top of page
ค้นหา

แจ้งวัตถุประสงค์การเดินทางอย่างไรให้ผ่านง่าย - ขอวีซ่าฝรั่งเศสประเภทเยี่ยมเยือนQ: ต้องการขอวีซ่าฝรั่งเศสประเภทเยี่ยมเยือน เพื่อต้องการไปจดทะเบียนสมรสและท่องเที่ยวกับคนรักหรือผู้เชิญคนฝรั่งเศส ถ้าเราแจ้งวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวว่าเราต้องการไปท่องเที่ยว โดยไม่ได้บอกว่าจะไปจดทะเบียนสมรสสามารถทำได้หรือไม่ จะมีปัญหากับการได้รับอนุมัติวีซ่าหรือไม่

A: สามารถทำได้ค่ะ หากผู้สมัครมีวัตถุประสงค์อื่นโดยที่ไม่ได้แจ้ง ไม่ได้มีปัญหากับการได้รับอนุมัติแต่อย่างใด เพราะสถานทูตไม่สามารถเช็คกับผู้สมัครมาเมื่อเดินทางไปถึงแล้วจะทำกิจกรรมอย่างอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในการขอวีซ่าหรือไม่


แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือผู้สมัครจะต้องยื่นหลักฐานให้ครบและเพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ว่าเราไปเพื่อวัตถุประสงค์นั้นจริงๆ ยกตัวอย่างเช่นในกรณีนี้ถ้าผู้สมัครแจ้งเพียงอย่างเดียวว่าต้องการไปท่องเที่ยวกับผู้เชิญก็ควรจะยื่นหลักฐานว่ามีการไปท่องเที่ยวจริงเช่นแผนการเดินทางหรือใบจองที่พักกรณีที่เดินทางท่องเที่ยวหลายๆเมืองเป็นต้น


สิ่งที่ควรระวังในกรณีที่ขอวีซ่าเยี่ยมเยือนเพื่อไปท่องเที่ยวคือจำนวนวันพำนักค่ะ เพราะกรณีที่เดินทางท่องเที่ยวโดยปกติแล้วถ้าเราขอวีซ่าจำนวนวันเยอะตั้งแต่ 1 เดือนครึ่งหรือ 2 เดือน เป็นต้นไปก็เริ่มเป็นที่น่าสงสัยแล้วว่าผู้เชิญและผู้สมัครสามารถลางานได้นานขนาดนั้น เพื่อไปท่องเที่ยวจริงหรือ มีสถานะการเงินที่ดูแลค่าใช้จ่ายให้กับผู้สมัครได้มากขนาดนั้นจริงหรือเพราะยิ่งไปจำนวนหลายวันก็ยิ่งมีค่าใช้จ่ายสูงมากขึ้นเป็นต้น


สรุปคือจำนวนวันเดินทางมีผลต่อการอนุมัติวีซ่าค่ะ


ส่วนตัวมีความเห็นว่าถ้าต้องการเดินทางหลายวันและมีเหตุผลอื่นๆพิเศษเช่นมีการจดทะเบียนสมรสควรจะแจ้งไปด้วย เพื่อปิดข้อสงสัยเหล่านี้ การบอกเหตุผลพิเศษจะช่วยให้การขอวีซ่าจำนวนหลายๆวันเป็นไปได้มากกว่าการที่เราบอกเพียงว่าไปท่องเที่ยวอย่างเดียว นอกจากว่าผู้เชิญมีหลักฐานยืนยันได้จริงว่าต้องการไปเที่ยวหลายวันและสามารถลางานได้จริงๆค่ะ


ขอให้ผู้สมัครทุกท่านโชคดีค่ะ

เจน กิเนล

#วีซ่าฝรั่งเศส #สมัครวีซ่าฝรั่งเศส #วีซ่าเชงเก้น #TLSContact #เอกสารวีซ่าฝรั่งเศส #ขั้นตอนสมัครวีซ่าฝรั่งเศส #แต่งงานฝรั่งเศส #หางานฝรั่งเศส #กฏหมายฝรั่งเศส #ทัวร์ฝรั่งเศสราคาถูก #ทัวร์สวิสราคาถูก #เรียนที่ฝรั่งเศส #เรียนที่สวิส

ดู 12 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page