top of page
ค้นหา

เลือกแบบไหนระหว่าง Tourism / Private Visit หรือ Family or Private Visit กรอกฟอร์ม “วีซ่าเยี่ยมเยือน"

#วิธีกรอกฟอร์ม #กรอกฟอร์ม #ฟอร์มขอวีซ่าวิธีการกรอกฟอร์มสำหรับ“วีซ่าเยี่ยมเยือน” ต้องเลือกแบบไหนคะระหว่าง Tourism / Private Visit หรือ Family or Private Visitหลังจากที่อัดคลิปเรื่องการกรอกแบบฟอร์มโดยละเอียดในเว็บไซต์ของกงสุลฝรั่งเศสล่าสุดเดือนพฤศจิกายน 2562 มีส่วนหนึ่งของแบบฟอร์มที่เป็นเชื่อว่าหลายๆคนต้องมีคำถามแน่นอนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการขอวีซ่าประเภทเยี่ยมเยือน ให้สังเกตนะคะใน section ที่ชื่อว่า your plan จะมีตัวเลือกที่เกี่ยวกับประเภทของวีซ่าสำหรับวีซ่าประเภทท่องเที่ยวจะค่อนข้างเคลียร์อยู่แล้วเพราะเขาเขียนชัดเจนว่า Tourism / Private Visit แต่ที่นี้ผู้ที่ต้องการขอวีซ่าเยี่ยมเยือนอาจจะไปเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งที่มีชื่อว่า Family or Private Visit เมื่อมาดูตัวเลือกด้านขวามือ ในหัวข้อ Main Purpose of Stay จะเห็นว่าตัวเลือกย่อยสำหรับประเภท Family or Private Visit ไม่ได้เข้าข่ายสำหรับผู้ที่ต้องการไปเยี่ยมคนรักหรือเพื่อนที่ไม่ได้มีความเกี่ยวดองกันทั้งครอบครัวหรือเป็นคู่สมรสกันเลย แม้ว่าเราจะเป็นแฟนเป็นคนรักหรืออาจจะมีลูกกับแฟนคนฝรั่งเศสก็ตามแต่ถ้าผู้สมัครไม่ได้มีการจดทะเบียนกับคนฝรั่งเศสก็ถือว่ามีสถานะโสดและไม่สามารถที่จะเลือก your plan ว่าเป็น Family or Private Visit ได้ค่ะ มีเพียงกรณีเดียวที่จะสามารถเลือก Family or Private Visit แม้ว่าผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสไม่ได้ใบทะเบียนสมรสคือ Main Purpose of Stay ที่ 3 คือ For purpose of marriage with a french national นั่นแปลว่าผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสเตรียมพร้อมที่จะไปเป็นเจ้าบ่าวหรือเจ้าสาวแล้วที่ประเทศฝรั่งเศส วัตถุประสงค์ที่ต้องการจะไปคือเพื่อที่จะไปจัดงานแต่งงานที่ประเทศฝรั่งเศสในกรณีนี้สามารถที่จะเลือกหัวข้อ your plan ว่าเป็น Family or Private Visit ได้ค่ะ


สำหรับผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสประเภทท่องเที่ยวหรือเยี่ยมเยือนเป็นครั้งแรก ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไง หรือผู้ที่ถูกปฏิเสธวีซ่า ไม่ทราบว่าจะยื่นใหม่ยังไงให้ผ่านได้ ผู้สมัครที่ทำงานอิสระ หรือช่วยงานที่บ้าน ประกอบอาชีพที่ไม่มีใบรับรอง รวมถึงผู้ที่ต้องการขอวีซ่านานเกิน 60 วันขึ้นไป ไม่ทราบวิธีการขอวีซ่าให้ผ่านง่าย ขอแนะนำสูตรสำเร็จอนุมัติวีซ่าฝรั่งเศส มีวิธีการกรอกแบบฟอร์มโดยละเอียด รายการเอกสารที่จำเป็นที่ต้องยื่นและควรยื่นเพิ่มในแต่ละอาชีพ กรณีช่วยงานที่บ้านมีตัวช่วยตัวเลือกตำแหน่งงานที่สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่สถานทูต มีแบบฟอร์มจดหมายรับรองการทำงานกรณีให้ที่บ้านออกให้ แบบฟอร์มจดหมายแนะนำตัวผู้สมัครในแต่ละอาชีพที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ และที่สำคัญที่สุดค่ะ ระบุชัดเจนถึง ”เหตุผลที่จะกลับประเทศ” 6 รูปแบบที่เรียกคะแนนให้ผู้สมัครได้แน่นอน นอกจากนี้มีแบบฟอร์มหนังสือเชิญและเอกสารยืนยันความสัมพันธ์ในกรณีขอวีซ่าเยื่ยมเยือนอีกด้วย แบบฟอร์มเอกสารทุกฉบับเป็นภาษาอังกฤษ แค่เปลี่ยนชื่อและรายละเอียดการเดินทางของผู้สมัครก็สามารถนำไปใช้ได้เลย ไม่ต้องเหนื่อยหาข้อมูลเอง ไม่ต้องเขียนจดหมายเอง ด้วยตัวช่วยแบบมืออาชีพที่นำเทคนิคอนุมัติวีซ่าจากหน่วยงานด้านกฏหมายคนเข้าเมืองประเทศฝรั่งเศส อเมริกา อังกฤษ และแคนาดา การันตีคุณภาพ หากนำไปใช้แล้ววีซ่ายังไม่ผ่าน คืนเงินให้ 100% ค่ะ 💖ขอให้ผู้สมัครวีซ่าทุกท่านโชคดี ได้รับข่าวดี วีซ่าอนุมัติกันง่ายๆ สวัสดีค่ะ💖 เจน กิเนล Line:janeguinel

ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

コメント


bottom of page