top of page
ค้นหา

💓เลี้ยงลูกแบบนี้ ไม่มีสมาธิสั้น ฉบับหมอสวิสฯ💎Tout les enfants ont du génie, le tout est de faire apparaître “เด็กทุกคนมีความเป็นอัจฉริยะ

เพียงแค่ต้องทำให้ปรากฏ” โดยนักแสดงชื่อดัง Charlie Chaplin ประเทศ Switzerland

.

กรุ้ปนี้ https://www.facebook.com/groups/1258590934954000 สร้างขึ้นเพื่อแชร์เทคนิคและวิธีการเสริมสร้าง EQ ฟื้นฟูและบำบัดสติ สำหรับเด็กสมาธิสั้นและเด็กทั่วไปอายุ 5 ถึง 18 ปี ด้วยศาสตร์ Sophrology จากหมอด้านประสาทวิทยา (neurologie) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดย Admin Group เจน กิเนล ผู้ผ่านการอบรมและผ่านการสอบจนได้เป็น Certified Sophrologe จากสถาบัน Académie Suisse de Sophrologie (ASS) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ในปี 2022-2023

.

✅เหมาะสำหรับ

  1. เด็กที่เครียดง่าย อยู่ในสภาวะที่มีความกดดันหรือการแข่งขันสูง

  2. เด็กที่มีปัญหาสมาธิสั้น หรือไฮเปอร์ ที่ได้รับการรักษาทางการแพทย์ และต้องการการบำบัดหรือการฝึกฝนการใช้ชีวิตประจำวันกับคนรอบข้าง

  3. เด็กที่ขาดความเคารพนับถือตัวเอง ขาดความมั่นใจในตัวเอง ขาด Passion หรือเป้าหมายในการดำเนินชีวิต

.

✅ สิ่งที่สมาชิกจะได้รับ

1. วิธีการที่จะช่วยให้เด็กมีสมาธิจดจ่อทำงานที่ได้รับมอบหมายหรือหน้าที่ในชีวิตประจำวันให้สำเร็จลุล่วงไปได้

2. แนวทางเสริมสร้างให้เด็กมีความอดทนมากขึ้น

3. แนวทางช่วยเหลือให้เด็กสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อคนรอบข้าง (สำหรับเด็กที่ไม่ได้รับการยอมรับในสังคม พูดน้อย มีเพื่อนน้อย)

4. วิธีการฝึกปฏิบัติเพื่อสร้าง Self-esteem ความเคารพนับถือตนเอง ความมั่นใจในตัวเอง ช่วยให้เด็กมีความรู้สึกว่าเป็นคนที่มีคุณค่าต่อครอบครัวสังคมและโลกใบนี้

5. วิธีการฝึกปฏิบัติให้เด็กมองโลกในเชิงบวก

.

นอกจากนี้ ยินดีเปิด 1-1 Session ฟรีให้กับเด็กไทยใน Theme ต่างๆของแต่ละช่วงเวลาด้วยค่ะ ติดตามข่าวการรับสมัครในกรุ้ปนี้ https://www.facebook.com/groups/1258590934954000

.

เจน กิเนล

Certified Sophrologe จากสถาบัน Académie Suisse de Sophrologie (ASS) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ปี 2022-2023

https://www.gofranceswiss.com/sophrologie

#สมาธิสั้น #เกเร #ไม่พูด #หมอจิตวิทยา #หมอเด็ก #ไฮเปอร


ดู 9 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page