top of page
ค้นหา

Q: ขอวีซ่าทำงานเข้ามาแล้ว แต่มีการลาออกและได้งานใหม่ เราจะยังสามารถใช้วีซ่าที่ขอเข้ามาในการทำงานกับนายจ้างใหม่ได้หรือไม่❓❓❓ 

🥳🥳🥳 “วีซ่าเยี่ยมแฟน 90 วัน” “ผ่าน” 💯 ได้ แม้ขอวีซ่าครั้งแรก ได้วีซ่าภายใน 5 วัน 😉 ขอแสดงยินดีด้วยนะคะ ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพค่ะ  

.

Q: ขอวีซ่าทำงานเข้ามาแล้ว แต่มีการลาออกและได้งานใหม่ เราจะยังสามารถใช้วีซ่าที่ขอเข้ามาในการทำงานกับนายจ้างใหม่ได้หรือไม่❓❓❓ 

.

A: 💥💥💥หากมีการลาออกหรือเปลี่ยนสถานที่ทำงาน โดยที่วีซ่าทำงานที่เราถือเข้ามานั้นยังไม่หมดอายุเราจะยังสามารถมีสิทธิ์ทำงานต่อในประเทศฝรั่งเศสได้ แต่กรณีที่ต้องการต่ออายุวีซ่าหรือการขอบัตรพำนักอาศัยที่ประเทศฝรั่งเศส จะต้องมีการแจ้งกับหน่วยงาน Prefecture ด้วยว่ามีการลาออกจากที่ทำงานเก่าโดยยื่นเอกสารการยกเลิกสัญญาจ้างกับนายจ้างคนเก่า และต้องมีเอกสารใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว จากนายจ้างใหม่ในการยื่นขอบัตรด้วยค่ะ

.

💯💯💯 ต้องการคำปรึกษาหรือรับบริการวีซ่าฝรั่งเศส หรือขอรับบริการเตรียมเอกสารสำหรับการจดทะเบียนปักส์ จดทะเบียนสมรส หรือการขอเอกสารราชการไทยเพื่อนำไปใช้ในติดต่องานราชการฝรั่งเศส ล่ามประสานงานกับอำเภอหรืองาน event พิธีกรฝรั่งเศส ปรึกษาการวางแผนชีวิตหลังแต่งงานหรือจดปักส์  Life Planner ติดต่อสอบถามได้ที่ Line ID janeguinel หรือ Whatsapp +33781994174 ค่ะ

.

เจน กิเนล

#สัญชาติฝรั่งเศส #วีซ่าฝรั่งเศส #จดทะเบียนฝรั่งเศส #แต่งงานฝรั่งเศส #จดปักส์ฝรั่งเศส #แฟนฝรั่งเศส #รับรองนิติกรณ์ #วีซ่าไม่ผ่าน #จดหมายอุทธรณ์ #ล่ามฝรั่งเศส #Sophrologie #Sophrology #ครูฝรั่งเศส #แปลหนังสือฝรั่งเศส #PACS #หย่าฝรั่งเศส #lifeplanner #นักวางแผนอาชีพ #อาชีพฝรั่งเศส #งานฝรั่งเศส


ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page