top of page
ค้นหา

🔥🔥🔥(แก้ไข) การจดทะเบียน PACS ควรจดที่ไหนดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศฝรั่งเศส❓❓.

💥💥💥ปัจจุบันนี้มีหลักการ เงื่อนไข ของการจดทะเบียนPACS ที่ชัดเจนมากขึ้นสำหรับคำถามที่ว่า ควรจดทะเบียนPACS ที่ไหนดีระหว่างที่ประเทศไทยหรือที่ประเทศฝรั่งเศส คือให้ดูที่ Commune Adresse หรือที่อยู่ที่จะอยู่ร่วมกันใช้ชีวิตคู่เป็นหลัก คือที่ไหน❓❓

.

✅ หากเช็คในเงื่อนไขของการจดทะเบียนในประเทศไทยจะระบุชัดเจนว่า Les partenaires du parc doivent avoir fixé leur résident principal commune en Thaïlande ซึ่งหมายถึง คู่ PACS จะต้องลงหลักปักฐานอยู่อาศัยร่วมกันในประเทศไทย

.

👍ขอบคุณแฟนเพจคุณซิ้ม สำหรับข้อความเพิ่มเติมจากสถานทูตฝรั่งเศสที่ประเทศไทยค่ะ “Seuls les inscrits au registre des français domiciliés en Thaïlande, avec un visa officiel thaï de résident, peuvent se pacser à notre ambassade (ambassade francais en thailand)” หมายถึงผู้จดทะเบียน PACS ชาวฝรั่งเศสที่มีที่อยู่อาศัยในประเทศไทยและมีวีซ่าอยู่อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น จึงจะสามารถจดทะเบียน PACS ในสถานทูตฝรั่งเศสที่ประเทศไทยได้

.

💥💥💥ดังนั้นหากคู่PACS ต้องการอาศัยอย่างถาวรที่ประเทศฝรั่งเศส ฝ่ายคู่ PACS ชาวไทยควรขอวีซ่าประเภท “วีซ่าเยี่ยมเยือน” เพื่อไปจดทะเบียนPACS ที่ไปให้ฝรั่งเศส และอาศัยอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสด้วยวีซ่าระยะยาวใน 1 ปีแรก หลังจากอยู่ครบ 1 ปีแล้วก็มีสิทธิ์ขอบัตรประเภท “Vie Privee et Familialle” ได้ค่ะ

.

หนังสือ E-Book "ขับรถเที่ยวฝรั่งเศสเองได้ใน 1 วัน" หนังสือที่ผู้ชื่นชอบการขับรถเที่ยวยุโรป “ต้องมี” มีไว้แล้วเที่ยวสนุก อุ่นใจกว่า ฉบับอ่านง่ายพร้อมภาพประกอบทุกหน้า ราคา 499 บาทเท่านั้น สั่งซื้อเลย

.

.

เจน กิเนล

#วีซ่าฝรั่งเศส #จดทะเบียนฝรั่งเศส #แต่งงานฝรั่งเศส #จดปักส์ฝรั่งเศส #PACS #แฟนฝรั่งเศส #รับรองนิติกรณ์ #วีซ่าไม่ผ่าน #จดหมายอุทธรณ์ #ล่ามฝรั่งเศส #Sophrologie #Sophrology #ครูฝรั่งเศส #แปลหนังสือฝรั่งเศส


ดู 9 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page