top of page
ค้นหา

🔥เรียกคะแนนโค้งสุดท้าย วีซ่าอนุมัติด้วยเหตุผลการกลับประเทศ 6 ประการ🔥

🔥เรียกคะแนนโค้งสุดท้าย วีซ่าอนุมัติด้วยเหตุผลการกลับประเทศ 6 ประการ🔥 🌟เริ่มต้นวันจันทร์อันสดใสด้วย "หัวใจสำคัญของการอนุมัติวีซ่า" ค่ะ นั่นคือ เหตุผลการกลับประเทศ ที่รวมรวบเทคนิคจากสำนักงานกฏหมายเข้าประเทศจากประเทศฝรั่งเศส อเมริกา แคนาดา อังกฤษ 🌟


เทคนิคสำคัญที่สุดของการได้รับอนุมัติวีซ่าเชงเก้นวีซ่าฝรั่งเศสคือการให้เหตุผลการกลับประเทศในจดหมายแนะนำตัวที่ชัดเจนพร้อมหลักฐานสนับสนุนค่ะ


วันนี้เจนมาช่วยสรุปเหตุผลการกลับประเทศ 6 ประการจากสูตรสำเร็จอนุมัติวีซ่าเชงเก้นวีซ่าฝรั่งเศส มาให้ฟังกันนะคะ

1 เหตุุผลด้านการศึกษา ผู้สมัครวีซ่าเชงเก้นวีซ่าฝรั่งเศสจำเป็นต้องกลับมาเรียน/ศึกษาในหลักสูตรที่ผู้สมัครตั้งใจจะเรียนให้จบ เพื่อให้ได้ทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการอย่างสูงในประเทศไทย . 2. เหตุผลด้านครอบครัว ผู้สมัครวีซ่าเชงเก้นวีซ่าฝรั่งเศสจำเป็นต้องกลับมาอยู่กับครอบครัวในประเทศไทย และต้องดูแลค่าใช้จ่ายเพื่อความเป็นอยู่และการศึกษาของทุกๆคน . 3. เหตุผลด้านการงาน ผู้สมัครวีซ่าเชงเก้นวีซ่าฝรั่งเศสจำเป็นต้องกลับมาทำงานเพราะมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ต่อบริษัท ต่อร้านค้า ต่อหน่วยงานใดๆก็แล้วแต่ที่เราทำงานอยู่

4. เหตุผลด้านการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ลิสรายการทรัพย์สินที่มีชื่อของผู้สมัครวีซ่าเชงเก้นวีซ่าฝรั่งเศสให้ได้มากที่สุดพร้อมหลักฐาน

5. เหตุผลด้านการลงทุน ลิสรายการการลงทุนที่มีชื่อของผู้สมัครวีซ่าเชงเก้นวีซ่าฝรั่งเศสให้ได้มากที่สุดพร้อมหลักฐาน

6. เหตุผลอื่นๆ ผู้สมัครวีซ่าเชงเก้นวีซ่าฝรั่งเศสจำเป็นต้องกลับเพราะฉันไม่ต้องการฝ่าฝืนกฏของสหภาพยุโรปและทุกประเทศที่ฉันไปเยือน และไม่ต้องการสร้างชื่อเสียงที่ไม่ดีให้แก่ประเทศไทยที่ฉันรัก


สำหรับผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสประเภทท่องเที่ยวหรือเยี่ยมเยือนเป็นครั้งแรก ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไง หรือผู้ที่ถูกปฏิเสธวีซ่า ไม่ทราบว่าจะยื่นใหม่ยังไงให้ผ่านได้ ผู้สมัครที่ทำงานอิสระ หรือช่วยงานที่บ้าน ประกอบอาชีพที่ไม่มีใบรับรอง รวมถึงผู้ที่ต้องการขอวีซ่านานเกิน 60 วันขึ้นไป ไม่ทราบวิธีการขอวีซ่าให้ผ่านง่าย ขอแนะนำสูตรสำเร็จอนุมัติวีซ่าฝรั่งเศส มีวิธีการกรอกแบบฟอร์มโดยละเอียด รายการเอกสารที่จำเป็นที่ต้องยื่นและควรยื่นเพิ่มในแต่ละอาชีพ กรณีช่วยงานที่บ้านมีตัวช่วยตัวเลือกตำแหน่งงานที่สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่สถานทูต มีแบบฟอร์มจดหมายรับรองการทำงานกรณีให้ที่บ้านออกให้ แบบฟอร์มจดหมายแนะนำตัวผู้สมัครในแต่ละอาชีพที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ และที่สำคัญที่สุดค่ะ ระบุชัดเจนถึง ”เหตุผลที่จะกลับประเทศ” 6 รูปแบบที่เรียกคะแนนให้ผู้สมัครได้แน่นอน นอกจากนี้มีแบบฟอร์มหนังสือเชิญและเอกสารยืนยันความสัมพันธ์ในกรณีขอวีซ่าเยื่ยมเยือนอีกด้วย แบบฟอร์มเอกสารทุกฉบับเป็นภาษาอังกฤษ แค่เปลี่ยนชื่อและรายละเอียดการเดินทางของผู้สมัครก็สามารถนำไปใช้ได้เลย ไม่ต้องเหนื่อยหาข้อมูลเอง ไม่ต้องเขียนจดหมายเอง ด้วยตัวช่วยแบบมืออาชีพที่นำเทคนิคอนุมัติวีซ่าจากหน่วยงานด้านกฏหมายคนเข้าเมืองประเทศฝรั่งเศส อเมริกา อังกฤษ และแคนาดา การันตีคุณภาพ หากนำไปใช้แล้ววีซ่ายังไม่ผ่าน คืนเงินให้ 100% ค่ะ


💖ขอให้ผู้สมัครวีซ่าทุกท่านโชคดี ได้รับข่าวดี วีซ่าอนุมัติกันง่ายๆ สวัสดีค่ะ💖

เจน กิเนล

ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page