top of page
ค้นหา

🔥🔥🔥 แต่งงานฝรั่งเศส จำเป็นต้องขอทะเบียนสมรสไทยหรือไม่❓💯💯💯 จดทะเบียนสมรสกับชาวฝรั่งเศสที่ประเทศไทย หรืออยากจะจดที่ประเทศฝรั่งเศส ให้เจนช่วยช่วยดูแลและเตรียมเอกสารให้ค่ะ มีทีมงานให้บริการทั้งที่ประเทศไทยและฝรั่งเศส สามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส .


💯💯💯 ต้องการคำปรึกษาหรือรับบริการวีซ่าฝรั่งเศส หรือขอรับบริการเตรียมเอกสารสำหรับการจดทะเบียนปักส์ จดทะเบียนสมรส หรือการขอเอกสารราชการไทยเพื่อนำไปใช้ในติดต่องานราชการฝรั่งเศส ล่ามประสานงานกับอำเภอหรืองาน event พิธีกรฝรั่งเศส ปรึกษาการวางแผนชีวิตหลังแต่งงานหรือจดปักส์ Life Planner ติดต่อสอบถามได้ที่ Line ID janeguinel หรือ Whatsapp +33781994174 ค่ะ .


เจน กิเนล #วีซ่าฝรั่งเศส #จดทะเบียนฝรั่งเศส #แต่งงานฝรั่งเศส #จดปักส์ฝรั่งเศส #แฟนฝรั่งเศส #รับรองนิติกรณ์ #วีซ่าไม่ผ่าน #จดหมายอุทธรณ์ #ล่ามฝรั่งเศส #Sophrologie #Sophrology #ครูฝรั่งเศส #แปลหนังสือฝรั่งเศส #PACS #หย่าฝรั่งเศส #lifeplanner #นักวางแผนอาชีพ #อาชีพฝรั่งเศส #งานฝรั่งเศส

ดู 8 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Комментарии


bottom of page