top of page
ค้นหา

🔥🔥🔥เข้ามาด้วยวีซ่าเยี่ยมเยือนระยะยาวเพื่อศึกษาดูใจกับแฟน เราสามารถตัดสินใจแต่งงานในช่วงระหว่างที่พำนักอาศัยอยู่ระหว่าง 1 ปีได้หรือไม่

🔥🔥🔥เคยถูกปฏิเสธวีซ่า 4 ครั้ง ก็ผ่านได้ค่ะ ถ้าเอกสารครบและถูกตาต้องใจ และได้ไปเลยยาวๆ 1 ปี กรี้ดดังมาก ขอให้เดินทางปลอดภัยโดยสวัสดิภาพนะคะ


Q: เข้ามาด้วยวีซ่าเยี่ยมเยือนระยะยาวเพื่อศึกษาดูใจกับแฟน เราสามารถตัดสินใจแต่งงานในช่วงระหว่างที่พำนักอาศัยอยู่ระหว่าง 1 ปีได้หรือไม่ หรือจำเป็นต้องกลับมาเปลี่ยนประเภทวีซ่าให้เป็นประเภทวีซ่าแต่งงาน?


A: จากเงื่อนไขการแต่งงานกับชาวต่างชาติที่ประเทศฝรั่งเศส ยังไม่มีระบุว่าคู่สมรสต่างชาติจำเป็นต้องเข้ามาด้วยวีซ่าประเภทวีซ่าแต่งงานเท่านั้น ดังนั้นไม่ว่าผู้สมัครจะเข้ามาด้วยวีซ่าประเภทท่องเที่ยว เยี่ยมเยือน นักเรียน ทำงานหรือประเภทอื่นๆ ที่นอกเหนือจากวีซ่าแต่งงานก็สามารถมีสิทธิ์เข้ามาจดทะเบียนสมรสที่ประเทศฝรั่งเศสได้ค่ะ


ต้องการคำปรึกษาหรือรับบริการวีซ่าฝรั่งเศส หรือขอรับบริการเตรียมเอกสารสำหรับการจดทะเบียนปักส์ จดทะเบียนสมรส หรือการขอเอกสารราชการไทยเพื่อนำไปใช้ในติดต่องานราชการฝรั่งเศส ล่ามประสานงานกับอำเภอหรืองาน event พิธีกรฝรั่งเศส ปรึกษาการวางแผนชีวิตหลังแต่งงานหรือจดปักส์ ติดต่อสอบถามได้ที่ Line ID janeguinel หรือ Whatsapp +33781994174 ค่ะ


ต้องการคำปรึกษาหรือรับบริการวีซ่าฝรั่งเศส หรือขอรับบริการเตรียมเอกสารสำหรับการจดทะเบียนปักส์ จดทะเบียนสมรส หรือการขอเอกสารราชการไทยเพื่อนำไปใช้ในติดต่องานราชการฝรั่งเศส ล่ามประสานงานกับอำเภอหรืองาน event พิธีกรฝรั่งเศส ปรึกษาการวางแผนชีวิตหลังแต่งงานหรือจดปักส์ ติดต่อสอบถามได้ที่ Line ID janeguinel หรือ Whatsapp +33781994174 ค่ะ


เจน กิเนลดู 14 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page