top of page
ค้นหา

Q: กรณีจดทะเบียนสมรสแล้ว แต่แยกกันอยู่กับสามี โดยไม่ได้หย่าขาดจากกัน ควรแจ้งว่าอยู่ในสถานภาพอะไร และควรยื่นเอกสารอะไรเพื่อแสดงสถานภาพการแยกกันอยู่ ?

🥳🥳🥳 “วีซ่านักเรียน” ถูกปฏิเสธ ค่าเทอม ค่าที่พัก จ่ายไปแล้ว และยังเสียเงินอีกหลายหมื่นกับการยื่นอุทรณ์ 😔 และสุดท้ายก็ “ผ่าน” 💯ได้ ด้วยการแก้ไขจุดอ่อนของการถูกปฏิเสธ และเพิ่มเติมสิ่งที่ช่วยยืนยันความสุจริตใจการเข้าประเทศ 😉 ยินดีด้วยนะคะ ขอบคุณที่ไว้วางใจให้พี่ช่วยแก้ไขในครั้งนี้


Q: กรณีจดทะเบียนสมรสแล้ว แต่แยกกันอยู่กับสามี โดยไม่ได้หย่าขาดจากกัน ควรแจ้งว่าอยู่ในสถานภาพอะไร และควรยื่นเอกสารอะไรเพื่อแสดงสถานภาพการแยกกันอยู่ ?


A: เราสามารถแจ้งได้เราว่า "แยกกันอยู่" กับสามีคนปัจจุบันคือ ในแบบฟอร์มให้เลือกคำว่า séperation และ declare ในจดหมายแนะนำตัวว่า สถานภาพคือแยกกันอยู่กับสามี โดยผู้สมัครยังคงต้องยื่นทะเบียนสมรสและกรณีมีหนังสือสัญญาแยกกันอยู่ ขอนำหลักฐานนั้นไปแปลและยื่นประกอบด้วยค่ะ


.


💯💯💯 ต้องการคำปรึกษาหรือรับบริการวีซ่าฝรั่งเศส หรือขอรับบริการเตรียมเอกสารสำหรับการจดทะเบียนปักส์ จดทะเบียนสมรส หรือการขอเอกสารราชการไทยเพื่อนำไปใช้ในติดต่องานราชการฝรั่งเศส ล่ามประสานงานกับอำเภอหรืองาน event พิธีกรฝรั่งเศส ปรึกษาการวางแผนชีวิตหลังแต่งงานหรือจดปักส์ Life Planner ติดต่อสอบถามได้ที่ Line ID janeguinel หรือ Whatsapp +33781994174 ค่ะ


.


เจน กิเนล


#สัญชาติฝรั่งเศส #วีซ่าฝรั่งเศส #จดทะเบียนฝรั่งเศส #แต่งงานฝรั่งเศส #จดปักส์ฝรั่งเศส #แฟนฝรั่งเศส #รับรองนิติกรณ์ #วีซ่าไม่ผ่าน #จดหมายอุทธรณ์ #ล่ามฝรั่งเศส #Sophrologie #Sophrology #ครูฝรั่งเศส #แปลหนังสือฝรั่งเศส #PACS #หย่าฝรั่งเศส #lifeplanner #นักวางแผนอาชีพ #อาชีพฝรั่งเศส #งานฝรั่งเศส


ดู 8 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page