top of page
ค้นหา

วิธีเลือกประเทศที่จะไปขอวีซ่าเชงเก้น กรณีพำนักหลายประเทศสวัสดีวันอากาศดีค่ะ ขอแบ่งวิธีการเลือกประเทศที่จะไปขอวีซ่ากรณีพำนักในประเทศออกเป็น 3 กรณีดังนี้


กรณีที่ 1 เลือกขอกับประเทศที่เราพำนักนานที่สุด กรณีนี้ง่ายมากๆเราพักที่ประเทศไหนมากที่สุด ก็ให้ขอวีซ่าที่ประเทศนั้นค่ะ


กรณีที่ 2 เลือกขอกับประเทศที่เราลงเครื่องเป็นอันดับแรก ในกรณีที่ประเทศที่เราพำนักนานที่สุด มีจำนวนเท่ากับอีกประเทศหนึ่ง ก็ให้ดูว่าเราลงเครื่องที่ไหนเป็นที่แรก

ตัวอย่างเช่นผู้สมัครวีซ่าต้องการไปเที่ยวที่ฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์สเปน ผู้สมัครลงเครื่องที่สวิตเซอร์แลนด์และอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ 4 วัน จากนั้นไปประเทศฝรั่งเศส 4 วัน และประเทศสเปน 2 วัน ในกรณีนี้ผู้สมัครเลือกขอวีซ่าที่สถานทูตของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะ


กรณีที่ 3 เรื่องขอวีซ่ากับประเทศใดก็ได้ ในกรณีที่มีจำนวน 2ประเทศที่เราพำนักนานที่สุด และพักเท่าๆกัน แต่ไม่ได้ลงเครื่องที่ใดที่หนึ่งในสองประเทศนี้ ก็สามารถเลือกขอวีซ่าในประเทศใดก็ได้ในสองประเทศนี้ค่ะ

ตัวอย่างเช่นผู้สมัครวีซ่าต้องการไปเที่ยวที่ฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์สเปน ผู้สมัครลงเครื่องที่สวิตเซอร์แลนด์แต่อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์เพียง 2 วัน จากนั้นไปประเทศฝรั่งเศส 4 วัน และประเทศสเปน 4 วัน ในกรณีนี้ผู้สมัครสามารถเลือกขอวีซ่าที่ประเทศฝรั่งเศสหรือประเทศสเปนก็ได้ค่ะ

ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

. เคยได้วีซ่าเชงเก้นแล้วไม่ได้ใช้ ❌ ต้องระวังจะกลายเป็นเสียเครดิต🤦🏻‍♀️ และถูกปฏิเสธในการขอวีซ่าครั้งถัดไปด้วยนะคะ . 😔😔😔เพราะเหตุใด จึงเป็นเช่นนี้❓❓❓ . 💥💥💥เพราะเราอาจจะผู้ถูกพิจารณาว่า มีสิทธิ์

bottom of page