top of page
ค้นหา

เหตุผลปฏิเสธวีซ่าฝรั่งเศสข้อ 13. คืออะไรและแก้อย่างไร?

#วีซ่าฝรั่งเศส #วีซ่าไม่ผ่าน #สามีฝรั่งเศส #แต่งงานฝรั่งเศส #วีซ่าเชงเก้น #วีซ่าหมดอายุ




เหตุผลการถูกปฏิเสธวีซ่าข้อที่ 13 เขียนไว้ดังนี้


"L'existence d'un doute raisonnable quant à la volonté du demandeur de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé."

.

ผู้สมัครขาดความน่าเชื่อถือในการแสดงความเต็มใจในการออกจากดินแดนของประเทศสมาชิกยุโรปก่อนกำหนดที่วีซ่าหมดอายุ

.

ผู้ที่ได้รับการถูกปฏิเสธวีซ่าด้วยข้อนี้ ผู้สมัครเคยมีประวัติเคยใช้วีซ่าผิด คือไม่ได้กลับประเทศก่อนกำหนดการของวีซ่าในอดีตโดยเฉพาะในกลุ่มของ schengen เมื่อผู้สมัครเคยมีประวัติที่ไม่ดีมาก่อนการขอวีซ่าครั้งถัดไปย่อมถูกปฏิเสธได้ง่าย

.

สำหรับผู้ที่เคยใช้วีซ่าเกินกำหนดจริงในอดีตโดยไม่ตั้งใจสามารถปฏิบัติดังนี้ในการขอวีซ่าครั้งถัดไปให้ผ่านง่ายขึ้น

1. เขียนจดหมายแนะนำตัวอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตว่าทำไมจึงใช้วีซ่าเกินกำหนด เช่น ด้วยความเข้าใจผิด และเราได้ปฏิบัติอย่างไรเมื่อเราทราบว่าเรามีความเข้าใจผิดเราได้มีการ Report กับตำรวจหรือไม่และมีการชำระค่าปรับทางถูกต้องหรือไม่ถ้ามีให้แนบใบเสร็จการชำระค่าปรับ พร้อมกับการยื่นเอกสารด้วย พร้อมให้คำยืนยันในจดหมายว่า ผู้สมัครไม่ได้มีความตั้งใจจริงในการทำผิดกฎหมาย และการขอวีซ่าในครั้งถัดไปผู้สมัครปฏิบัติตามกฎของวีซ่าอย่างเคร่งครัดแน่นอน

2. ให้พยานเที่ยวเดินทางไปพร้อมกับเราในอดีตเช่นเราเดินทางมาเพื่อที่จะเยี่ยมแฟนคนฝรั่งเศส แฟนก็ไม่ทราบวิธีการดูวีซ่าเช่นกันจึงทำให้ปล่อยให้เราใช้วีซ่าเกินกำหนด ให้แฟนของเราเขียนจดหมายยืนยันอีก 1 ฉบับว่าผู้สมัครไม่ได้มีความตั้งใจในการใช้วีซ่าเกินกำหนดและแม้แต่ตัวพยานเองก็ไม่ทราบวิธีการในการดูวีซ่าและ ให้คำยืนยันในจดหมายว่า ผู้สมัครไม่ได้มีความตั้งใจจริงในการทำผิดกฎหมายและการขอวีซ่าในครั้งถัดไปจะให้ผู้สมัครปฏิบัติตามกฎของวีซ่าอย่างเคร่งครัดแน่นอน

.

หากใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือข้อสงสัยหรือถูกปฏิเสธวีซ่า schengen สามารถติดต่อมาได้ที่ LINE ID janeguinel ค่ะขอให้ทุกคนโชคดีแล้วเจอกันใหม่ สวัสดีค่ะ

.

เจน กิเนล

ดู 1,286 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

💯💯💯เอกสารแต่งงาน ต้องทำให้ดีและถูกต้องที่สุด ขอบคุณที่ไว้วางใจค่ะ https://www.facebook.com/photo/?fbid=798256815422626&set=a.524078599507117 ส่งต้นฉบับมา ที่เหลือเราจัดการเอง ช่วยวิ่งเอกสารตั้งแต่ร

🔥🔥🔥Q: อยากไปเรียนภาษาฝรั่งเศส 6เดือน ถึง 1ปี สามารถขอวีซ่าท่องเที่ยวฝรั่งเศส แล้วเปลี่ยนเป็นวีซ่านักเรียนที่ประเทศฝรั่งเศสได้ไหมคับ? https://www.facebook.com/photo/?fbid=798083698773271&set=a.52407

bottom of page