top of page
ค้นหา

5 ไอเดียใหม่ เหตุผลการกลับประเทศสำหรับผู้ทำงานอิสระสำหรับผู้ที่ทำงานเป็น freelance ทำงานอิสระไม่ว่าจะการค้าขายหรือการให้บริการ ลักษณะคือทำคนเดียว ไม่ได้มีการจดทะเบียนพาณิชย์หรือไม่ได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

จากหัวใจ 3 ข้อในการได้รับอนุมัติวีซ่าคือ 1. มีเหตุผลของการเดินทางพร้อมหลักฐานที่เพียงพอ 2 ตัวตนด้านอาชีพและรายได้ที่น่าเชื่อถือ 3 มีเหตุผลของการกลับประเทศพร้อมหลักฐานที่เพียงพอ


ผู้ที่ทำงานเป็น freelance ไม่ได้มีการจดทะเบียนนั้น ขาดหลักฐานยืนยันข้อ 2 อย่างชัดเจน ซึ่งคราวหน้าเจนจะกลับมาใหม่พร้อมกับแนะนำรายการเอกสารหรือหลักฐานอื่นๆที่ควรนำมายืนแสดงในการแทนที่ใบจดทะเบียนนะคะ


สำหรับวันนี้จะขอให้เทคนิคการขอวีซ่าฝรั่งเศสให้ผ่านง่ายสำหรับอาชีพนี้คือให้ทำข้อ 1 และข้อ 3 ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้


เหตุผลการกลับประเทศด้านการงาน นำหลักฐานที่ยืนยันให้ได้มากที่สุดว่าเราจะต้องกลับประเทศเพื่อสานต่องานหรืออาทิตย์ที่เราทำอยู่ในปัจจุบัน


1. สำหรับอาชีพซื้อมาขายไปสามารถระบุได้ว่าเรามีของในสต้อเยอะมาก และที่สั่งไปแล้วยังไม่มาส่ง เพื่อยืนยันว่ายังไงเราก็ต้องกลับมาขายสินค้าของเราต่อ

2. ค่าเช่าต่อเนื่อง สำหรับผู้ที่เช่าร้าน สามารถใช้ใบสัญญาเช่าที่ครอบคลุมระยะเวลายาวนาน หรือสัญญาเช่าล่วงหน้าที่แสดงว่าเราได้เช่าร้านหลังจากที่เรากลับจากการเดินทางไว้แล้ว ดังนั้นเราจึงต้องกลับมาปฏิบัติงานต่อ

3. ใบนัดหมายลูกค้า หากลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างมีการนัดหมายกับผู้สมัคร เช่น นัดสัมภาษณ์งาน นัดคุยงาน ไม่ว่าจะวัตถุประสงค์ใดๆก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับงาน ให้นำใบนัดหมายยื่นไปด้วย

4. กรณีที่เป็นครู ให้ยื่นใบลงทะเบียนของนักเรียน และตารางเรียน ที่แสดงว่าเราจะต้องกลับมาสอนนักเรียนต่อ

5. ใบรับงาน project ถัดไป ในกรณีที่ลูกค้าว่าจ้างเรียบร้อยแล้วและในรับงานมีระบุว่างานถัดไปจะต้องเริ่มงานวันที่หลังจากที่ผู้สมัครเดินทางกลับมาแล้ว


ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ สวัสดีค่ะ


เจน กิเนล

ดู 8 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page