top of page
ค้นหา

🔥🔥🔥Q: อยากไปเรียนภาษาฝรั่งเศส 1ปี สามารถขอวีซ่าท่องเที่ยว แล้วเปลี่ยนเป็นวีซ่านักเรียนได้มั้ยคับ?


🔥🔥🔥Q: อยากไปเรียนภาษาฝรั่งเศส 6เดือน ถึง 1ปี สามารถขอวีซ่าท่องเที่ยวฝรั่งเศส แล้วเปลี่ยนเป็นวีซ่านักเรียนที่ประเทศฝรั่งเศสได้ไหมคับ?

https://www.facebook.com/photo/?fbid=798083698773271&set=a.524078599507117

.

👉🏻👉🏻👉🏻A: เราต้องการเข้าประเทศมาด้วยวัตถุประสงค์ใด ควรขอวีซ่าให้ตรงตามวัตถุประสงค์ตั้งแต่เริ่มแรก จะดีที่สุดค่ะ

.

👩🏻‍🏫ในกรณีนี้หากมีการลงทะเบียนเรียนภาษาโดยระยะเวลาต่อเนื่อง 6 เดือน ถึง 1 ปี โดยมีการยื่นใบลงทะเบียนเรียนไปด้วย จะเข้าข่ายการขอวีซ่านักเรียนมากกว่าวีซ่าท่องเที่ยว

.

👩🏻‍🏫ทั้งนี้ หากผู้สมัครที่ได้วีซ่าท่องเที่ยวหรือเยี่ยมเยือนเรียบร้อยแล้ว และอยากไปเรียน ก็สามารถเรียนภาษาได้ ไม่ผิดกฏวีซ่าแต่อย่างใดนะคะ วีซ่า 2 ประเภทนี้ไม่ได้มีข้อจำกัดว่าห้ามเรียน หรือแม้แต่เข้าไปแต่งงานก็สามารถทำได้

.

ข้อจำกัดที่สำคัญมากของวีซ่า 2 ประเภทนี้คือ ห้ามเข้ามาทำงานแบบรับเงินในประเทศฝรั่งเศสโดยอันขาด และจะต้องกลับประเทศไทยภายในกำหนดของวีซ่า

.

💥💥💥สรุปคือ หากได้วีซ่าท่องเที่ยวหรือเยี่ยมเยือนแล้ว ไม่ต้องกังวลกับการขอเปลี่ยนวีซ่าเป็นวีซ่านักเรียนที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะ

.

💥💥💥และสำหรับใครที่ต้องการเข้ามาด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเข้ามาทำงาน การเข้ามาด้วยวีซ่าท่องเที่ยว และจะมาขอเปลี่ยนวีซ่าที่ประเทศฝรั่งเศสภายหลัง จะต้องไปเดินเรืองกับ prefecture ซึ่งมีขั้นตอนยุ่งยากและระยะเวลาที่ยาวนานนะคะ ทำให้ผู้สมัครมีสิทธิ์อยู่เกินวีซ่าสูงมาก จึง ไม่อยากแนะนำค่ะ

.

และมีโอกาสผ่านและไม่ผ่านพอๆกับการขอวีซ่าที่ไทย

.

💥💥💥ถ้าทำให้ถูกต้อง ✅ เราเดินทางมาด้วยวัตถุประสงค์ใดควรขอให้ถูกวัตถุประสงค์ตั้งแต่เริ่มแรกเลยจะดีที่สุดค่ะ คือขอเป็นวีซ่าทำงานตั้งแต่เข้าประเทศเลย

.

✅ ✅ ✅ ต้องการคำปรึกษาวีซ่าฝรั่งเศสหรือขอรับบริการเตรียมเอกสารสำหรับการจดทะเบียนปักส์ จดทะเบียนสมรส หรือการขอเอกสารราชการไทยเพื่อนำไปใช้ในติดต่องานราชการฝรั่งเศส เช่น การขอบัตร Carte de Sejour หรือขอ Document de circulation pour étranger mineur (DCEM) สำหรับผู้เยาว์ ติดต่อสอบถามได้ที่ Line ID janeguinel หรือ Whatsapp +33781994174

.

เจน กิเนล


ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page