top of page
ค้นหา

3 เหตุผลที่วีซ่าเยี่ยมเยือนถูกปฏิเสธได้ง่าย

#วีซ่าเยี่ยมเยือน #วีซ่าถูกปฏิเสธ #วีซ่าไม่ผ่าน #เยี่ยมแฟน


เนื้อหาเริ่มที่นาที 3:58 ค่ะ

1) Reason for travel เหตุผลของการเดินทาง ผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสและผู้เชิญจำเป็นต้องเขียนเหตุผลของการเดินทางในจดหมายเชิญและจดหมายแนะนำตัว (จะต้องเขียนในจดหมาย 2 ฉบับนี้ให้ตรงกัน) ให้สถานทูตเชื่อว่าเป็นการเยี่ยมเยือนจริงๆไม่ใช่วัตถุประสงค์อื่น และสิ่งสำคัญยิ่งกว่าคือจะต้องมีหลักฐานจากบุคคลที่ 3 มาสนับสนุนเหตุผลของการเดินทางด้วย การระบุสั้นๆว่ามาเพื่อเยี่ยมเยือนเพื่อนสนิทหรือคนรักนั้นไม่เพียงพอ แม้ว่าจะมีตั๋วเครื่องบินและใบรับรองที่พักเราก็ตาม ตัวอย่างเหตุผลของการเดินทางและหลักฐานสนับสนุนในการมาเยี่ยมเยือนจริงๆ 1 ควรหาโอกาสพิเศษ เพื่อฉลองโอกาสสำคัญอะไรบางอย่าง เช่น วันเกิดครบรอบทุกๆ 10 ปี, วันจบการศึกษา วันแต่งงานของสมาชิกในครอบครัวของฝ่ายผู้เชิญ วันคริสต์มาส งานขึ้นบ้านใหม่ของเพื่อนสนิทของคนในครอบครัวฝ่ายผู้เชิญ หากมีบัตรเชิญหรือจดหมายเชิญของบุคคลที่ 3 จะยิ่งดีมาก ทิปส์: หลักฐานจากบุคคลที่ 3ที่น่าเชื่อถือและง่ายที่สุดคือ ขอให้ครอบครัวฝ่ายผู้เชิญออกจดหมายเชิญผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสมาทานข้าวที่บ้าน เพื่อมาทำความรู้จักนะมาเยี่ยมชมบ้านเกิดของผู้เชิญ

2 ระบุกิจกรรมพิเศษที่ฝ่ายผู้เชิญต้องการให้มาร่วมกิจกรรม (ควรจะเป็นกิจกรรมที่ไม่มีในเมืองไทย) เช่น เล่นสกี เรียนทำขนมปังฝรั่งเศส 3 มีแผนการท่องเที่ยวหรือกิจกรรมตลอดระยะเวลาที่ฝ่ายผู้เชิญพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส 3.1หากมีการจองตั๋วรถไฟ ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ ตั๋วเข้าชมสถานที่ต่างๆล่วงหน้า เช่น ตั๋วเข้าชมคอนเสิร์ต ตั๋วเข้าชมการแสดง ใบจองคอร์สเรียนสกี ใบจองอุปกรณ์สกี ให้แนบไปด้วย 3.2 พิมพ์โบรชัวร์ของสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ไฮไลท์วันเวลาเปิดทำการมาตรงกับช่วงเวลาการเดินทางของผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศส ทิปส์: ขอแนะนำเป็นพิเศษสำหรับการขอวีซ่าเกิน 60 วัน เพื่อให้การอนุมัติวีซ่าง่ายขึ้น ลักษณะเหตุผลของการมาเที่ยวกับเพื่อนจริงๆ คือควรมีการเปลี่ยนที่พักทุกๆ 20 วันหรือทุกๆ 1 เดือน อีกนัยหนึ่งคือไม่ควรอยู่แต่ในที่พักของผู้เชิญเพียงที่เดียว เพราะธรรมชาติของคนฝรั่งเศส การใช้วันหยุดของคนที่นี่มักจะออกไปเที่ยวที่เมืองอื่นๆเป็นเวลานานๆ เหตุผลการขอวีซ่าต่างๆเช่นนี้ฟังขึ้นและน่าเชื่อถือมากกว่าการแจ้งสถานทูตว่าพักอยู่ที่บ้านของผู้เชิญเพียงแห่งเดียวเป็นระยะเวลานานเกิน 60 วัน 2) Financial support - เหตุผลด้านการเงิน การมาพำนักในประเทศฝรั่งเศสหรือประเทศอื่นๆในเชงเก้นเป็นเวลานาน ผู้เชิญจะต้องมั่นใจว่ามีเงินสนับสนุนเพียงพอในการออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผู้ถูกเชิญ ตัวอย่างเช่นผู้สมัครฝรั่งเศสถูกเชิญมาทั้งหมด 90 วัน ผู้เชิญจะต้องมีการระบุในจดหมายเชิญด้วยว่าได้สำรองเงินไว้แล้วอย่างน้อย 120 x 90 = 10,800 ยูโร เป็นจำนวนเงินขั้นต่ำที่ผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสจำเป็นต้องมีตามกฎหมายที่ระบุใน European Union รวมถึงมีหลักฐานแสดงให้ชัดเจนว่ามีเงินจำนวนนี้ในบัญชีของผู้เชิญ

3) Risk of overstay - เหตุผลของการกลับประเทศ ผู้สมัครวีซ่าเชงเก้นวีซ่าฝรั่งเศสถูกตั้งคำถามทุกท่านอยู่แล้วว่าจะกลับประเทศหรือไม่ หาตัวตนของผู้สมัคร หลักฐานยื่นให้กับสถานทูตไม่สามารถตอบคำถามๆจากสถานทูตอย่างชัดเจนได้ว่าคนๆนี้จะกลับประเทศแน่นอน สถานทูตจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าทันที เสริม ข้อ 4) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชิญและผู้ถูกเชิญจะต้องเป็นความจริง หลักฐานที่จำเป็นในการยื่นแสดงคือหนังสือยืนยันความสัมพันธ์ ขอแนะนำให้ผู้เชิญบอกในจดหมายให้ละเอียดเพิ่มขึ้นว่าหลักฐานที่ตะพิสูจน์ได้ คือพาสปอร์ตของผู้เชิญ ที่มีการเข้าออกประเทศไทยและรูปถ่ายของผู้เชิญและผู้ถูกเชิญเพื่อยืนยันว่าความสัมพันธ์เป็นความจริง


สำหรับผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสประเภทท่องเที่ยวหรือเยี่ยมเยือนเป็นครั้งแรก ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไง หรือผู้ที่ถูกปฏิเสธวีซ่า ไม่ทราบว่าจะยื่นใหม่ยังไงให้ผ่านได้ ผู้สมัครที่ทำงานอิสระ หรือช่วยงานที่บ้าน ประกอบอาชีพที่ไม่มีใบรับรอง รวมถึงผู้ที่ต้องการขอวีซ่านานเกิน 60 วันขึ้นไป ไม่ทราบวิธีการขอวีซ่าให้ผ่านง่าย ขอแนะนำสูตรสำเร็จอนุมัติวีซ่าฝรั่งเศส มีวิธีการกรอกแบบฟอร์มโดยละเอียด รายการเอกสารที่จำเป็นที่ต้องยื่นและควรยื่นเพิ่มในแต่ละอาชีพ กรณีช่วยงานที่บ้านมีตัวช่วยตัวเลือกตำแหน่งงานที่สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่สถานทูต มีแบบฟอร์มจดหมายรับรองการทำงานกรณีให้ที่บ้านออกให้ แบบฟอร์มจดหมายแนะนำตัวผู้สมัครในแต่ละอาชีพที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ และที่สำคัญที่สุดค่ะ ระบุชัดเจนถึง ”เหตุผลที่จะกลับประเทศ” 6 รูปแบบที่เรียกคะแนนให้ผู้สมัครได้แน่นอน นอกจากนี้มีแบบฟอร์มหนังสือเชิญและเอกสารยืนยันความสัมพันธ์ในกรณีขอวีซ่าเยื่ยมเยือนอีกด้วย แบบฟอร์มเอกสารทุกฉบับเป็นภาษาอังกฤษ แค่เปลี่ยนชื่อและรายละเอียดการเดินทางของผู้สมัครก็สามารถนำไปใช้ได้เลย ไม่ต้องเหนื่อยหาข้อมูลเอง ไม่ต้องเขียนจดหมายเอง ด้วยตัวช่วยแบบมืออาชีพที่นำเทคนิคอนุมัติวีซ่าจากหน่วยงานด้านกฏหมายคนเข้าเมืองประเทศฝรั่งเศส อเมริกา อังกฤษ และแคนาดา การันตีคุณภาพ หากนำไปใช้แล้ววีซ่ายังไม่ผ่าน คืนเงินให้ 100% ค่ะ สนใจชมรายละเอียดที่ www.gofranceswiss.com/visa ค่ะ ขอให้ผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสทุกท่านยื่นขอวีซ่าฝรั่งเศสกันอย่างสบายๆ ไร้กังวลนะคะ

💖 ด้วยรัก 💖

เจน กิเนล Line ID: janeguinel

ดู 108 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

🔥🔥🔥ตก 2 หลุมพราง วีซ่าระยะสั้น อยู่เกินไม่รู้ตัว❗️❗️❗️

ใครจะรู้…..คุณอาจเป็นคนต่อไป….ที่อยู่เกินวีซ่า….โดยไม่รู้ตัว 😱 ถ้าไม่เข้าใจเรื่องนี้ . 💥💥💥2 หลุมพราง วีซ่าระยะสั้น ทำคนอยู่เกินได้ง่ายๆ . 1 ใช้วีซ่าตามวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดของเป็นหลัก โดย

留言


bottom of page