top of page
ค้นหา

Q: ขอวีซ่าฝรั่งเศสเป็นครั้งแรก ควรขอวีซ่าระยะสั้นก่อน จึงจะขอระยะยาวได้ จริงหรือไม่❓❓❓💯💯💯ขอแสดงความยินดีกับวีซ่าเยี่ยมเยือนแฟนค่ะ 😸 😸 😸 ไม่เคยเดินทางก็ผ่านง่าย ครั้งแรกก็ผ่านเลย ยินดีด้วยค่ะ 👏👏👏 เดินทางปลอดภัยโดยสวัสดิภาพนะคะ 😊😊😊

.

Q: ขอวีซ่าฝรั่งเศสเป็นครั้งแรก ควรขอวีซ่าระยะสั้นก่อน จึงจะขอระยะยาวได้ จริงหรือไม่❓❓❓

.

A: 💥💥💥การขอวีซ่าฝรั่งเศสไม่ได้มีลำดับของการให้วีซ่า ไม่มีกฎระบุว่าจะต้องเคยได้วีซ่าระยะสั้นก่อนจึงจะมีสิทธิ์ขอวีซ่าระยะยาวได้ ดังนั้นผู้สมัครทุกคนจึงสามารถขอวีซ่าระยะยาวได้ตั้งแต่ครั้งแรกค่ะ

.

✨ และระยะเวลาการพำนัก ไม่มีผลต่อความยากง่ายของการได้วีซ่าค่ะ จากประสบการณ์การเตรียมเอกสารให้ผู้สมัครของเจน วีซ่าระยะสั้นและวีซ่าระยะยาวมีโอกาสผ่านหรือถูกปฏิเสธเท่าๆกันขึ้นอยู่กับ “เหตุผลการเดินทาง” และหลักฐานที่สนับสนุนเหตุผลการเดินทาง ว่ามีความน่าเชื่อถือเพียงพอมากแค่ไหน

.

✨แม้ว่าผู้สมัครจะขอวีซ่าเชงเก้นเป็นครั้งแรกโดยไม่เคยมีการเดินทางไปประเทศใดๆมาก่อนเลยก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับวีซ่าเชงเก้นระยะยาว หากมีเอกสารที่ยืนยันเหตุผลการเดินทางที่เพียงพอ และที่สำคัญคือจะต้องมีความมั่นคงทางการเงินเพียงพอต่อการพำนักระยะยาวด้วยค่ะ

.

✅ ✅ ✅ ต้องการคำปรึกษาวีซ่าฝรั่งเศสหรือขอรับบริการเตรียมเอกสารสำหรับการจดทะเบียนปักส์ จดทะเบียนสมรส หรือการขอเอกสารราชการไทยเพื่อนำไปใช้ในติดต่องานราชการฝรั่งเศส เช่น การขอบัตร Carte de Sejour หรือขอ Document de circulation pour étranger mineur (DCEM) สำหรับผู้เยาว์ ติดต่อสอบถามได้ที่ Line ID janeguinel หรือ Whatsapp +33781994174 ค่ะ

.

เจน กิเนล

#วีซ่าฝรั่งเศส #จดทะเบียนฝรั่งเศส #แต่งงานฝรั่งเศส #จดปักส์ฝรั่งเศส #แฟนฝรั่งเศส #รับรองนิติกรณ์ #วีซ่าไม่ผ่าน #จดหมายอุทธรณ์ #ล่ามฝรั่งเศส #Sophrologie #Sophrology #ครูฝรั่งเศส #แปลหนังสือฝรั่งเศส


ดู 8 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page