top of page
ค้นหา

🔥🔥🔥หลังจากจดทะเบียนสมรสแล้ว เรามีสิทธิ์อยู่ประเทศฝรั่งเศสได้ แม้ว่าวีซ่าหมดอายุจริงหรือไม่ ❓❓❓🎯ผู้สมัครเข้ามาจดทะเบียนสมรสด้วยวีซ่าประเภทไหน ให้ใช้สิทธิ์การอยู่อาศัยตามกฎของวีซ่าประเภทนั้นค่ะ

.

🎯แม้ว่าจดทะเบียนสมรสแล้ว ไม่ได้หมายถึงว่า ❌ ทะเบียนสมรสจะใช้แทนที่วีซ่าได้ หรือช่วยให้เราสามารถอยู่ต่อที่ฝรั่งเศสได้เลยอย่างถูกกฏหมาย หากต้องการอยู่ต่อ ✅ จำเป็นต้องกลับไปเปลี่ยนวีซ่าระยะยาว และขอบัตรอยู่อาศัยประเภทติดตามครอบครัวค่ะ

.

💥💥💥ตัวอย่างเช่น ผู้สมัครเข้ามาด้วยวีซ่าระยะสั้นประเภทท่องเที่ยวหรือเยี่ยมเยือนแล้วมาจดทะเบียนสมรสกับชาวฝรั่งเศส ผู้สมัครต้องกลับประเทศก่อนวีซ่าหมดอายุ และไม่มีสิทธิ์ทำงานในระหว่างที่พำนักในประเทศฝรั่งเศส

.

Q: “ทะเบียนสมรส”จะช่วยให้เราอยู่ประเทศฝรั่งเศส ได้ถาวรขึ้นได้อย่างไร❓❓❓

A: 💥💥💥ทะเบียนสมรสจะมีผลต่ออายุวีซ่าก็ต่อเมื่อ ผู้สมัครไปขอเปลี่ยนประเภทวีซ่าท่องเที่ยวหรือเยี่ยมเยือนให้กลายเป็นวีซ่าประเภทติดตามครอบครัวในระยะเวลายาวขึ้นเป็น 1 ปี ที่ประเทศไทย จากนั้นผู้สมัครกลับมาที่ประเทศฝรั่งเศสพร้อมไปยื่นขอบัตรอยู่อาศัยประเภท “vie privée vie familiale” หรือประเภทติดตามครอบครัว จากนั้นผู้สมัครสามารถอยู่อาศัยที่ประเทศฝรั่งเศสโดยไม่ต้องขอวีซ่าอีกต่อไป

.

💥💥💥หรือที่ผ่านมามีหลายๆเคสที่สามีชาวฝรั่งเศสดำเนินการขอบัตรอยู่อาศัยประเภท “vie privée vie familiale” ให้ผู้สมัครเลยโดยยื่นแสดงวีซ่าระยะสั้นหลังจากที่จดทะเบียนสมรสแล้ว แต่วิธีนี้ไม่อยากแนะนำเนื่องจากไม่ได้อยู่ในขั้นตอนกระบวนการที่ระบุไว้ สิ่งที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของทางการฝรั่งเศส service public คือเงื่อนไขการขอบัตรจะต้องใช้ “วีซ่าระยะยาว” ประกอบเท่านั้น

.

✅ ✅ ✅ ต้องการคำปรึกษาวีซ่าฝรั่งเศสหรือขอรับบริการเตรียมเอกสารสำหรับการจดทะเบียนปักส์ จดทะเบียนสมรส หรือการขอเอกสารราชการไทยเพื่อนำไปใช้ในติดต่องานราชการฝรั่งเศส เช่น การขอบัตร Carte de Sejour หรือขอ Document de circulation pour étranger mineur (DCEM) สำหรับผู้เยาว์ ติดต่อสอบถามได้ที่ Line ID janeguinel หรือ Whatsapp +33781994174

.

เจน กิเนล

#วีซ่าฝรั่งเศส #จดทะเบียนฝรั่งเศส #แต่งงานฝรั่งเศส #จดปักส์ฝรั่งเศส #PACS #แฟนฝรั่งเศส #รับรองนิติกรณ์ #วีซ่าไม่ผ่าน #จดหมายอุทธรณ์ #ล่ามฝรั่งเศส #Sophrologie #Sophrology #ครูฝรั่งเศส #แปลหนังสือฝรั่งเศส


ดู 8 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commentaires


bottom of page