top of page
ค้นหา

Q: วีซ่าประเภทใดบ้าง ที่ต้องยื่นใบตรวจสอบประวัติอาชญากรรม❓❓❓ 

🥳🥳🥳 “ผ่าน” ตามมาติดๆ ขอแสดงความยินดีกับวีซ่าทำงานของน้องแมน เดินทางออกนอกประเทศครั้งแรกก็“ผ่าน” 💯 ได้ไปทำงานเลย 😉 ขอบคุณผู้อุปการะที่ฝรั่งเศสที่มอบประสบการณ์อันล้ำค่านี้ให้น้อง ขอให้เกื้อกูลดูแลกันไปยาวๆนะคะ

.

Q: วีซ่าประเภทใดบ้าง ที่ต้องยื่นใบตรวจสอบประวัติอาชญากรรม❓❓❓ 

.

A: วีซ่าสำหรับประเทศฝรั่งเศสทุกประเภท ท่องเที่ยว เยี่ยมเยือน นักเรียน ทำงาน นักธุรกิจ และอื่นๆ ไม่ว่าจะระยะสั้นหรือระยะยาว ในปัจจุบันนี้ใบตรวจสอบประวัติอาชญากรรมไม่ได้อยู่ในรายการเอกสารวีซ่าที่จะต้องยื่นค่ะ

.

💥💥💥เฉพาะกรณีการเดินทางไปยังดินแดนแคว้นโพ้นทะเลของประเทศฝรั่งเศส | Les régions d'outre-mer françaises เช่น Guadeloupe, Martinique, Réunion, Mayotte แบบระยะยาว❗️หรือมากกว่า 90 วัน จึงจะ “จำเป็น” ต้องขอใบตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากกรมตำรวจที่ประเทศไทยทั้งฉบับจริง สำเนาภาษาไทย และฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศส 1 ฉบับ มายื่นในวันยื่นเอกสารด้วยค่ะ

.

💯💯💯 ต้องการคำปรึกษาหรือรับบริการวีซ่าฝรั่งเศส หรือขอรับบริการเตรียมเอกสารสำหรับการจดทะเบียนปักส์ จดทะเบียนสมรส หรือการขอเอกสารราชการไทยเพื่อนำไปใช้ในติดต่องานราชการฝรั่งเศส ล่ามประสานงานกับอำเภอหรืองาน event พิธีกรฝรั่งเศส ปรึกษาการวางแผนชีวิตหลังแต่งงานหรือจดปักส์  Life Planner ติดต่อสอบถามได้ที่ Line ID janeguinel หรือ Whatsapp +33781994174 ค่ะ

.

เจน กิเนล

#วีซ่าฝรั่งเศส #จดทะเบียนฝรั่งเศส #แต่งงานฝรั่งเศส #จดปักส์ฝรั่งเศส #แฟนฝรั่งเศส #รับรองนิติกรณ์ #วีซ่าไม่ผ่าน #จดหมายอุทธรณ์ #ล่ามฝรั่งเศส #Sophrologie #Sophrology #ครูฝรั่งเศส #แปลหนังสือฝรั่งเศส #PACS #หย่าฝรั่งเศส #lifeplanner #นักวางแผนอาชีพ #อาชีพฝรั่งเศส #งานฝรั่งเศส


ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page