top of page
ค้นหา

🔥สิ่งสำคัญ 3 อันดับแรกของการยื่นวีซ่าเชงเก้น วีซ่าฝรั่งเศสให้ผ่านชัวร์🔥

#จดหมายแนะนำตัว #ไม่มีใบรับรองการทำงาน #ช่วยงานที่บ้าน #เหตุผลการกลับประเทศ


เทคนิคผ่านง่านผ่านชัวร์ สำหรับผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสที่ประกอบอาชีพที่ไม่มีใบรับรองการทำงาน เช่น รับจ้างทั่วไปแบบไม่ได้จดทะเบียน ค้าขายออนไลน์ หรือช่วยงาน ช่วยกิจการที่บ้านค่ะ ;) ผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสโดยเฉพาะผู้ที่ประกอบอาชีพที่ไม่มีใบรับรองการทำงาน ควรให้ความสำคัญหรือให้เวลากับ 3 สิ่งนี้มากเป็นพิเศษค่ะ คือ 1 ตัวตนผู้สมัคร(โดยเฉพาะด้านอาชีพ) 2 เหตุผลการไปประเทศฝรั่งเศส(ยิ่งนานยิ่งต้องแสดงถึงความจำเป็นของการเดินทาง) และ 3 เหตุผลการกลับประเทศ(ยกเหตุผลมาให้หมดเท่าที่จะทำได้) ขอสรุปเป็น 3 เทคนิคสำคัญดังนี้


1. ยกตัวตนให้สูงเข้าไว้ เทคนิคเฉพาะผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสที่ประกอบอาชีพที่ไม่มีใบรับรองการทำงานนะคะ สำหรับผู้ที่มีเอกสารรับรองจากหน่วยงานที่เราทำงานด้วยอยู่แล้วเราคงไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานหรือหน้าที่ความรับผิดชอบที่ออกโดยหัวหน้างานของเราจริงๆ ดังนั้น นี่คือโอกาสเดียวของผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสที่ประกอบอาชีพที่ไม่มีใบรับรองการทำงาน เอกสารหรือจดหมายที่เขียนเพื่ออธิบายตัวตนหรือรับรองงานของตัวเองนั้นควรจะต้องเลือก ตำแหน่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ยกตัวเองให้สูงเข้าไว้ และจะให้ยิ่งดีควรมีวิสัยทัศน์ในงานของตัวเองด้วย พยายามเลี่ยงการอธิบายงานของตัวเองว่า เป็นลูกน้องธรรมดา เป็นผู้ช่วยหรือเป็นงานทำเล่นๆหรือทำในยามว่าง (แม้ว่าความเป็นจริงอาจจะเป็นเช่นนั้น) จำไว้นะคะว่าอะไรที่เขียนออกไป เป็นสิ่งเดียวที่สถานทูตจะเข้าใจและเห็นภาพตัวตนของผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศส นักท่องเที่ยวหรือคนเข้าเมืองที่สถานทูตจะอนุมัติให้ง่ายๆคือบุคคลคุณภาพ หมายถึงบุคคลที่เป็นปัญญาชน มีสถานภาพที่ดี ความเป็นอยู่ที่ดี สุขภาพแข็งแรง เพราะบุคคลคุณภาพแบบนี้ไม่มีความจำเป็นต้องหลบหนีให้ตัวเองมาอยู่ในประเทศของเขาค่ะ ตัวอย่างเทคนิคการแสดงตัวตนในจดหมายแนะนำตัว

1.1 เทคนิคสำหรับผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสที่ทำงานอิสระ รับจ้างทั่วไป เลือกใช้คำว่า expert, Specialist, Professional, consultant, Senior, ระบุว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นๆ

1.2 เทคนิคผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสที่ช่วยกิจการที่บ้าน: เลือกตำแหน่งงานประเภทที่เป็นหัวหน้างาน ทายาทธุรกิจ


2. การเลือกเหตุผลการเดินทางไปประเทศฝรั่งเศส เขียนให้รู้สึกว่า ต้องเป็นที่ฝรั่งเศสเท่านั้น ประเทศอื่นไม่มีหรือสู้ไม่ได้ (ให้เกียรติประเทศฝรั่งเศสเชิงผู้มีความรู้) เช่น เลือกที่จะเขียนว่า”วัตถุประสงค์การเดินทางคือ ฉันอยากจะใช้วันหยุดพักร้อนในปีนี้ให้พิเศษกว่าปีอื่นๆ ฉันเฝ้ารอที่จะไปดูหอไอเฟล 1 ในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกและฉันอยากจะไปลิ้มรสแชมเปญในแหล่งผลิตแชมเปญไประดับโลกที่ฝรั่งเศส” แทนการเขียนสั้นๆว่า “วัตถุประสงค์การเดินทางคือการไปท่องเที่ยวและพักผ่อนประจำปี”


3. การแจ้งเหตุผลของการกลับประเทศ ข้อนี้สำคัญอย่างยิ่ง ที่น่าแปลกคือ เป็นสิ่งที่เหมือนว่าจะสำคัญที่สุด และมีผลอย่างมากต่อการอนุมัติวีซ่าแต่แต่สิ่งนี้กลับไม่ได้อยู่ในรายการเอกสารจำเป็น โดยเฉพาะผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสที่ประกอบอาชีพที่ไม่มีใบรับรองการทำงาน มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแจ้งเหตุผลของการกลับประเทศให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ยกมาให้ครบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านครอบครัวและการงานการเงินการลงทุนหรือเรื่องสุขภาพ เช่น ผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสจำเป็นต้องกลับมา การรักษาตัวในประเทศไทย ผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสมีโครงการต่อยอดกิจการที่บ้าน วีซ่าฝรั่งเศสเป็นหัวหน้าครอบครัวและเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดในบ้าน เป็นต้น


สำหรับผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสประเภทท่องเที่ยวหรือเยี่ยมเยือนเป็นครั้งแรก ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไง หรือผู้ที่ถูกปฏิเสธวีซ่า ไม่ทราบว่าจะยื่นใหม่ยังไงให้ผ่านได้ ผู้สมัครที่ทำงานอิสระ หรือช่วยงานที่บ้าน ประกอบอาชีพที่ไม่มีใบรับรอง รวมถึงผู้ที่ต้องการขอวีซ่านานเกิน 60 วันขึ้นไป ไม่ทราบวิธีการขอวีซ่าให้ผ่านง่าย ขอแนะนำสูตรสำเร็จอนุมัติวีซ่าฝรั่งเศส มีวิธีการกรอกแบบฟอร์มโดยละเอียด รายการเอกสารที่จำเป็นที่ต้องยื่นและควรยื่นเพิ่มในแต่ละอาชีพ กรณีช่วยงานที่บ้านมีตัวช่วยตัวเลือกตำแหน่งงานที่สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่สถานทูต มีแบบฟอร์มจดหมายรับรองการทำงานกรณีให้ที่บ้านออกให้ แบบฟอร์มจดหมายแนะนำตัวผู้สมัครในแต่ละอาชีพที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ และที่สำคัญที่สุดค่ะ ระบุชัดเจนถึง ”เหตุผลที่จะกลับประเทศ” 6 รูปแบบที่เรียกคะแนนให้ผู้สมัครได้แน่นอน นอกจากนี้มีแบบฟอร์มหนังสือเชิญและเอกสารยืนยันความสัมพันธ์ในกรณีขอวีซ่าเยื่ยมเยือนอีกด้วย แบบฟอร์มเอกสารทุกฉบับเป็นภาษาอังกฤษ แค่เปลี่ยนชื่อและรายละเอียดการเดินทางของผู้สมัครก็สามารถนำไปใช้ได้เลย ไม่ต้องเหนื่อยหาข้อมูลเอง ไม่ต้องเขียนจดหมายเอง ด้วยตัวช่วยแบบมืออาชีพที่นำเทคนิคอนุมัติวีซ่าจากหน่วยงานด้านกฏหมายคนเข้าเมืองประเทศฝรั่งเศส อเมริกา อังกฤษ และแคนาดา การันตีคุณภาพ หากนำไปใช้แล้ววีซ่ายังไม่ผ่าน คืนเงินให้ 100% ค่ะ สนใจชมรายละเอียดที่ www.gofranceswiss.com/visa ค่ะ หรือ line ID janeguinel ขอให้ผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสยื่นขอผ่านง่าย ผ่านฉลุย ได้วีซ่ากันเร็ว ง่าย สบายสุดๆ ทุกท่านนะคะ สวัสดีค่ะ


ด้วยรัก

เจน กิเนล

ดู 7 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page