top of page
ค้นหา

🔥สรุปรวมทุกขั้นตอนการขอวีซ่า หลักๆมีอะไรบ้าง และใช้เวลานานเท่าไรคะ ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น 🔥

#ขั้นตอนการขอวีซ่า #เวลานัดหมาย🔥สรุปรวมทุกขั้นตอนการขอวีซ่า หลักๆมีอะไรบ้าง และใช้เวลานานเท่าไรคะ🔥


ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่าฝรั่งเศสโดยทั่วไปใช้เวลารวมอย่างน้อยๆ 2.5 สัปดาห์ค่ะ เริ่มตั้งแต่การกรอกฟอร์ม การขอทำนัด การเตรียมเอกสาร การยื่นเอกสาร และการรอผลวีซ่า ขั้นตอนการขอยื่นวีซ่าฝรั่งเศสหลักๆมีดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 - เข้าระบบของสถานทูตฝรั่งเศสเพื่อกรอกแบบฟอร์มยื่นคำร้องขอวีซ่าฝรั่งเศสที่ https://france-visas.gouv.fr/en_US/web/france-visas/ ขั้นตอนที่ 2 - เข้าระบบของ TLS Contact เพื่อขอทำนัดยื่นเอกสารที่ https://fr.tlscontact.com/th/BKK/index.php หมายเหตุ สำหรับผู้ที่ต้องการยื่นตรงกับสถานทูต จำเป็นต้องเข้าระบบของ TLS Contact ทำนัดกับ TLS Contact ก่อน จากนั้นให้โทรเข้าไปที่บริษัทTLS Contact เพื่อแกล้งความจำนงในการยื่นเอกสารตรงกับสถานทูต TLS Contact จะแจ้งวันเวลาที่คิวสถานทูตว่างผ่านทางโทรศัพท์ และผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสสามารถทำการจองคิวต่อสถานทูตกับทางผ่านทางโทรศัพท์กับ TLS Contact ได้เลย โดยทั่วไปของการยื่นเอกสารขอวีซ่าฝรั่งเศสโดยตรงกับสถานทูตจะได้คิวอย่างเร็วที่สุดคือ 3 อาทิตย์ถัดไป แต่หากเรายื่นเอกสารขอวีซ่าฝรั่งเศสกับทางTLS Contact ปกติจะได้คิวอย่างเร็วที่สุดคือ 3-4 วันถัดไปค่ะ ขั้นตอนที่ 3 - ยื่นเอกสารทั้งหมดตามวันนัดเอกสาร ขั้นตอนที่ 4 - รอผลอนุมัติวีซ่าประมาณ 15 วัน(โดยเฉลี่ยจะได้ก่อนประมาณ 7 วัน) หากยื่นเอกสารกับทาง TLS Contact ก็ไปรับวีซ่าคืนที่ TLS Contact แต่ถ้าหากเราไปยืนตรงกับสถานทูตก็ให้ไปรับวีซ่าที่สถานทูตค่ะ


Q: ควรเตรียมเอกสารก่อนแล้วค่อยทำนัดดีหรือไม่?

A: เพื่อความปลอดภัยต่อผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสเอง ขอแนะนำให้กรอกแบบฟอร์มแล้วขอทำนัดให้เรียบร้อยก่อน แล้วจึงค่อยเตรียมเอกสารทั้งหมด เนื่องจากว่าเราไม่สามารถทราบได้ว่าคิวที่เร็วที่สุดจะเป็นวันที่เท่าไหร่ โดยเฉพาะช่วงวันหยุดยาวช่วงวันสงกรานต์เป็นต้น เป็นช่วงที่มีผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสมายื่นขอวีซ่าเป็นจำนวนมหาศาล ดังนั้นขั้นตอนต่างๆจะช้าลง ทั้งการขอทำนัดเพื่อยื่นเอกสารก็จะได้ช้าลง รวมถึงการได้รับเล่มคืนก็อาจจะได้ช้าลงไปด้วย ดังนั้นเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเราจะได้ยื่นเอกสารก่อนการเดินทางแน่นอน เราควรจะรีบกรอกแบบฟอร์มและขอทำนัดยื่นเอกสารทันที หากผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสเป็นผู้มีอาชีพที่แน่นอน เดินทางไปประเทศฝรั่งเศสไม่เกิน 1 เดือน โดยปกติเราใช้เวลาในการเตรียมเอกสารทั้งหมดประมาณ 1 อาทิตย์ค่ะ แต่ถ้าหากผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสเป็นผู้ที่ไม่ได้มีใบรับรองการทํางาน และที่สำคัญคือเดินทางคนเดียวหรือเดินทางหลายวัน ควรจะต้องเผื่อการเตรียมเอกสารเพิ่มขึ้นเป็น 2 อาทิตย์ เพราะเราต้องเตรียมหลักฐานอีกจำนวนมากในการยืนยันว่าเราจะกลับประเทศค่ะ


Q: ข้อแตกต่างของการยื่นผ่านสถานทูตและยื่นผ่านTLS Contact คืออะไรคะ?

A: TLS Contact เปรียบเสมือนกับเลขาของสถานทูตฝรั่งเศส เป็นหน่วยงานตัวแทนของสถานทูตฝรั่งเศสที่เราสามารถติดต่อสอบถามหรือในกรณีมีปัญหาใดๆกับสถานทูตฝรั่งเศสได้ การยื่นเอกสารผ่านTLS Contact กับการยื่นผ่านสถานทูตเหมือนกันทุกประการ TLS Contact มีหน้าที่เพียงรับเอกสารจากผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสส่งต่อให้กับทางสถานทูต กล่าวคือสถานทูตฝรั่งเศสเป็นผู้เดียวที่มีสิทธิ์ขาดเรื่องของการอนุมัติวีซ่าฝรั่งเศส ดังนั้นอย่าเข้าใจผิดว่าการยื่นผ่านTLS Contact จะช่วยให้การได้รับอนุมัติวีซ่าง่ายขึ้น ทั้งนี้สิ่งที่TLS Contactทำเหมือนกับสถานทูตฝรั่งเศสคือ ช่วยตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นว่ามีครบตามรายการที่จำเป็นที่ระบุในการขอวีซ่าฝรั่งเศสหรือไม่ มี 2 ข้อแตกต่างที่มีผลกระทบต่อผู้สมัครจากการยื่นเอกสารกับสถานทูตและการยื่นเอกสารกับทางTLS Contact ค่าธรรมเนียม การยื่นเอกสารขอวีซ่าฝรั่งเศสโดยตรงกับสถานทูตเราชำระค่าธรรมเนียมเฉพาะค่าธรรมเนียมวีซ่าเท่านั้น ไม่มีค่าบริการอื่นเพิ่มเติม แต่หากเรายื่นเอกสารขอวีซ่าฝรั่งเศสกับทางTLS Contact เราจำเป็นต้องชำระค่าธรรมเนียมรายการรับเอกสารแทนเพิ่มเติมอีก 950 บาท


https://fr.tlscontact.com/th/BKK/page.php?pid=application_fees


คิวการยื่นเอกสาร แน่นอนว่าผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสจะได้คิวการขอยื่นเอกสารกับทางสถานทูตฝรั่งเศสช้ากว่าทางTLS Contact มาก เนื่องจากสถานทูตฝรั่งเศสรับยื่นเอกสารเพียงเช้าวันจันทร์ต่อ 1 สัปดาห์เท่านั้น


สำหรับผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสประเภทท่องเที่ยวหรือเยี่ยมเยือนเป็นครั้งแรก ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไง หรือผู้ที่ถูกปฏิเสธวีซ่า ไม่ทราบว่าจะยื่นใหม่ยังไงให้ผ่านได้ ผู้สมัครที่ทำงานอิสระ หรือช่วยงานที่บ้าน ประกอบอาชีพที่ไม่มีใบรับรอง รวมถึงผู้ที่ต้องการขอวีซ่านานเกิน 60 วันขึ้นไป ไม่ทราบวิธีการขอวีซ่าให้ผ่านง่าย ขอแนะนำสูตรสำเร็จอนุมัติวีซ่าฝรั่งเศส มีวิธีการกรอกแบบฟอร์มโดยละเอียด รายการเอกสารที่จำเป็นที่ต้องยื่นและควรยื่นเพิ่มในแต่ละอาชีพ กรณีช่วยงานที่บ้านมีตัวช่วยตัวเลือกตำแหน่งงานที่สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่สถานทูต มีแบบฟอร์มจดหมายรับรองการทำงานกรณีให้ที่บ้านออกให้ แบบฟอร์มจดหมายแนะนำตัวผู้สมัครในแต่ละอาชีพที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ และที่สำคัญที่สุดค่ะ ระบุชัดเจนถึง ”เหตุผลที่จะกลับประเทศ” 6 รูปแบบที่เรียกคะแนนให้ผู้สมัครได้แน่นอน นอกจากนี้มีแบบฟอร์มหนังสือเชิญและเอกสารยืนยันความสัมพันธ์ในกรณีขอวีซ่าเยื่ยมเยือนอีกด้วย แบบฟอร์มเอกสารทุกฉบับเป็นภาษาอังกฤษ แค่เปลี่ยนชื่อและรายละเอียดการเดินทางของผู้สมัครก็สามารถนำไปใช้ได้เลย ไม่ต้องเหนื่อยหาข้อมูลเอง ไม่ต้องเขียนจดหมายเอง ด้วยตัวช่วยแบบมืออาชีพที่นำเทคนิคอนุมัติวีซ่าจากหน่วยงานด้านกฏหมายคนเข้าเมืองประเทศฝรั่งเศส อเมริกา อังกฤษ และแคนาดา การันตีคุณภาพ หากนำไปใช้แล้ววีซ่ายังไม่ผ่าน คืนเงินให้ 100% ค่ะ สนใจชมรายละเอียดที่ www.gofranceswiss.com/visa ค่ะ หรือ line ID janeguinel ขอให้ผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสทุกท่านยื่นขอวีซ่าฝรั่งเศสกันอย่างสบายๆ ไร้กังวลนะคะ


💖 ด้วยรัก 💖

เจน กิเนล

ดู 889 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page