top of page
ค้นหา

Q: ผู้สมัครเข้าประเทศมาด้วยวีซ่าระยะยาวประเภทเยี่ยมเยือน สามารถขอเปลี่ยนเป็นวีซ่าทำงานได้หรือไม่?


นายจ้างดีใจ...ผู้สมัครก็ดีใจ...คนทำเอกสารแฮ้ปปี้สุด  

.

ความสำเร็จของลูกค้า คือความสำเร็จของเจนด้วย ยินดีกับวีซ่าทำงานระยะยาว Salarié ด้วยนะคะ ได้สานต่องานที่รัก กับนายจ้างที่น่ารักขนาดนี้ ยังไงก็ไปได้สวยแน่นอนค่ะ


.Q: ผู้สมัครเข้าประเทศมาด้วยวีซ่าระยะยาวประเภทเยี่ยมเยือน สามารถขอเปลี่ยนเป็นวีซ่าทำงานได้หรือไม่

.

A: จากข้อมูลของหน่วยงาน Service Public เงื่อนไขการขอบัตรอยู่อาศัยระดับระยะยาวในระยะฝรั่งเศสประเภทเพื่อมาทำงานหรือ Salarié จะต้องเข้ามาด้วยวีซ่าประเภททำงานเท่านั้น

.

.

เงื่อนไขในการขอบัตรประเภททำงาน

.

Vous êtes étranger en France pour travailler comme salarié

คุณเป็นชาวต่างชาติอาศัยในประเทศฝรั่งเศสและต้องการทำงานที่ประเทศฝรั่งเศส

.

Vous avez une autorisation de travail

คุณมีใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าวแล้ว

.

Vous avez un visa de long séjour valant titre de séjour (VLS-TS) salarié si vous êtes admis pour la 1re fois au séjour en France

คุณเข้าประเทศฝรั่งเศสมาด้วยวีซ่าระยะยาวประเภททำงาน Salarié

.

ข้อควรระวัง มีนายจ้างบางท่านที่ให้ผู้สมัครเข้ามาด้วยวีซ่าประเภทอื่นๆ เช่น ท่องเที่ยวหรือเยี่ยมเยือน และอ้างว่าจะสามารถขออยู่ต่อในประเทศฝรั่งเศสได้ โดยสามารถเปลี่ยนประเภทบัตรเป็นประเภททำงานภายหลังได้ ให้ผู้สมัครพิจารณานายจ้างเหล่านี้ให้ดี เนื่องจากในกระบวนการที่ถูกต้อง ระบุชัดเจนว่าผู้สมัครจะต้องเข้ามาด้วยวีซ่าประเภท “ทำงาน” เท่านั้น

.

.

เจน กิเนล

ดู 19 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

🔥🔥🔥ตก 2 หลุมพราง วีซ่าระยะสั้น อยู่เกินไม่รู้ตัว❗️❗️❗️

ใครจะรู้…..คุณอาจเป็นคนต่อไป….ที่อยู่เกินวีซ่า….โดยไม่รู้ตัว 😱 ถ้าไม่เข้าใจเรื่องนี้ . 💥💥💥2 หลุมพราง วีซ่าระยะสั้น ทำคนอยู่เกินได้ง่ายๆ . 1 ใช้วีซ่าตามวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดของเป็นหลัก โดย

תגובות


bottom of page