top of page
ค้นหา

เลือกอย่างไร ตัวเลือกวัตถุประสงค์การเดินทางของกงสุลฝรั่งเศส และของTLS Contact สำหรับวีซ่าเยี่ยมเยือน


สำหรับวีซ่าเยี่ยมเยือนประเภทเยี่ยมเพื่อนหรือคนรักที่ยังไม่ได้เกี่ยวดองกันทางกฎหมายคือยังไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรส ตัวเลือกในแบบฟอร์มของขอวีซ่าในเว็บไซต์กงสุลฝรั่งเศส ให้เลือกว่า Tourism / Private Visit แต่สำหรับในแบบฟอร์มนัดหมายในเว็บไซต์ของTLS Contact ให้ใช้ตัวเลือกว่า Private or Friend Visit Short Stay ที่อยู่ใต้หัวข้อครอบครัวหรือเยี่ยมส่วนตัวค่ะ


สำหรับผู้สมัครวีซ่า schengen Visa ฝรั่งเศสเป็นครั้งแรกไม่ทราบวิธีการกรอกฟอร์มไม่ทราบวิธีการเขียนจดหมายแนะนำตัวรวมถึงใบรับรองการทำงานในกรณีที่ช่วยงานที่บ้านขอแนะนำสูตรสำเร็จอนุมัติวีซ่า schengen Visa ฝรั่งเศสที่มีตัวช่วยให้ผู้สมัครกรอกแบบฟอร์มได้ด้วยตัวเองและตัวช่วยที่สำคัญที่สุดคือจดหมายแนะนำตัวที่ยกตัวตนให้กับผู้สมัครได้ผู้สมัครท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่ LINE ID janeguinel ค่ะ ขอให้ผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสทุกท่านโชคดี ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้เสมอมาสวัสดีค่ะ เจน กิเนล


ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page