top of page
ค้นหา

Q: เราสามารถใช้วีซ่าระยะยาว Type D เดินทางไปประเทศอื่นๆในเชงเก้นได้หรือไม่ขอแสดงความยินดีกับน้องแนน วีซ่าเยี่ยมเยือนระยะยาวค่ะ ได้วีซ่าครั้งนี้แล้ว โล่งไปอีกเยอะ ไม่ต้องกังวลกับการขอวีซ่าอีก ยินดีด้วยจริงๆค่ะ

.

Q: เราสามารถใช้วีซ่าระยะยาว Type D เดินทางไปประเทศอื่นๆในเชงเก้นได้หรือไม่

.

A: สามารถใช้วีซ่าระยะยาว Type D เดินทางในประเทศเชงเก้นได้ค่ะ วีซ่าระยะยาวทุกประเภทจะระบุว่าเป็นวีซ่าฝรั่งเศสหรือ “FRANCE” ไม่ใช่วีซ่าเชงเก้น “SCHENGEN” แต่ผู้ถือวีซ่าระยะยาวจะเทียบเท่ากับการถือวีซ่าเชงเก้น ที่อนุญาตให้คุณเดินทางและอยู่ในพื้นที่เชงเก้นนอกประเทศฝรั่งเศสเป็นระยะเวลาสูงสุด 90 วันในช่วงทุกๆ 180 วัน ภายใต้เงื่อนไขเดียวกับที่คุณถือวีซ่าเชงเก้นค่ะ

.

"Pendant sa durée de validité, le visa de long séjour est équivalent à un visa Schengen vous permettant de circuler et séjourner dans l’espace Schengen hors de France, pour des périodes maximales de 90 jours sur toute période de 180 jours, dans les mêmes conditions que si vous étiez titulaire d’un visa Schengen."

.

ที่มา https://france-visas.gouv.fr/.../fran.../visa-de-long-sejour

.

เป็นกำลังใจให้ผู้สมัครทุกท่านค่ะ

.

เจน กิเนล

#วีซ่าฝรั่งเศส #จดทะเบียนฝรั่งเศส #แต่งงานฝรั่งเศส #จดปักส์ฝรั่งเศส #แฟนฝรั่งเศส #รับรองนิติกรณ์ #วีซ่าไม่ผ่าน #จดหมายอุทธรณ์ #ล่ามฝรั่งเศส #Sophrologie #Sophrology

ดู 17 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

💯💯💯เอกสารแต่งงาน ต้องทำให้ดีและถูกต้องที่สุด ขอบคุณที่ไว้วางใจค่ะ https://www.facebook.com/photo/?fbid=798256815422626&set=a.524078599507117 ส่งต้นฉบับมา ที่เหลือเราจัดการเอง ช่วยวิ่งเอกสารตั้งแต่ร

🔥🔥🔥Q: อยากไปเรียนภาษาฝรั่งเศส 6เดือน ถึง 1ปี สามารถขอวีซ่าท่องเที่ยวฝรั่งเศส แล้วเปลี่ยนเป็นวีซ่านักเรียนที่ประเทศฝรั่งเศสได้ไหมคับ? https://www.facebook.com/photo/?fbid=798083698773271&set=a.52407

bottom of page