&set=a.52407

bottom of page