top of page
ค้นหา

สิ่งสำคัญที่จะต้องทำหลังจากเดินทางถึงประเทศฝรั่งเศสแล้ว สำหรับผู้ที่ได้รับวีซ่าระยะยาว คืออะไร?

ขอแสดงความยินดีกับวีซ่าระยะยาวติดตามลูก ยินดีด้วยมากๆค่ะ ขอให้คุณแม่เดินทางปลอดภัยโดยสวัสดิภาพ มีความสุขกับครอบครัวที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะQ: สิ่งสำคัญที่จะต้องทำหลังจากเดินทางถึงประเทศฝรั่งเศสแล้ว สำหรับผู้ที่ได้รับวีซ่าระยะยาว คืออะไร?

.

A: สำหรับผู้ที่ได้รับวีซ่าระยะยาว “ทุกประเภท” หมายถึงวีซ่าที่พำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศสเกิน 90 วัน จะต้องมีการ validate วีซ่าภายในระยะเวลา 3 เดือนเมื่อมาถึง โดยเข้าไปลงทะเบียนกรอกข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลที่อยู่อาศัยในประเทศฝรั่งเศส และชำระค่าธรรมเนียมการพำนักอยู่ระยะยาว หากไม่ validate วีซ่าภายในระยะเวลา 3 เดือน อาจทำให้การได้รับอนุญาตพำนักในประเทศฝรั่งเศสระยะยาวเป็นโมฆะได้ ซึ่งปัจจุบันนี้การvalidateวีซ่า สะดวกรวดเร็วกว่าแต่ก่อนมากเพราะสามารถทำผ่านออนไลน์เลยได้ค่ะที่ https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv...

.

เจน กิเนล

#วีซ่าฝรั่งเศส #จดทะเบียนฝรั่งเศส #แต่งงานฝรั่งเศส #จดปักส์ฝรั่งเศส #แฟนฝรั่งเศส #รับรองนิติกรณ์ #วีซ่าไม่ผ่าน #จดหมายอุทธรณ์ #ล่ามฝรั่งเศส #Sophrologie #Sophrology

ดู 9 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

💯💯💯เอกสารแต่งงาน ต้องทำให้ดีและถูกต้องที่สุด ขอบคุณที่ไว้วางใจค่ะ https://www.facebook.com/photo/?fbid=798256815422626&set=a.524078599507117 ส่งต้นฉบับมา ที่เหลือเราจัดการเอง ช่วยวิ่งเอกสารตั้งแต่ร

🔥🔥🔥Q: อยากไปเรียนภาษาฝรั่งเศส 6เดือน ถึง 1ปี สามารถขอวีซ่าท่องเที่ยวฝรั่งเศส แล้วเปลี่ยนเป็นวีซ่านักเรียนที่ประเทศฝรั่งเศสได้ไหมคับ? https://www.facebook.com/photo/?fbid=798083698773271&set=a.52407

bottom of page