top of page
ค้นหา

Q: อยากขอวีซ่าทำงานในฝรั่งเศส สวิสฯ หรือประเทศอื่นๆในยุโรป ต้องทำอย่างไรบ้างคะ❓


.

ความเข้าใจผิดอันดับต้นๆของคนที่ต้องการขอวีซ่าทำงานในฝรั่งเศส สวิสฯ หรือประเทศอื่นๆในยุโรป

❌ เข้าใจว่าเป็นวีซ่าที่อนุญาตให้คนต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศเพื่อวัตถุประสงค์เข้ามาหางาน หรือเข้ามาสมัครงาน ผู้สมัครสามารถขอวีซ่าประเภทนี้ได้โดยยังไม่ได้งาน

✅ จริงๆแล้ว วีซ่าทำงานจะขอได้ก็ต่อเมื่อผู้สมัครได้รับการเข้าทำงานเรียบร้อยแล้วและนายจ้างยินดีที่จะเดินเรื่องขอใบอนุญาตการทำงานให้เรา และเอกสารสำคัญอื่นๆ เช่นสัญญาว่าจ้าง ที่ยืนยันต่อสถานทูตได้ว่าเราได้รับการว่าจ้างให้เข้ามาทำงานเรียบร้อยแล้ว

.

ดังนั้นการขอวีซ่าทำงานผู้สมัครจะต้องหางานและสัมภาษณ์งานจนผ่านก่อน และนายจ้างได้ทำสัญญาว่าจ้างโดยมีกำหนดการเริ่มงานอย่างชัดเจน จำนวนค่าเบี้ยเลี้ยงหรือรายได้ จำนวนชั่วโมงการทำงาน และและข้อมูลสำคัญของบริษัทร้านค้าของนายจ้างอื่นๆ

.

Q: ดังนั้น หากเราต้องการเดินทางมาหางานหรือมาสัมภาษณ์งานเราควรขอวีซ่าประเภทไหนคะ❓

A: จริงๆแล้วยังไม่เคยเห็นวีซ่าออกมาด้วยวัตถุประสงค์นี้โดยเฉพาะ แต่เราสามารถขอวีซ่าประเภทอื่นที่ใกล้เคียงได้ โดยการใช้

✅ วีซ่าท่องเที่ยว ในกรณีที่ต้องการมาศึกษาดูลู่ทางการทำงาน หรือต้องการมาร่วมงาน Event ที่รวมนายจ้างออกมารับสมัครงาน มีการจัดขึ้นทุกปีที่ประเทศฝรั่งเศส

✅ วีซ่าเยี่ยมเยือน (Private Visit) ในกรณีที่ตั้งใจเดินทางมาเพื่อสัมภาษณ์กับนายจ้าง มีการติดต่อนายจ้างไว้ก่อนแล้วและได้รับการเชิญจากนายจ้างให้เดินทางมาเพื่อสัมภาษณ์ดูตัว เป็นต้น


ดู 2,549 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page