top of page
ค้นหา

Q: วีซ่าไม่ผ่าน แต่ยังอยากไปฝรั่งเศส ควรทำอย่างไรต่อคะ?Q: วีซ่าไม่ผ่าน แต่ยังอยากไปฝรั่งเศส ควรทำอย่างไรต่อคะ?

#วีซ่าฝรั่งเศส #จดทะเบียนฝรั่งเศส #แต่งงานฝรั่งเศส #จดปักส์ฝรั่งเศส #วีซ่าไม่ผ่าน #จดหมายอุทธรณ์

.

🎯 สำหรับผู้ที่วีซ่าไม่ผ่าน ถ้ายังต้องการเดินทางไปประเทศฝรั่งเศส สามารถทำได้ 2 วิธีคือ

.

✅ ยื่นใหม่ ผู้สมัครมีสิทธิ์ที่จะยื่นขอวีซ่าใหม่โดยทันที แต่ควรทำความเข้าใจเหตุผลการถูกปฏิเสธวีซ่าที่ทางสถานทูตตอบกลับมาอย่างถ่องแท้ หาข้อบกพร่องหรือจุดผิดพลาดให้เจอและแก้ไขเอกสารในจุดนั้นให้ดีขึ้นในการยื่นครั้งถัดไป หากไม่ทำความเข้าใจและไม่แก้ไขให้ตรงจุดการยื่นครั้งถัดไปก็จะถูกปฏิเสธกลับมาเช่นเดิมค่ะ

.

ตัวอย่างเช่น เหตุผลการถูกปฏิเสธคือ “ผู้สมัครมีเป็นผู้มีความเสี่ยงในการเข้าไปทำผิดกฎหมายและอยู่ในประเทศฝรั่งเศสเกินกว่ากำหนดขอวีซ่า” สิ่งที่ควรพิจารณาเป็นพิเศษคือหลักฐานด้านอาชีพการงาน การเงิน ประวัติการเดินทางในอดีตจากพาสปอร์ต และจดหมายแนะนำตัวมีความผิดปกติหรือบกพร่องในเอกสารเหล่านี้หรือไม่

.

✅ ยื่นอุทธรณ์ หากผู้สมัครไม่เห็นด้วยกับผลการตัดสินใจของสถานทูต เพราะเชื่อมั่นว่าเอกสารทุกอย่างที่ยื่นไปครบถ้วนและสมบูรณ์ที่สุดที่จะไม่ควรได้รับเหตุผลการถูกปฏิเสธดังกล่าว เช่น หากเหตุผลการถูกปฏิเสธคือ“ผู้สมัครมีเป็นผู้มีความเสี่ยงในการเข้าไปทำผิดกฎหมาย” โดยเรามีหลักฐานครบที่ช่วยพิสูจน์คุณสมบัติของผู้สมัครว่าเป็นบุคคลเข้าประเทศที่ดี เป็นผู้มีอาชีพในการศึกษาและไม่เคยทำผิดกฎหมายมาก่อนแล้ว ก็สามารถเขียนจดหมายอุทธรณ์เป็นภาษาอังกฤษและส่งไปตามที่อยู่นี้ภายใน 2 เดือน

.

LA COMMISSION DES RECOURS

BP 83609

44036 Nantes Cedex 01

.

วิธีที่ผู้สมัครเขียนจดหมายอุทธรณ์มีความสำคัญมาก ควรเป็นการโต้แย้งและโน้มน้าวใจ อย่าเขียนโดยใส่อารมณ์เป็นอันขาด สิ่งอยู่ควรอยู่ในจดหมายอุทธรณ์มีดังต่อไปนี้

.

👉ย่อหน้าที่ 1: แนะนำตัวเอง ระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่บ้าน สถานที่ วันเดือนปีเกิด และหมายเลขหนังสือเดินทาง หลังจากนั้นชี้แจงเหตุผลในการเขียนจดหมายแล้ว ให้ระบุวันที่ที่คุณยื่นขอวีซ่าและเหตุผลที่คุณอยากไปเยือนประเทศนี้

.

👉ย่อหน้าที่ 2: ใส่รายละเอียดว่าทำไมวีซ่าของคุณจึงถูกปฏิเสธโดยสถานทูต และยืนยันเหตุผลที่คุณเชื่อว่าการตัดสินใจนั้นผิดพลาด ระบุเหตุผลโดยใช้รูปแบบประโยคที่อ่านง่าย ไม่สับสน

.

👉ย่อหน้าที่ 3: อธิบายต่อไปว่าทำไมคุณถึงเชื่อว่าการตัดสินใจในการขอวีซ่าของคุณควรถูกยกเลิก อธิบายเหตุผลอย่างละเอียดว่าทำไมคุณถึงได้ข้อสรุปดังกล่าว พยายามโต้แย้งเหตุผลเหล่านี้อย่างน่าเชื่อถือ คุณสามารถใช้ข้อมูลอ้างอิง เพื่อพิสูจน์ว่าคำยืนยันของคุณไม่ผิด และต้องดูน่าเชื่อถือให้มาก และให้ระบุข้อมูลติดต่อของคุณกรณีที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม และควรแนบเอกสาร หลักฐานต่างๆประกอบที่ประกอบการอุธรณ์ของคุณด้วย

.

🎉🎊🎉ขอเป็นกำลังใจให้ผู้สมัครทุกท่านนะคะ ต้องการสอบถามเพิ่มเติม หรือต้องการรับบริการเตรียมเอกสารขอวีซ่าระยะสั้นและระยะยาว บริการเตรียมเอกสารและรับรองนิติกรณ์สำหรับจดทะเบียน PACS และทะเบียนสมรส หรือต้องการบริการออกจดหมายอุทธรณ์พร้อมส่งไปรษณีย์ที่ประเทศฝรั่งเศส ติดต่อที่ Line ID janeguinel หรือ เป็นWhatsapp +33781994174 ค่ะ

.

เจน กิเนล

#วีซ่าฝรั่งเศส #จดทะเบียนฝรั่งเศส #แต่งงานฝรั่งเศส #จดปักส์ฝรั่งเศส #แฟนฝรั่งเศส #รับรองนิติกรณ์ #วีซ่าไม่ผ่าน #จดหมายอุทธรณ์


ดู 780 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

💯💯💯เอกสารแต่งงาน ต้องทำให้ดีและถูกต้องที่สุด ขอบคุณที่ไว้วางใจค่ะ https://www.facebook.com/photo/?fbid=798256815422626&set=a.524078599507117 ส่งต้นฉบับมา ที่เหลือเราจัดการเอง ช่วยวิ่งเอกสารตั้งแต่ร

🔥🔥🔥Q: อยากไปเรียนภาษาฝรั่งเศส 6เดือน ถึง 1ปี สามารถขอวีซ่าท่องเที่ยวฝรั่งเศส แล้วเปลี่ยนเป็นวีซ่านักเรียนที่ประเทศฝรั่งเศสได้ไหมคับ? https://www.facebook.com/photo/?fbid=798083698773271&set=a.52407

bottom of page