top of page
ค้นหา

🔥🔥🔥เราต้องมี “ใบรับรองความประพฤติ” จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการจด pacs หรือทะเบียนสมรสหรือไม่❓❓

ข้อมูลอัปเดทล่าสุด ณ วันที่ 21 มิย. 2023 จาก https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F36504/0?idFicheParent=F930#0 ไม่มีใบใบรับรองความประพฤติในการใช้จดทะเบียนปักส์ค่ะ

.

📚 เอกสารราชการสำหรับคนไทยใช้ในการจดทะเบียนสมรสตามระเบียบของประเทศฝรั่งเศส

​.

.

✅ สูติบัตรหรือใบคัดสำเนาสูติบัตร

✅ ทะเบียนบ้าน

✅ ใบรับรองโสด

✅ ใบหย่า (ถ้ามี) หรือใบแสดงสถานะความเป็นหม้าย (กรณีสามีเสียชีวิต)

✅ ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)

✅ บัตรประชาชน (เฉพาะกรณีผู้ที่ไม่มีพาสปอร์ตและจดทะเบียนในประเทศไทย หากผู้ที่มีพาสปอร์ตสามารถใช้สำเนาพาสปอร์ตได้)

✅ ใบประเพณี (Certificat de Coutume) ฉบับจริง

​.

📚 เอกสารราชการสำหรับคนไทยใช้ในการจดทะเบียน PACS ตามระเบียบของประเทศฝรั่งเศส

​.

.

✅ สูติบัตรหรือใบคัดสำเนาสูติบัตร

✅ ใบรับรองโสด

✅ ใบหย่า (ถ้ามี) หรือใบแสดงสถานะความเป็นหม้าย (กรณีสามีเสียชีวิต)

✅ ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)

✅ บัตรประชาชน (เฉพาะกรณีผู้ที่ไม่มีพาสปอร์ตและจดทะเบียนในประเทศไทย หากผู้ที่มีพาสปอร์ตสามารถใช้สำเนาพาสปอร์ตได้)

✅ ใบประเพณี (Certificat de Coutume) ฉบับจริง

✅ ใบรับรองว่าไม่เคยจดปักส์มาก่อน Certificat de non-pacs ขอที่ Service central d'état civil - Ministère chargé des affaires étrangères

.

❗❗❗ต้องการผู้ช่วยเตรียมเอกสาร หรืออยู่ฝรั่งเศสแล้วไม่อยากกลับไทยเพื่อไปเตรียมเอกสาร แต่อยากจดทะเบียนที่ฝรั่งเศส ติดต่อมาที่ line ID janeguinel หรือ Whatsapp +33781994174 นะคะ 😉

.

💖💖💖 ทำเรื่องยุ่งยากให้ง่าย สะดวก สบาย และไม่ทิ้งกัน รับปรึกษาตลอดกระบวนการเตรียมเอกสารไปจดถึงขั้นตอนการแต่งงาน และสามารถช่วยอธิบายให้กับแฟนฝรั่งเศสได้อีกด้วยค่ะ

.

​💯💯💯 ต้องการคำปรึกษาวีซ่าฝรั่งเศส แก้วีซ่าถูกปฏิเสธหรือขอรับบริการเตรียมเอกสารวีซ่าฝรั่งเศส บริการเตรียมเอกสารสำหรับการจดทะเบียนปักส์ จดทะเบียนสมรส หรือการขอเอกสารราชการไทยเพื่อนำไปใช้ในติดต่องานราชการฝรั่งเศส เช่น การขอบัตร Carte de Sejour หรือขอ Document de circulation pour étranger mineur (DCEM) สำหรับผู้เยาว์ ล่ามฝรั่งเศสในงานพิธีการ ติดต่อสอบถามได้ที่ Line ID janeguinel หรือ Whatsapp +33781994174 ค่ะ

.

เจน กิเนล

#วีซ่าฝรั่งเศส #จดทะเบียนฝรั่งเศส #แต่งงานฝรั่งเศส #จดปักส์ฝรั่งเศส #PACS #แฟนฝรั่งเศส #รับรองนิติกรณ์ #วีซ่าไม่ผ่าน #จดหมายอุทธรณ์ #ล่ามฝรั่งเศส #Sophrologie #Sophrology #ครูฝรั่งเศส #จัดตั้งธุรกิจฝรั่งเศส #เช่าบ้านฝรั่งเศส #ซื้อบ้านฝรั่งเศส #ธุรกิจฝรั่งเศส #แปลหนังสือฝรั่งเศส #แปลเอกสารฝรั่งเศส


ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page