top of page
ค้นหา

🔥🔥🔥อยู่ “เกิน” วีซ่าไปแล้วโดย “ตั้งใจ” หรือ “ไม่ตั้งใจ” จะกลับเข้ามาใหม่ได้หรือไม่ อย่างไร?L. 211-1 et L. 311-1 ou qui s'est maintenu en France au-delà de la durée autorisée par son visa sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 Euros.

.

💥ตามบทกฏหมายฝรั่งเศส กล่าวว่า ชาวต่างชาติที่เข้ามาหรือพำนักในฝรั่งเศสโดยไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของมาตรา L. 211-1 และ L. 311-1 หรือผู้ที่อยู่ในฝรั่งเศสเกินระยะเวลาที่วีซ่าอนุญาตจะถูกลงโทษจำคุกหนึ่งปีและ ปรับ 3,750 ยูโร

.

💥นอกจากนี้ ศาลอาจห้ามบุคคลมีความผิด ไม่ให้เข้าหรือพำนักในฝรั่งเศสเป็นเวลาไม่เกินสามปี

.

จากที่รับทราบมา มีหลากหลายเคสอยู่เกินวีซ่าอย่างผิดกฏหมาย โดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ ขอให้ตัวอย่างเป็นอุทธาหรณ์เตือนใจ ดังนี้

.

💥💥💥แบบที่ 1 แบบไม่ตั้งใจ

❌ เข้ามาด้วยวีซ่าระยะสั้น (ท่องเที่ยวหรือเยี่ยมเยือน) แล้วมาแต่งงานกับชาวฝรั่งเศส โดยสามีชาวฝรั่งเศสบอกว่าจะทำเรื่องขอบัตรอยู่อาศัยให้โดยที่ไม่ต้องกลับประเทศ

.

✅ ความจริงแล้ว กฏการพำนักอาศัยในประเทศฝรั่งเศส ให้ดูจากวีซ่าฝรั่งเศสที่เราใช้เข้าประเทศเป็นหลัก ไม่มีเอกสารใดๆที่สามารถใช้แทนวีซ่าได้ แม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้ว แต่เราไม่ได้คนฝรั่งเศสจะอยู่พำนักตามอำเภอใจไม่ได้ หน้าที่ของเราคือ “ต้องกลับประเทศตามกำหนดของวีซ่า” แล้วไปเปลี่ยนประเภทวีซ่าเป็นติดตามครอบครัว ระยะยาว ให้ถูกต้อง แล้วจึงกลับเข้ามาอยู่อาศัยแบบถาวรได้

.

❌ ต้องการมาทำงานที่ประเทศฝรั่งเศส โดยนายจ้างบอกว่าสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาต ให้เข้ามาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวระยะสั้น แล้วมาอยู่ทำงานยาวๆได้เลย

.

✅ มีคนไทยเยอะมากที่นายจ้างฝรั่งเศสจ้างงานโดยไม่ขอใบอนุญาต และเข้าใจว่าทุกสิ่งที่นายจ้างให้เราทำเป็นเรื่องที่ถูกต้อง แต่ความจริงแล้ว การเข้าประเทศด้วยวีซ่าท่องเที่ยวหรือเยี่ยมเยือนไม่มีสิทธิ์ทำงานได้ หากเรายินยอม ถือว่าเราเป็นผู้ที่กระทำผิดทันที ต้องระวังนายจ้างแบบนี้ให้ดี เพราะแค่เริ่มก็ “ผิด” แล้ว มีความเสี่ยงถูกโกงเงินค่าจ้าง ไม่จ่ายให้เราตามกำหนด แล้วข่มขู่ว่าถ้าหนีจะไปแจ้งตำรวจ เป็นต้น

.

✅ วิธีการดูว่านายจ้าง “เชื่อถือ” ได้หรือไม่ ให้ถามว่าเสมอว่าเราจะเข้าไปทำงานด้วยวีซ่าอะไร หากนายจ้างจะช่วยทำ “วีซ่าทำงาน” ให้เรา ถือว่านายจ้างเชื่อถือได้แน่นอนค่ะ เพราะเรา 1. จ้างงานอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ไม่ต่องทำงานอย่างหลบๆซ่อน 2. ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับสวิสดิการต่างๆของประเทศฝรั่งเศส และได้รับการคุ้มครองภายใต้กฏหมายแรงงานฝรั่งเศส หากมีการโกงจากนายจ้าง เรามีสิทธิ์สามารถฟ้องได้

.

💥💥💥แบบที่ 2 แบบตั้งใจ

❌ เข้ามาด้วยวีซ่าระยะสั้น (ท่องเที่ยวหรือเยี่ยมเยือน) แล้วตั้งใจหลบหนีเพื่อหางานที่ประเทศฝรั่งเศสโดยเฉพาะ

.

💥💥💥ไม่ว่าจะอยู่เกินแบบตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ หากอยู่เกินไปแล้วนานๆ เป็นปีๆ หากออกจากประเทศเชงเก้นไปแล้วจะกลับเข้ามาใหม่ด้วยการขอวีซ่า แทบจะไม่มีโอกาสผ่านเลยค่ะ ดังนั้น วิธีเดียวที่จะแนะนำได้คือ ให้พยายามขอบัตร Titre de Sejour ที่ Prefecture ให้ได้ กรณีแต่งงานให้สามีช่วยติดต่อขอบัตร หรือกรณีทำงาน ให้นายจ้างช่วยติดต่อขอบัตรให้เรา ก่อนที่เราจะออกจากประเทศฝรั่งเศสค่ะ หากมีกำลังจ้างทนาย ให้จ้างทนายเพื่อช่วยให้เราขอบัตรให้ผ่านให้ได้ค่ะ เพราะการกลับประเทศไทยโดยอยู่เกินวีซ่า โอกาสจะได้วีซ่ากลับมาใหม่นั้นแทบไม่มีเลย

.

✅ ✅ ✅ ต้องการคำปรึกษาวีซ่าฝรั่งเศสหรือขอรับบริการเตรียมเอกสารสำหรับการจดทะเบียนปักส์ จดทะเบียนสมรส หรือการขอเอกสารราชการไทยเพื่อนำไปใช้ในติดต่องานราชการฝรั่งเศส เช่น การขอบัตร Carte de Sejour หรือขอ Document de circulation pour étranger mineur (DCEM) สำหรับผู้เยาว์ ติดต่อสอบถามได้ที่ Line ID janeguinel หรือ Whatsapp +33781994174

.

เจน กิเนล

#วีซ่าฝรั่งเศส #จดทะเบียนฝรั่งเศส #แต่งงานฝรั่งเศส #วีซ่าเยี่ยมเยือน #วีซ่าทำงาน #วีซ่านักเรียน #วีซ่าท่องเที่ยว #จดปักส์ฝรั่งเศส #PACS #แฟนฝรั่งเศส #รับรองนิติกรณ์ #วีซ่าไม่ผ่าน #จดหมายอุทธรณ์ #ล่ามฝรั่งเศส #Sophrologie #Sophrology #ครูฝรั่งเศส #แปลหนังสือฝรั่งเศส


ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page