top of page
ค้นหา

ได้เอกสารอนุญาตทำงานจากหน่วยงานฝรั่งเศสแล้ว ทำไม”วีซ่าทำงาน”จึงยังถูกปฏิเสธ?ขอแสดงความยินดีกับน้องมะปราง วีซ่าทำงานระยะยาวค่ะ วีซ่า Salarié ไม่ได้ขอได้ง่ายๆเลยจริงๆ ขอให้สุขสมหวังสมปรารถนาบนหลักคุณธรรมความกตัญญู ความซื่อสัตย์และความเพียร ไม่มีปัญหาอะไรที่เราจะผ่านไปไม่ได้แน่นอน

.

Q: ได้เอกสารอนุญาตทำงานจากหน่วยงานฝรั่งเศสแล้ว ทำไม”วีซ่าทำงาน”จึงยังถูกปฏิเสธ?

.

A: ที่สุดของการได้รับ “วีซ่าทำงาน” นอกเหนือจากการได้รับเอกสารอนุญาตทำงาน (Autorisation de Travail) แล้ว ผู้สมัครจะต้องโชว์“ประวัติการศึกษาและประสบการณ์ทำงาน” ที่จะต้องเกี่ยวข้องกับประเภทงานที่เรากำลังจะไปทำที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะ (Les justificatifs relatifs à votre situation personnelle et professionnelle sont précisés dans l’assistant visa)

.

.

Attention : en cas de dispense de l’autorisation de travail, vous devez justifier que les missions ou les activités temporaires que vous serez amené à exécuter en France relèvent bien des exceptions et qu’elles sont en rapport avec les fonctions que vous exercez chez votre employeur à l’étranger.

.

ต้องการคำปรึกษาหรือขอรับบริการเตรียมเอกสารสำหรับวีซ่าฝรั่งเศส ระยะสั้นและระยะยาว เตรียมเอกสารสำหรับการจดทะเบียนปักส์ จดทะเบียนสมรส หรือการขอเอกสารราชการไทยเพื่อนำไปใช้ในติดต่องานราชการฝรั่งเศส เช่น การขอบัตร Carte de Sejour หรือขอ Document de circulation pour étranger mineur (DCEM) สำหรับผู้เยาว์ ติดต่อสอบถามได้ที่ Line ID janeguinel หรือ Whatsapp +33781994174 ค่ะ

.

เจน กิเนล

ดู 37 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page